mei 20

Externe oriëntatie Parkeren Delft ter vermaak in Theater

Morgenavond ga ik hier eens naar toe. Om het vastgestelde bedrijfsplan 2019-2022 van ParkerenDelft B.V. te bespreken achter gesloten deuren. Helaas enkel voor commissie RV leden. Niet voor burgers

Ik zal vooral de handhaving weer eens aan de orde stellen.

Jan Peter de Wit

mei 18

Delftse lokale journalistiek is vervreemd van lokale politiek

 

Mooi verhaal op bladzijde 35 van de Delftse Post over hoe belangrijk lokale journalisten zijn.

Hun krant wordt “echt uitgeplozen”. De krant zorgt ervoor dat “de lokale politiek niet losgezongen wordt van de samenleving”. “De lokale journalistiek is de enige die  de lokale politiek onder de loep neemt en controleert”. “Lokale journalisten zitten in de haarvaten van de samenleving”.

Nou… Dat is erg ver te zoeken in Delft. De Delftse Post heeft niet eens meer een kantoor in Delft. Ze weten niks van wat hier in de lokale politiek gebeurd. Schrijven alles klakkeloos over hetgeen door politici aangeleverd wordt. Check en balance hebben ze nog nooit van gehoord. Laat staan kennis overdracht.

AD Delft zit met hetzelfde probleem. Journalisten die zoveel pagina’s per dag moeten vullen dat ze maar steeds grotere foto’s zijn gaan plaatsen omdat ze het werk niet meer aankunnen. De oppervlakkigheid is standaard. Geen enkele tijd om iets uit te zoeken. Lokale politiek volgen en verslaan kost veel tijd en die is er niet. Het AD Delft is allang geen controleur meer van de lokale politiek.

Weekend krant Delft op Zondag geeft lokale politiek enkel rond verkiezingen aandacht. Ook hier meer gezellige life style persoonlijke dit-en-datjes. Met soms een éénzijdig artikel over boze inwoner(s) over iets dat in de buurt speelt.

Kortom in Delft spelen de lokale kranten nauwelijks nog een rol in de onafhankelijke politieke journalistiek. De journalisten voegen zelf niets toe. Geen enkel commentaar van de redactie. Zelf houden ze het gemeentebeleid niet tegen het licht. Kennis wordt ook niet overgedragen. Alleen de kop boven artikel maken ze nog. Veel sensatie en berichtjes over ongelukken.

Eerste wat ik lees is Indebuurt Delft. Die zien alle veranderingen in Delft. Die hebben gezonde haarvaten.  Leuk en onderhoudend vooral voor ondernemingen. Helaas geen lokale politiek.

Het staat er dus verdomd slecht voor met de lokale politieke journalistiek in Delft. En het wegkwijn proces is nog steeds gaande.

De gemeenteraad heeft dit proberen op te lossen door een 0,8fte communicatie ambtenaar  de verslagen van hun commissie en raadsvergaderingen te laten schrijven. Voor in de gemeentelijke Stadskrant en Raadswebsite Bijwerking van deze kuur is dat de raadsleden helemaal niks meer zelf communiceren. Niet op hun websites noch op sociale media. Alleen maar vage flut berichtjes of berichten van anderen delen. Veel zeveren over niks en ondertussen lekker zakkenvullen op het pluche.

De gemeente communicatie journalist is met handen en voeten gebonden. Niet te kritisch en meer een Tante Betje stijl van toen dit en toen dat. Dit geeft totaal geen getrouw beeld van wat er werkelijk speelde.

Conclusie is dat de gehele lokale Delftse journalistiek bijna volledig vervreemd is van de Delftse politiek.

De oplossing is het internet. De jeugd is al helemaal niet meer geïnteresseerd in kranten. Hoe krijgen we de Delftse politiek weer onder de aandacht van de burgers?

Er wordt gewacht op de resultaten van experimenten met door de gemeente gesubsidieerde media (bv Leidsmediafonds) . Dit mediafonds kan alleen maar slagen als volledige onafhankelijkheid gegarandeerd is. Het is ook een duivels dilemma. Die gesubsidieerde media drukken dan de commerciële media weg. In feite oneerlijke concurrentie, met gevolg nog minder aandacht voor lokale politiek.

Jan Peter de Wit

 

mei 17

Schouw Gasthuislaan per etmaal 39 middel en zware vrachtwagensGasthuislaan Noord 750 voertuigen waarvan 2,2% middelzwaar en zwaar verkeer is gelijk aan 16,5

Gasthuislaan Zuid 680 voertuigen waarvan 3,3% middelzwaar en zwaar verkeer is gelijk aan 22,4

Totaal per etmaal 39 middelzwaar en zwaar verkeer


mei 16

Wilt u méér of mìnder muziek in de Binnenstad?

Het vorige college had een rigide puntenstelsel ingevoerd met tot gevolg dat er nog nauwelijks muziek optreden op de terrassen of in de horeca zijn.
Ondernemers boycotten het puntensysteem door nog nauwelijks iets te organiseren.

Dit bericht stond in de Stadskrant van 8 mei 2019  HIER

Laat u mening hierover horen. festiviteiten@delft.nl

mei 16

Nieuwsbrief Gemeenteraad Delft week 20 – mei 2019


nieuwsbrief_griffie_week_20_2019_gemeenteraad_delft

mei 14

Ondertunnel de A13 voor de gezondheid van onze toekomstige Delftenaren

Afgelopen dinsdag bespraken we het Ontwerpplan Geluid 2019-2022 met GroenLinks wethouder Stephan Brandligt.
De geluidsoverlast van de Spoortunnel is verleden tijd. Tijd om nu een nieuwe droom te formuleren. Laten we de A13 aan pakken. De grootste stille moordenaar van Delft.

