apr 26

Themabijeenkomsten nieuwe gemeenteraad

Themabijeenkomsten nieuwe raad inclusief toelichting

apr 24

Eindrapportage twee ronde verkenningen collegevorming Delft 2018

Informateurs Bot en Guldemond_ eindrapportage twee ronde verkenningen collegevorming Delft 2018

apr 22

Opdracht tweede ronde verkenning Coalitie vorming

Bron GroenLinks Delft website
180410 Opdracht tweede fase verkenning

apr 22

Herinnering gesprek tweede ronde verkenningen Coalitie Delft

—– Doorgestuurd bericht ——–
Onderwerp: Herinnering gesprek tweede ronde verkenningen
Datum: Sat, 14 Apr 2018 08:47:19 +0200
Van: Victor Jansen Schipper
Aan: ruisch@ziggo.nl
CC: jpdewit@ziggo.nl, Jolanda Gaal

Geachte heer Stoelinga,

Ik heb, naar mijn weten, nog geen bevestiging mogen ontvangen van uw aanwezigheid bij het gesprek met de informateurs morgen om 14.00 uur.

Ik ontvang graag alsnog de bevestiging van uw aanwezigheid, en tevens uw goedkeuring voor het doorsturen van het gespreksverslag.

Met vriendelijke groet,

Victor Jansen Schipper

P.s. Ik vernam op twitter dat u een blikseminslag heeft gehad thuis waardoor uw elektronische apparatuur het heeft begeven. Daarom stuur ik de uitnodiging ook door aan uw fractiegenoten waar ik de contactgegevens van heb.

apr 15

Verslag 2e ronde coalitie onderhandelingen met Onafhankelijk Delft

Gespreksverslag OD van gesprek op zondag 15 april 2018

Aanwezigen: Theodoor van der Lans, Martin Stoelinga, Pieter Guldemond, Wim Bot, Victor Jansen Schipper (verslag)

Kort terugblik

  • Hoe kijk je aan tegen de eindrapportage van formateur Marijke Vos?

Ik dacht persoonlijk dat het al klaar was. Omdat wij tegen de Islamisering zijn.
Ze hebben het verkeerd begrepen. Ik help mannen en vrouwen die uit de islam zijn gestapt. Waarvan zeven uit Delft. Zitten drie in mijn huis in Praag. We proberen iedereen te helpen. Dat was een beetje verkeerd uitgelegd in de krant.

Ik herkende niet terug wat er is gezegd in het interview. Het begeleiden naar werk, verbinding leggen en aanpakken wat er mis gaat. Bijvoorbeeld in de Buitenhof, maar ook breed in de stad. Er is veel ellende en armoede. Dat kan je niet onder stoelen of banken steken. Wij proberen te helpen, maar dat kan niet altijd via de raad, maar dan doen we het zelf.

Onafhankelijk Delft is te veel gelabeld als de partij die tegen is. Uitgelicht op islamisering, maar we hebben serieus bedoelde gestes van verbinding voorgelegd. Maar vanaf 2001 zijn we al tegen islamisering geweest. Kijk nou eens wat er is gebeurd in Iran, daar vecht ik tegen. Ik zie het niet leuk voor mijn kinderen en kleinkinderen worden.
De voorgestelde coalitie doet totaal geen recht aan de Delftse populatie. Heel veel mensen, de geboren Delftenaar, lager opgeleid, wordt al jaren niet gehoord. Sinds Heuvelman/Grasshof al niet meer. Komt ook door verlies van de PvdA. Nu het rechtse geluid niet meenemen in het verkennersrapport. Is een strategische blunder geweest.

Welke drie inhoudelijke punten heeft de fractie?

Financiële houdbaarheid. We maken ons zorgen om de uitgaven, zoals het Prinsenhof. Deze stad heeft best wel veel voor zijn kiezen gekregen. De gewone Delftenaar ervaart dat wel in de portemonnee. Laten we een pas op de plaats maken. Armoede, WMO, huisvesting zijn heel belangrijk. Maar wij zijn ook voor duurzaamheid, wij zijn GroenRechts. Zit weinig tussen ons en GroenLinks. Ik hoop dat iedereen er zit voor de stad en niet alleen zijn eigen straatjes. Dat zullen we met z’n allen moeten doen. Wij zijn voor het aflossen van de stadsschuld en niet in de Prinsenhof. Letten op de proporties van Delft, het is niet de keukenhof.

 

Vragen voor de 7 partijen die niet in het motorblok zitten

  • Kan jouw partij deelnemen in dit blok?

In grote lijnen zijn we er allemaal voor de stad. Er zijn wel wat knelpunten. Zoals met
STIP. Als het zo doorgaat zitten er 20 zetels voor STIP in de raad. Ik ben behoudend en angstig voor het fenomeen STIP. Het is wel zo. Het kan zo maar. Ik vind het vervelend dat ze elk jaar opstappen. We moeten geen gemeenteraad krijgen met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar.

  • Wat is coalitie van voorkeur, en welke inhoudelijke risico´s zie je?

 

Wij zouden gaan voor GL-CDA-VVD-OD-D66. De afgelopen vier jaar heeft Lennart het goed gedaan. Ik zou niet de VVD en OD uitsluiten. OD maakt ontwikkeling door en kan bestuursverantwoordelijkheid dragen. Als STIP het kan, dan kunnen wij het ook. Hoe kan je nou een lokale partij van 5 zetels wegzetten? Ik wil graag een wethouder sportzaken. Het is zo achteruit gegaan, ongelofelijk. We zijn een armetierige sportstad geworden.

