Beantwoording schriftelijke vraag inzake het salaris van de nieuwe secretaris directeur van Avalex

Nicolet Dukker

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [83.39 KB]

Nieuwsbrief gemeenteraad Week 26 Juni 2019

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [779.70 KB]

Wippolderkrant Zomer 2019

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [4.21 MB]

Starre houding burgemeester Van Bijsterveldt over Knalvuurwerk

Het maakt totaal niet uit waar het over gaat. Want burgemeester Marja van Bijsterveldt houdt vast aan het ‘oude’.  Verandering of met de tijd meegaan is moeilijk zo niet onmogelijk voor deze politica uit CDA huize. Zoals duidelijk afbakenen Naaktstrand Delftse Hout. Ook niks doen bij het lachgas gebruik op straat. Zwalkend bij de handgranaten afpersing van twee Coffeeshops. En vraagtekens bij aanpak Sleutelfiguren bij bestrijding gewelddadig jihadisme.

Die onwrikbare houding ervoer ik weer bij het Oud & Nieuw knalvuurwerk debat. Geen millimeter wilde de burgemeester van haar behoudende voorstel afwijken. (Nota hier)

Ik stelde voor dat de gemeente een grote Vuurwerkshow organiseert om zo te bereiken dat het particuliere knalvuurwerk afsteken langzamerhand overbodig wordt omdat de gemeente een alternatief biedt. Zie Rotterdam Erasmusbrug spektakel.
En Idem voor vreugdevuren.  Één groot vreugde vuurwerk bv in braakliggende spoorzone onder leiding en toezicht van de gemeente. De andere in de stad zijn dan overbodig. Die zijn gevaarlijk voor de omgeving bij sterke wind zoals Scheveningen heeft aangetoond.

Het was allemaal weer onmogelijk… Grote vuurwerkshow zou €125.000 – €150.000 kosten. Dat geld had de burgemeester niet. Maar ze wilde het ook niet. Dit hoge bedrag is sterk overdreven.

Ik stelde voor net als in Purmerend dat de kosten van de vuurwerkshow voor een deel betaald zou moeten worden door sponsors zoals het Ondernemersfonds. Het kan al voor €25.000 zoals in Hilversum en Naarden. BRON

Het bespaart ook veel natuurlijk. Veel rotzooi op straat. Schade aan publieke en particuliere eigendommen,  gewonden en zelfs doden. En Politie en hulpverleners inzet.

Ook wilde Van Bijsterveldt niet zelf vuurwerkvrije zones instellen. Want die vrijwillige zijn natuurlijk een mislukking. Ook wilde de burgemeester niet meedoen met de oproep van de vier grootste gemeenten en Politiechef Akerman: ” „Veel van de ellende kan worden voorkomen door alleen nog siervuurwerk toe te staan, naast georganiseerde vuurwerkshows en aftelmomenten”

Gemeenteraden kunnen nu al gebieden aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Maar het is lastig om de hele gemeente uit te roepen tot vuurwerkvrije zone. Aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Wat mij betreft beginnen we met een grote centrale vuurwerkshow met Oud & Nieuw 2019 op de Markt.

Als teken van de kentering dat door de meerderheid knalvuurwerk niet meer geaccepteerd wordt. Uit het Delftse Internet Panel enquête onder 1222 Delftse respondenten kwam dat 56% van de inwoners vuurwerk vrije zones wil, en 19% maakt het niets uit en maar 9% is daar niet blij mee.

85 procent stak vorig jaar geen vuurwerk meer af in delft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Peter de Wit

Telegraaf Haagland : Ophef inkomen topman Avalex Nu weer nieuwe directeur


Raadsnieuws week 25, Gemeenten worden in de kou gezet met Jeugdhulp

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.97 MB]

Commissie Ruimte en Verkeer vragen over Parkeerbedrijf bv Delft

Kan de plaatsvervangend wethouder Stephan Brandligt (GL) toezeggen dat de onderste drie punten worden meegenomen in de aanstaande Mobiliteitnota van D66 wethouder Martina Huijsmans die ziek is?

Tijdens de presentatie (HIER) op 21 mei werd een tabelletje getoond waarop te zien was dat er erg veel ontheffingen zijn gegeven voor toegang tot de autovrije binnenstad. 85.000 dag ontheffingen en ongeveer 4500 jaar ontheffingen. Ik wil dat dit aantal drastisch afneemt. Ook de duur van 24 uur voor een dagvergunning zal bijvoorbeeld terug moeten naar 24 minuten. Het wemelt van de auto’s in de autovrije binnenstad.