Dit is het drukste stukje snelweg van Nederland. Gemiddeld 157.000 auto’s per dag.
Niet alleen geluidsoverlast is daar een groot probleem , maar ook de luchtvervuiling met giftige uitlaatgassen en fijnstof.

Tijd om dit aan te pakken door onder- of overtunneling van dit tracé langs Delft. Net als in Maastricht of Leidschendam kan je daar dan vele extra woningen bouwen. Ook stoppen we letterlijk deze ziektemaker onder de grond.

Wie langs de A13 woont, krijgt een equivalent van 17 opgerookte sigaretten binnen. Het kost je 1,5 jaar van je leven en de laatste 10 jaar ben je minder gezond. Die luchtvervuiling trekt over de stad. En sinds 2015 is daar ook nog de A4 rond Delft gekomen. Geen ontkomen aan.

Laten we deze wens van ondertunneling van de A13 en Kruithuisweg eerst maar eens in de stukken op nemen. GroenLinks wethouder Brandligt blokkeerde dit direct. En vervolgde “we gaan hier niet over” dat is een Rijksweg.

Ook zei Brandligt dat hij niet dacht dat de gemeenteraad hem budget beschikbaar zou stellen om dat te financieren? Als we zo doemdenken dan was er nooit een Spoortunnel gekomen was mijn antwoord.

Erg tekenend voor de angstcultuur in GroenLinks hier is, dat hun raadsleden zoals gewoonlijk zwegen. De SP was wel gelijk enthousiast.

“Wie niet in dromen gelooft,  is geen realist. Want alles begint met een droom” (citaat Ronald Waterman)

Laten we a.s. zaterdag 18 mei vooral  grote dromen in het Toekomstpersperctief 2040 van Delft opnemen.

Het drukke snelwegverkeer rond en in onze stad elimineren. Geen flut maatregelen zoals stil asfalt of geluidsschermen of snelheidsverlagingen.

Jan Peter de Wit

Het stedelijk wegverkeer levert de grootste bijdrage aan het aantal geluidsgehinderden in de gemeente Delft.

mei 10

Nieuwsbrief griffie Delft week 19 – mei 2019


nieuwsbrief_griffie_week_19_2019

mei 10

Smiley’s voor twee weken terug op de Gasthuislaan

Hoi Sonja,

De smiley op de Gasthuislaan Zuidzijde is na ongeveer 1 week stuk gegaan. De leverancier heeft de smiley gerepareerd en eergisteren door een misverstand op de verkeerde locatie weer geïnstalleerd.

Vandaag wordt de smiley weer naar de goede (originele) plek teruggeplaatst. De smiley blijft 2 weken staan.

Fijn weekend.

Groet, Gerard

Met vriendelijke groet, ir G.H (Gerard) Bloemhof

sr. Projectmanager | Gemeente Delft | Programma’s & Projecten
| gbloemhof@delft.nl

Stationsplein 1 | Postbus 78 | 2600 ME Delft

mei 10

Uitnodiging met programma externe oriëntatie ParkerenDelft op 21 mei 2019

Beste leden van de commissie Ruimte en Verkeer,

Bijgaand ontvangt u de uitnodiging met het programma van de externe oriëntatie ParkerenDelft op dinsdag 21 mei a.s. Deze externe oriëntatie wordt gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Theatercafé van Theater de Veste.

Bij deze externe oriëntatie kunt u het vastgestelde bedrijfsplan 2019-2022 van ParkerenDelft B.V. betrekken. U bent van harte uitgenodigd om bij deze externe oriëntatie ParkerenDelft op dinsdag 21 mei a.s. aanwezig te zijn.

Prettig weekend en tot dinsdag 21 mei a.s.

mei 07

Krappe Planning drie toekomstscenario’s museum Prinsenhof

Waar zitten we nu in de tijd met de plannen voor het Prinsenhof?

Het gaat vanaf nu in een stroomversnelling.

De reden is de deadline van 15 september van de subsidie aanvraag bij het Rijk

11 mei kan zich HIER aanmelden voor brede bijeenkomst met de Stad

De werkgroep heeft drie toekomstscenario’s uitgewerkt:

Scenario 1: het complex geschikt maken voor het museum in zijn huidige vorm. Denk aan het op orde brengen van de bezoekersvoorzieningen, duurzame verlichting, het verbeteren van het binnenklimaat en de toegankelijkheid voor mindervaliden.
Scenario 2: het eerste scenario, aangevuld met elementen die het mogelijk maken om de toekomstvisie van het museum uit te voeren. Bijvoorbeeld het verbeteren van de entree, de zichtbaarheid, bezoekersvoorzieningen en routing en uitbreiding van de tentoonstellingsruimte.
Scenario 3: het tweede scenario, aangevuld met een visie op het totale gebied en haar functies (inclusief het museum, het Sint Agathaplein, de Prinsentuin en het Prinsenkwartier)

De scenario’s zijn voor de zomer van 2019 klaar. Daarna worden ze voorgelegd aan het gemeentebestuur.
Na het uitwerken van de scenario’s volgt een berekening van de kosten. Hierbij kijkt de gemeente ook naar financieringsmogelijkheden van buitenaf.

Facebookpagina werkgroep Prinsenhofgebied

Jan Peter de Wit