mei 04

Gasthuislaan snelheid Smiley’s al weer weg


Geachte bewoners Gasthuislaan en Oranje Plantage

Het klopt dat we de smiley’s gisteren hebben laten weghalen, de smileys hebben 2 weken gestaan en daarna zouden we ze weer verwijderen. Ik kreeg dinsdag jl. van Henk de melding dat de smiley aan de Gasthuislaan ZZ het niet meer deed. De monteur heeft de smiley gisteren ook weggehaald, deze wordt nu uitgelezen om te zien hoe lang de smiley het al niet heeft gedaan.

Maandag wordt deze smiley weer teruggeplaatst en vervolgens weer verwijderd als de dagen dat hij niet gewerkt heeft zijn ingehaald (ik verwacht eind van volgende week).

We handhaven de bestaande bebording voorlopig in afwachting van de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek. Het paaltje zal binnenkort worden hersteld, de opdracht is uitgezet.

Groet, D66 wethouder Martina Huijsmans (redactie ipv naam ambtenaar)


Hi JP,

Ik ben werkelijk razend: ze halen die smiley’s weg!!.
En verdomd die dingen hadden wel degelijk effect.
Waarschijnlijk ook de meetkabels worden weg gehaald.
We hebben nog steeds niet de recente tellingen, na maanden.
Ze gaan nog steeds uit van de tellingen van de eerste twee weken.
Was vakantie en er stond een verkeersregelaar.
We zijn gewoon totaal genaaid hier.
Aanstaande dinsdag dat overleg met dat verkeersbureautje., die voor 10.000 euro in korte broek hier hebben rondgekeken en waarschijnlijk met niks komen.

Wat een kutzooi.

Sonja (red. bewoner Gasthuislaan)


Goedemorgen Allen,
Ik ben zeer verbaasd over de gang van zaken. Aangezien de kabels er nog wel liggen en het kastje erbij, betekent dit dat er nu wordt gemeten zonder dat de bestuurder erop wordt gewezen hoe hard deze persoon rijdt om het effect van het “smiley” bord te meten?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Floortje van de Berg

mei 04

Uitgezaaide prostaatkanker, de behandelingen,


mei 02

Zaterdag Dodenherdenking Programma raadsleden

College is uitgenodigd in de Nieuwe Kerk. Raadsleden niet, die moeten buiten blijven staan. Prima, ze moeten meer de straat op.

apr 29

Nu weer noodkap vier bomen Gasthuislaan

kap

Dit is één van de vier oude linden die gekapt zijn aan de Gasthuislaan.

Dat korte stukje Gasthuislaan heeft het wel erg zwaar te verduren.

Vandaag zijn er vier oude Linden gekapt. Noodkap volgend de gemeente omdat bij herbestratingswerkzaamheden de wortels zwaar zijn gemolesteerd zodat de bomen instabiel geworden zijn.
Blijkbaar waren die bestratingswerkzaamheden nodig om er een vlakke weg van te maken zodat het sluipverkeer lekker zou kunnen doorgassen.

Ook wordt in het eerste kwartaal 2020 het riool vervangen. ik vermoed dat dit precies zo is gekozen in lijn met de opening van de Sebastiaansbrug in de eerste helft van 2020.

Nu is in feite een heel duur verkeersonderzoek gaande over het stoppen van het sluipverkeer aldaar. Duurt tot week 22. Dat moet weer naar de gemeenteraad. Enfin, half jaar later gaan ze beginnen met rioolwerkzaamheden. Dat feit heeft D66 wethouder Huijsmans niet genoemd in het debat.

Alles is  nu zo geoptimaliseerd zodat het sluipverkeer zonder hindernissen of gevaar van omvallende bomen over de Gasthuislaan kan scheuren. De bewoners hebben maximale overlast. Eerst door asociaal sluipverkeer Sebastiaansbrug en daarna door rioolwerkzaamheden. Dat had mooi samen kunnen vallen.

D66, GroenLinks en Stip in dit college zijn als een oude olietanker die van koers wil veranderen door obstructie van het fossiele ambtenaren apparaat.