A. de Vriesstraat, Heemstrastraat en Fransen van der Puttestraat mogen de auto’s op de stoep staan.

De Prinsenhofgarage moet voller om eerder uit de rode cijfers te komen. Een jaar abonnement kost €1680. Bewoners schil c en d krijgen €1030 parkeersubsidie en betalen maar €650 voor een jaarabonnement.

Desondanks kiezen de bewoners de nog goedkopere oplossing van de schil straat jaarvergunning van ongeveer €80 en het Stoepparkeren voor de deur. In drie straten grenzend aan de Prinsenhofgarage staan hinderlijke auto’s op de stoep. Wilt u het stoep parkeren afschaffen daar de stoep voor voetgangers is?

Het parkeerbedrijf moet gebruik gaan maken van een ParkeerApp in plaats van dat ouderwetse gebruiksonvriendelijke webportaal. In het VNG magazine 9 van 24 mei staat dat dit mogelijk is met het multi provider platform van Parkmobile.

Deze innovatie maakt alles efficiënter, bespaart kosten en maakt het makkelijker voor bezoekers en bewoners. In Bergen op Zoom werkt het al. Delft als innovatieve stad moet mee in deze door private bedrijven aangeboden service.

Mvrgr Jan Peter de Wit

Schriftelijke vragen over het salaris van de nieuwe Secretaris Directeur Avalex


Schriftelijke vragen artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delft

Delft, 17 juni 2019

Geachte voorzitter M. van Bijsterveldt van de gemeenteraad van Delft.

Op 7 juni kreeg ik het persbericht dat Avalex per 1 september mevrouw Nicolet Dukker als nieuwe Secretaris-Directeur benoemd heeft.
Dit is al de vijfde directeur respectievelijk sinds 2012 Peter Floor, Peter N Lincklaen Arriëns, Jack Kuin en Vincent van Woerkom.

De salaris kosten van Vincent van Woerkom bedroeg volgens het Jaarverslag 2018 in totaal €192.395. Dat is meer dan het maximum van €189.000 van de Wet Normering Topinkomens.

Op 2 juli 2015 is de motie Delftse Topinkomen Norm (in de wandelgangen de Krul-norm) overgenomen door het college. Daarin staat dat niemand in loondienst van de gemeente of in loondienst bij verbonden partijen meer gaat verdienen dan de gemeentesecretaris (in 2014 was dat €142.000). Volgens het Jaarverslag 2018 is dat nu €152.706.

De gemeente Delft is veruit de grootste gemeente binnen Avalex en wordt geleid door de Delftse GroenLinks voorzitter Stephan Brandligt. Delft heeft dus een zeer grote vinger in de pap om de Krul-norm af te dwingen.

Mijn vraag is, wat gaat toekomstig Avalex secretaris directeur mevrouw Nicolet Dukker op jaarbasis verdienen? Inclusief alle voorzieningen.

Met vriendelijke groet
Jan Peter de Wit OD

Burgemeester Van Bijsterveldt: “wanneer gaat er gehandhaafd worden op illegaal vrachtverkeer”

BLOEMPOTTEN PROTEST aan de gasthuislaan tegen het sluipverkeer afsluiting Sebastiaansbrug

Goedenavond, leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur, inspreektekst Sonja Sint:

Vanwege het feit dat ik de 18e juni niet in het land ben spreek ik vanavond in. Ik ga het niet hebben  over de resultaten van het verkeersonderzoek.
Maar wat dit onderzoek in ieder geval wel duidelijk  aangeeft is het feit dat er per etmaal  zeker 7 zware vrachtwagens de gracht over rijden en 31 middelzware, waarvan een gedeelte misschien lichter is dan de toegestane 3.5 ton,
En daar wil ik het wel over hebben, wat dat is gewoon keiharde data.
38 middelzware tot zware vrachtwagens per etmaal. Langs die smalle gracht.

In 2015 heeft B&W  een verkeersbesluit ondertekend om een geslotenverklaring voor vrachtauto’s boven de 3.5 ton in te stellen.

En waarom ??: aan de ene kant: het smalle wegprofiel.. Fundering onder de waterspiegel. Kans op verzakking. Veel klachten  over schade.
En aan de andere kant: de verkeersveiligheid. Met de extra opmerking dat de Gemeente in principe niet eens  ontheffing wil verlenen omdat de verkeersveiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Bijzonder dat de Gemeente stelt dat vrachtwagens de veiligheid beïnvloeden en uw verkeersveiligheidsonderzoek   stelt dat vrachtwagens niet gevaarlijk zijn maar de bloembakken en spookfietsers wel., maar dit terzijde.

Maar wat stelt een verkeersbesluit voor als er werkelijk nooit of te nimmer wordt gehandhaafd.