Inhoudelijk maakpunt

Fietsen
Op het fietsenplan gaat het helemaal lukken, vooral met GL. Dat is echt een drama in de stad. Vooral bij het stadskantoor, levensgevaarlijk. Daar zijn we het met elkaar eens.

Stadsontwikkeling
Daar vinden geweldige dingen op YesDelft!. We moeten kijken hoe we start-ups in de stad kunnen houden.

Sociaal domein
We willen een kwalitatief onderzoek bij de WMO laten doen en op het gebied daarvan aanpassingen doen. Veel mensen komen knel te zitten. Terugdringen gebruik van de voedselbank. Daar kunnen we elkaar zeker in vinden. Ook op financiën.

Schuurpunt
Islamisering is lastig, maar laten we het niet uitvergroten. Daar zouden ze wel eens over kunnen vallen. Ik ben niet tegen de mensen, maar tegen het gedrag. 9/11 is lang geleden, maar het zit nog steeds wel in mijn hoofd.

Overig

  • Hoe zie je de samenwerking coalitie – oppositie voor je?

Sinds het aantreden van Marja is het veel beter geworden. Die maakt bruggen. Zij maakt alles veel gezamenlijker. Daar moet in geïnvesteerd worden. Ze praat met de coalitie net zo prettig als de oppositie. Ze is veel zichtbaarder dan Verkerk ooit is geweest. Ze zit op de fiets en dat is goed.

Slot

  • Zijn er nog onderwerpen niet aan bod geweest die je graag ter tafel wil brengen?

 

Wethouderskandidaten: Jan Peter de Wit ligt niet zo goed. Dat wilde ik niet doen. Liedewei Timmermans is misschien te jong. Toen heb ik gedacht aan Theodoor van der Lans. Voor de sport of cultuur-richting. We begrijpen best dat Jan Peter best moeilijk is, dan halen we de eindstreep niet.

We hebben vertrouwen dat er een evenwichtigere rapportage uit zal komen. Laten we de intentie uitspreken dat we echt niet alleen maar een tegenpartij zijn.

apr 08

SBS6 “10 miljoen uitgegeven, nog geen Sebastiaansbrug”

apr 07

Onafhankelijk Delft in meeste wijken het grootst

In welke wijk, had welke partij, de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

Als ik naar de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op wijkniveau kijk dan blijkt Onafhankelijk Delft in de meeste wijken als grootste uit de stembus gekomen te zijn.

OD was in zes van de dertien wijken (46%) het grootste. Stip in vier. En tegenvallend voor GroenLinks maar in twee wijken. D66 is afgedropen door maar in één wijk als beste te scoren.

Zeer opmerkelijk is dat OD in de Buitenhof ook de meeste stemmen kreeg. Daar wonen de meeste Nationaliteiten en veel moslims. Dat zal wel eens te maken kunnen hebben dat OD voor de arme kansarme burgers opkomt.

Stip is de winnaar van de Binnenstad. Zelfs daar heeft grote winnaar GroenLinks (zeven zetels) niet kunnen scoren. Dat zal te wijten zijn aan het twaalf jaar lange slappe optreden van GroenLinks fractievoorzitter Fleur Norbruis.

Je zou kunnen zeggen dat Stip met vier wijken niet alleen studenten als achterban heeft. Of geeft deze uitslag een beeld van de verregaande verkamering van huizen voor studenten? Duidelijk is wel dat Stip geen ééndagsvlieg meer is en op weg is de grootste partij te worden.

D66 kan nog net in één (buiten)wijkje scoren. gezichtloos D66 heeft geen vaste achterban in Delft. Het verlies van de PvdA hebben ze niet naar zich toe kunnen trekken. Die zijn naar GroenLinks gegaan.

Stemburo’s gemeenteraadsverkiezingen 2018 Delft

Onafhankelijk Delft was ook in negentien van de negenenveertig stemburo’s (39%) de grootste. Eruit springen de twee buurtcentra in de Wippolder. Zelfs in het Vrijetijdscentrum de Wipmolen tegenover de woning van Stadsbelangen voorman Bram Stoop. En ook veel verzorgingshuizen.

Zo bezien is het een gemiste kans voor GroenLinks informateur Marijke Vos om OD zo snel buiten spel te zetten. OD heeft als vierde partij toch erg veel aanhang in de wijken.

GroenLinks kiest liever voor kleurloos Stip. Stip heeft geen enkel politiek profiel. Niet links, niet rechts. Stip is er alleen voor één groep. De kort verblijvende en in de Delftse politiek totaal ongeïnteresseerde TU student.

GroenLinks lijsttrekker Frank van Vliet noemde GL en Stip het nieuwe motorblok van het college. Een futloos tweecilindertje. Er had met OD een Turbo op gekomen. Dat zie ik niet gebeuren met de stervende PvdA en conservatieve ChristenUnie. Laat staan met de dogmatische SP.

Jan Peter de Wit

Gebruikte gegevens: Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft

en Definitief overzicht stemburo’s

 

 

apr 03

Eindrapportage GroenLinks informateur Marijke Vos

180403 Rapportage informateur Delft

apr 02

Vorige periode trad 54% van de Delftse raadsleden tussentijds af

Negenendertig raadsleden zijn donderdag voor vier jaar geïnstalleerd.  Maar hoe vast zaten ze vorige college periode?

Nauwelijks dus. Afgelopen vier jaar traden 20 van de 37 raadsleden tussentijds af.  Dat is 54%.

Continue reading

apr 01

Scheepsmakerij zeilen bij Broach.nl voor jong & oud