Jan Peter de Witapr 27

Vlag ophangen Diamantpad Koningsdag 27 april 2019 Delft


apr 25

Bouwkosten Sebastiaansbrug ‘voor de helft’ van €25 miljoen

Antwoord op de rondvraag over het bedrag waarvoor de verbouwing van de Sebastiaansbrug is aanbesteed:

Het werk is aangenomen voor de aannemingssom van Є 13.786.500,- excl. BTW. Het gedeelte van deze aannemingssom voor de baan- en bovenbouw van de tram (bovenleiding, rails, etc..) op de brug is Є 1.234.543,- excl. BTW

Er is momenteel geen sprake van een onder- of overschrijding. We blijven binnen de daarvoor beschikbare financiële kaders.

Met vriendelijke groet, D66 wethouder Huijsmans


Dus de brug zelf kost eigenlijk €13.786.500 – €1.234.543 = €12,551.957   (Waarom ineens de Tramrails en bovenleidingen meegenomen worden, is weer verwarrend. Nooit is er gesproken over deze specifieke ‘railkosten’)

De bouwkosten zijn ongeveer de helft van de €25 miljoen die nu begroot is voor de vervanging van de Sebastiaansbrug.

Die andere helft is verdampt aan mislukte jarenlange voorbereidingen. Tramlijn 19 speelt al sinds 2007. Toen werd ons in Delft wijsgemaakt dat de Sebastiaansbrug sterk genoeg was voor de tram. Toen werd voor de gemeenteraad verzwegen (GL Rik Grashoff) dat de brug niet aan die zwaardere verkeersklasse voldeed. Gevolg 13 jaar vertraging en onverwachte kosten voor Delft.

Uit de voormalig geheime stukken blijkt dat er rekening is gehouden met een investeringsraming van €17,32 miljoen.

Dus de aanbesteding is € 4 tot €5 miljoen gunstiger uitgevallen dan begroot. Dat is dan weer een meevaller.

Jan Peter de Wit

Dossier
20 febr 2019 Onthutsend ‘Vlakke lage Sebastiaansbrug’ geheim gehouden

apr 22

Voorspel fietsstallingsinfarct morgen bij Station Delft

Dat wordt wat voor de harde werkers die mogen hun fiets op het Station Delft willen stallen. Studenten en scholieren hebben meivakantie. Degenen die thuis wonen laten hun fiets lekker op het station staan.

Gevolg is dat de buitenstalling nu al propvol is. Ook zo de twee ondergrondse binnenstallingen. De Gratis parkeertijd in Fietsenstalling 1 is 14 dagen. In Fietsenstalling 2 zelfs 28 dagen. Veels te lang.

Als iets schaars is dan moet je de prijs verhogen of de parkeertijd verkorten. Ik denk dat er genoeg stallers zijn die willen betalen als ze zeker zijn dat ze hun fiets kwijt kunnen.

D66 wethouder Huijsmans kent het probleem maar doet niks. De Mobikes idem dito. Die worden overal maar neergezet. En omgekeerd staan er gewone fietsen in de Mobike Hub. Officieel moet het in de rekken. But Who cares?

Ondertussen lopen de nabijgelegen straten en stoepen van het Westerkwartier helemaal vol met fietsen. Daar zijn ze wel wat gewend. Het Pro-fietscollege van D66, GL en Stip presteert tot nu toe niks.

Wethouder Huijsmans moet maar toestaan dat dinsdagochtend de fietsen gewoon rond het Stadskantoor mogen parkeren op de open ruimtes. Schilder maar snel grote fietsvakken op de grond. Maximaal 1 dag parkeren en dan wordt de fiets afgevoerd. Het is een noodmaatregel tot de tijd dat de derde Fietsenstalling open gaat. De fiets hoort bij Delft. Dus waarom niet bij het Stadskantoor?

Jan Peter de Wit

De fietsen staan al buiten bij de ingang omdat mensen hun trein moeten halen en er geen plek meer is.

14 dagen gratis stallen is niet meer van deze tijd.

28 dagen je fiets gratis stallen is met de huidige schaarste helemaal absurd en probleem verhogend.

Door de de fietsen het perk niet meer zien

Zo ver het oog reikt is de stoep volgezet met fietsen aan de Coenderstraat.

apr 19

Presentatie Graaff Traffic plan van aanpak Sluiproute Gasthuislaan voorzien van commentaar bewoners


Van Sonja Sint:
Nou,we hebben afgelopen vrijdag een overleg met dat externe bureau gehad.
Ik kan er niet echt veel over zeggen, strakke powerpoint, toeters en bellen. Aardige vrouw, maar ik geloof nieuw in deze tak van sport, heb er niet echt een mening over.