Daarover het volgende: de politie heeft al meerdere malen aangegeven dat zij niet wil  handhaven, want het heeft geen prioriteit en ze hebben geen personeel.
De handhaving heeft daarentegen aangegeven dat  zij niet kan handhaven omdat zij geen bevoegdheden heeft.

Een vraag aan D’66 wethouder Huijsmans : waarom is er nooit handhaving?

Aangezien tot op de dag van vandaag de wethouder niet in staat is gebleken hier  beleid op te maken noch om in te grijpen anders dan met een duur nutteloos onderzoek, schuif ik de vraag graag door naar Burgemeester Marja van Bijsterveldt:

Mevr. Van Bijsterveldt: wanneer gaat er gehandhaafd worden op illegaal vrachtverkeer?
U als verantwoordelijke voor handhaving heeft hier een taak, en tot nu toe is gebleken dat de handhaving volledig te kort schiet
Is er extra inzet gevraagd voor deze periode? Aangezien in 2016 al bekend was dat de Gasthuislaan een sluiproute zou worden.

Op de Gasthuislaan geldt voor de bouwperiode van de brug een maximale snelheid van 15 km,  wekelijks gepubliceerd .  Maar de displays zijn alweer weg, van handhaving geen sprake.

Het bord “alleen bestemmingsverkeer”  is daar ooit handhaving voor?  Waarom niet?
Het verkeersbesluit geeft aan dat er in principe geen ontheffing zal worden verleend. Hoeveel ontheffingen worden er wel verleend?

Mevr. van Bijsterveldt : Wat gaat u doen om het sluipvrachtverkeer te weren? Die auto van 9.5 ton die langs mijn huis komt?
In 2016 was reeds bekend dat het verkeer tijdens de bouw enorm zou toenemen, dus ook het vrachtverkeer. Hoe kan het zijn dat, er geen nul meting is gedaan op de gevels?
Draait Delft op voor de schade aan de oude  panden?

Het verkeersbesluit is dus niets meer dan een papieren tijger.
Net zo goed als de bordjes 15 km dat zijn of het bord “bestemmingsverkeer”.
Loze beloften die de bewoners tot op het bot frustreren.
En u als gemeente maakt tot een onbetrouwbare gesprekspartner.

Dinsdag 2 juli staat de Gasthuislaan opnieuw op de agenda.
Ik zou toch echt willen vragen of bovenstaande vragen dan beantwoord worden.
Sonja Sint

Kruisstraat 71 historisch en toekomst perspectief MeerjarenProgramma Grondontwikkeling

10 Jaars rozen jubileum Kruisstraat 71 van slecht visieloos beleid van de gemeente Delft

5.1.7 Kruisstraat 71

5.1.7.1 Doelstelling
Invulling geven aan de locatie.

5.1.7.2 Programma
Realiseren van centrumvoorzieningen (detailhandel eventueel aangevuld met wonen).

5.1.7.3 Historisch perspectief en strategie 2019
In de tweede helft van 2006 is de openbare bibliotheek aan de Kruisstraat met de mediatheek en het
kunstcentrum verhuisd naar de nieuwe huisvesting tegenover theater De Veste. Hierdoor is het oude
bibliotheekpand aan de Kruisstraat vrijgekomen. Gezien de staat van het pand is dit in 2009 gesloopt.
De beweegtuin is in het voorjaar 2011 als tijdelijke invulling van het gebied in gebruik genomen. De
beweegtuin is per oktober 2013 opgeheven en ontmanteld. In 2015 heeft de gemeente een
definitieve koopovereenkomst gesloten, die in 2016 is herzien op basis van een nieuw bouwplan. In
2018 heeft de gemeente de aangespannen rechtszaak verloren, waardoor zij verplicht is gesteld de
gronden in 2019 te leveren. Daarnaast dient de gemeente de gronden bouwrijp te hebben
opgeleverd, alvorens tot levering te kunnen overgaan.

5.1.7.4 Verloop boekwaarde 2018
De boekwaarde kent per 31-12-2018 een saldo van € 0,55 miljoen.

5.1.7.5 Financieel resultaat geactualiseerde grondexploitatie
Voor de verkoop van het kavel zijn onderzoekwerkzaamheden in de bodem uitgevoerd. Bij
daadwerkelijke verkoop zal sprake zijn van een positief resultaat. De geprognosticeerde winst zal ná
juridische levering geëffectueerd worden als versterking van de weerstandscapaciteit.

5.1.7.6 Risico’s
Mogelijke risico’s zijn gelegen in mogelijk uit te voeren asbest- en bodemsaneringswerkzaamheden
en archeologisch onderzoek. Deze risico’s zijn gedeeltelijk afgewenteld op de koper.

Bron Meerjaren Programma Grondontwikkeling 2019-2022