Ik had afgelopen zondag een privé actie gedaan op de Oranje Plantage en wat mensen gesproken, deur tot deur.
Simpel: de overlast is daar ook niet gering: al het verkeer wat bij ons langskomt gaat daar ook langs, en hard, ik schrok me kapot, dat is niet normaal daar.
Dus er waren mensen die heel blij waren dat ik ze aansprak en die graag dat vragenformulier wilden invullen.
Er was al iemand van de OP die met ons bij een overleg was geweest en ook een burgerbrief had geschreven ,maar nu was het breder.

Wij hadden allemaal al aangegeven dat het kaartje wat ons betreft totale onzin was omdat dat het gebied niet aangaf.
Dus daar begonnen we mee.
Maar wat bleek? Huijsmans had alleen voor dit kleine gebiedje op dat kaartje toestemming gegeven voor onderzoek van dat externe bureau. En niets meer. Niets erbuiten. De ambtenaar was duidelijk.
Dus ze gaat een klap geld uitgeven aan een extern bureau, die Graaftraffic: heel klein bureautje: een man en zijn vrouw die er net ook is gaan werken.
En dan alleen de Gasthuislaan en dat ienimiene stukje Oranje Plantage. Ivm de school.
De hele oranje Plantage, Yperstraat, Oosteinde, Stegen Zuiderstraat vallen erbuiten.
Dat wordt niet meegenomen in het onderzoek, maar heeft dezelfde overlast.
Alles wat bij ons langskomt gaat linea recta naar de Oranje Plantage…of Oosteinde.
We snapten er niks van.

De ambtenaar bleef volhouden dat dit het enige gebied was waar onderzoek werd gedaan, voor meer was geen toestemming.

De mensen van de Oranje Plantage waren natuurlijk ongelooflijk teleurgesteld. En boos.
Ik geloof wel dat er nu aan het begin snelheidskabels liggen maar die liggen volgens hen op de verkeerde plek omdat daar nog geen snelheid wordt gemaakt, maar pas verder.
Dus tja…..wat zal ik eens zeggen….gemiste kansen. En veel geld weggooien. Wat een kruideniersmentaliteit weer.
Ik weet niet of de bewoners van de Oranje Plantage nog iets gaan ondernemen, maar dat zou geen slecht plan zijn.

Verder hebben we wederom gevraagd om de aangepaste metingen , de eerste waren uit de eerste twee weken en we zijn nu 8 weken verder, maar daar reageert Bloemhof niet op. Het bureau gaat nu “alles meenemen”.
Ze gaan “schouwen”,en alle metingen meenemen, rekenmodelletje erop en dan zien we elkaar weer op 7 mei en dan hopelijk komt er een advies.
Wat de opties konden zijn wilde ze niets over zeggen.

En dan zitten we 3 maanden in de chaos.
Toen ik tegen de verkeersdeskundige bij het vorige overleg zei dat ik het toch wel erg jammer vond dat we nu al 2 maanden in de ellende zaten en dat echt wel minder negatief had gekund , onderbrak hij mij met de woorden : “dat ben ik niet met je eens, alles is prima gegaan”, pffff dan zakt mijn broek af, serieus.

In ieder geval: in de bijlage de presentatie en het plan van aanpak.
We gaan het allemaal zien, groet
sonja.


brief bewoner Oranje Plantage…..lekkere tekst…
Beste Karin,

als bewoner van de Oranje Plantage/hoek Harmenkokslaan wens ik ook
gehoord te worden over de toename van verkeer door de afsluiting van de
St Sebastiaansbrug. Daarom heb ik onderstaand de vragen beantwoord.


Bizar dat wij niet vanuit de gemeente hierover benaderd zijn en dat dit
via het sociale netwerk moet gebeuren. Wil je je opdrachtgever hier over
in kennis stellen? Het onderzoek heeft geen waarde als er alleen op de
Gasthuislaan wordt uitgevraagd.

Je onderzoek is beperkt tot ‘verkeersveiligheid’. Dat is een te beperkte
opdracht. Er speelt ook ‘leefbaarheid’: geluidsoverlast, trillingen,
schade aan fundering en muren en een gevoel van onveiligheid zijn
mogelijk veel ernstiger dan sec de ‘verkeersonveiligheid’. Wil je aan je
opdrachtgever doorgeven dat het onbetamelijk is om de opdracht zo
beperkt te formuleren? Op deze manier zal er immers weinig
verontrustends uit het onderzoek komen. Er vallen immers geen doden en
zeer weinig gewonden. Het ‘valt dus allemaal wel mee met die
verkeersonveiligheid’ als we het tegen de norm afzetten. Niet dus! We
hebben héél erg veel last van het sluipverkeer. Daar moet wat aan worden
gedaan!

Je vraagt naar tijdstippen zodat de momenten van schouw bepaald kunnen
worden. Bizar. Schouw gewoon 24 uur per dag. De grootste idioten komen
midden in de nacht voorbij. Koppel maar terug aan je opdrachtgever dat
het geen zin heeft om maar deels te schouwen. Het is een
wetenschappelijk bureau niet waardig om zo’n opdracht überhaupt aan te
nemen.

Bijgaand alvast twee foto’s die ik nog net kon maken. Eén toont een
grote witte vrachtauto die via de Oranjeplantage reed en vervolgens via
de Koepoort brug de stad weer uit. Je ziet hem nog net over de brug
achter de huizen verdwijnen.
Nummer twee toont een gigantische vrachtwagen met aanhanger en twee mega
puincontainers. Deze hadden beslist géén bestemming in onze buurt.
Veel succes en wijsheid met het onderzoek.
Ik blijf graag op de hoogte.

apr 17

In gesprek met Stichting Centrum Management Delft

Nieuwe centrummanager Sandra Kooiman en voorzitter Peter Ruysch van de SCMD in kantoor van bij EBH advocaten.

Doel van het gesprek was o.a. kennismaking van de nieuwe centrummanager Sandra Kooiman (uit Rotterdam) met de partijen in de gemeenteraad. Maar ook met de SCMD voorzitter Peter Ruysch.

Ze voeren de nota ‘Binnenstad Vitaal & Gastvrij uit.  Voor meer bezoekers die langer blijven, vaker terugkomen, meer geld uitgeven en de binnenstad hoog waarderen. De stichting is onafhankelijk met veel vrijwilligers. Ze hebben vooral contacten met de ondernemers.

Ik had nog nooit contact gehad met de SCMD. Vreemd want volgens het Jaarverslag 2017 is de gemeente Delft de grootste subsidiegever (60%). Jaarverslag 2018 krijg ik nog.

Als oppositie raadslid ben ik vooral controleur of ons belastinggeld goed besteed is. Dat is met het summiere financiële totaal jaarverslag niet te zien. Ik heb aangeven dat ik liefst de resultaten / successen transparanter en actief met de gemeenteraad gedeeld zou willen zien. Wat is gelukt cq staat nog op de ‘rol’. En éénmaal per jaar een presentatie in de commissie om het contact met de gemeenteraad vast te houden.

In het SCMD Jaarplan 2019 staat bijvoorbeeld dat de afronding van project De Rode Loper, de herontwikkeling van het traject Binnenwatersloot – Peperstraat – Oude Langendijk prioriteit heeft. Dit zou in 2019 gerealiseerd moeten zijn. Dat is blijkbaar weer op de lange baan geschoven. Dat is verdomd jammer.

Aan mij werd gevraagd of ik iets had?

Jawel. Delft mist een grote uitgaansgelegenheid voor jongeren in het weekend. De Kromstraat is te krap en te klein geworden voor al onze uitgaande jongeren. Ik zou wel een groot jongeren (pop)muziek dans podium in/rond het centrum willen zien. Daar is natuurlijk een ruimte maar ook een ondernemer voor nodig. Misschien dat Sandra Kooiman haar Rotterdamse contacten kan gebruiken.

Jan Peter de Wit

apr 15

Telegraaf Haaglanden “School baalt van afsluiting”

Telegraaf 11 april 2019. R.K. basisschool Jenaplan De Oostpoort. Met dank aan Sonja Sint van de Gasthuislaan.