okt 21

Dezelfde ‘Oude Meuk’ in de Begroting van Brandligt

Ik heb nog nooit zo’n luie wethouder financiën gezien als Stephan Brandligt van GroenLinks. Hij hangt voornamelijk ongeïnteresseerd onderuit in de raadszaal.

In deze Begroting voor 2019 staat dan ook niks nieuws. Dit nieuwe college heeft nu al geen energie meer. En dat komt omdat GroenLinks, D66, PvdA en Stip nu 20 jaar onafgebroken het college vormen.

Het is als een ruziënd stel die maar bij elkaar blijven maar volledig op elkaar uitgekeken zijn. En voorspelbaar komt GroenLinks weer met een extra belastingverhoging van 2,4% op de OZB. Daarmee blijft Delft zeker de koploper bij de duurste grote gemeenten van Nederland.

De rode lijn is van de Programma Begroting 2019 – 2022.

En de enorme Stadsschuld laat Brandligt de komende twee jaar nog verder stijgen. Van €433 miljoen naar €455 miljoen in 2020. Deze financieel wethouder van GroenLinks is een groot risico voor Delft.

Van nieuwe ideeën van de tweede grootste studentjespartij Stip is ook niks te vinden. Die komen nog. In werkelijkheid zit stip al 20 jaar als vijfde wiel in het college. Voor noodgevallen om mee te  stemmen met het college als ze tegenwind krijgen. Lijsttrekker Corten zal binnenkort wel weer het piraten schip verlaten.

Nu vraagt GroenLinks fractievoorzitter Frank van Vliet of de oppositie wil meedenken aan zijn Bestuursprogramma. Ook mag heel de stad meedoen. Allemaal voor de show. Van Vliet had dat Bestuursprogramma al lang klaar moeten hebben. Weer een verloren jaar.

GroenLinks fractievoorzitter Frank van Vliet met boek.

De coalitie heeft de meerderheid en moet laten zien waar ze voor staan. Had dat dan in het zomerreces gemaakt. Je wilt toch zo graag de stad besturen. Maar nee, Van Vliet leest ook tijdens raadsvergaderingen een boek ter ontspanning.

Van Onafhankelijk Delft mag deze begroting gelijk de la in. Of het ronde archief is nog beter. Zet het maar op de Hamerstukkenlijst van de gemeenteraad. Ik ben al klaar met Stephan Brandligt op financiën.

Jan Peter de Wit

okt 17

Hof van Delft heeft veel klachten over Avalex ‘Nieuwe Inzamelen’

Dinsdagavond 16 oktober druk bij inloop in de Wending over ‘studenten overlast’ en Avalex nieuwe inzamelen. Op de rug gezien wijkagent Willem Molenaar.

Er waren heel wat bewoners aanwezig bij de inloopavond van de Belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier.

Sinds december 2017 is Avalex in Hof van Delft begonnen met het uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen (HNI).

Gelijk regende het klachten (hier). En dat was gisteravond ook weer zo.

De gemeenteraad was al in maart 2018 door VVD wethouder Harpe kwartaalrapportages toegezegd. Sindsdien niks gezien.

Vorige week vroeg ik de nieuwe D66 wethouder Huijsmans wanneer we die kwartaal rapportages eindelijk eens kregen.

Het ontluisterende antwoord was dat zij ze ook nog niet gezien had. Huijsmans “we zijn afhankelijk van wat Avalex ons geeft”. Vreemd zie geheel onderaan. En het zijn ineens viermaandelijkse rapportages. Komt ergens in Q4 laatste kwartaal dit jaar.

Nu had Harpe toegezegd dat het college een noodrem procedure had ingebouwd als alles anders loopt dan verwacht. Maar als de raad geen Inzamel rapportages sinds de invoering krijgt, is dat een loze toezegging.

Gisteravond zei de aanwezige gemeenteambtenaar P.  gelijk dat het geen pilot of proef was. Voor de gemeente was Hof van Delft gewoon de startwijk voor de gehele uitrol in Delft. Er was geen stoppen meer aan en geen weg terug. Dat verbaasde veel aanwezigen. De indruk is gewekt dat het een proef was.

Contact papiertje van de gemeente

De aanwezigen konden hun klachten op een papiertje zetten en daarna zou contact met hun opgenomen worden. De ambtenaar wist geen oplossingen voor de aangedragen problemen. (ze was pas drie maanden in dienst).

Op dit soort bewonersavonden hoort gewoon verantwoordelijk wethouder Martina Huijsmans aanwezig te zijn. Contact met (boze) burgers is haar taak. Geef burgers gelijk de politieke antwoorden, achtergronden en neem ze serieus.

Nu bleef er een groot gevoel van ongenoegen en teleurstelling hangen. Dit is éénrichtingverkeer.  Nog steeds veel klachten over te lange loopafstanden, onlogische plaatsen van containers en stankoverlast.

De aanrijding met de gevel is het gevolg van grote nieuwe pers vuilniswagens voor PMD. Die kan de bochten niet maken in de nauwe straatjes. Ook het achteruit rijden en draaien en keren vond een moeder erg gevaarlijk voor kinderen. Ook verhinderden volle verzamelplaatsen met kliko’s de doorgang van hulpdiensten.

Hugo de Grootplein zal zo’n bak maar voor je deur of onder je keukenraam gezet worden..

De grondgebonden bewoners willen ook geen drie grote kliko’s in hun ‘postzegel’ tuintje. Ze willen meer ondergrondse containers. Maar dat was onmogelijk volgens Avalexman R. Te duur en teveel kabels. Het omgekeerde was juist het geval. Er zijn drie ondergrondsen gesloten.

Ik hoorde ook  van de Avalexman R. dat bewoners een “Haalplicht” hebben om kalender informatie op de Avalex website te halen over wanneer, welke container buiten gezet moet worden. Want de ophaaldagen veranderen regelmatig. Kortom een behoorlijk betuttelende benadering.

Een oudere vrouw gaf aan dat het allemaal veel te ingewikkeld was. “als oudere doe ik straks nergens meer aan” “ik ga toch geen afval agenda bijhouden”.

Mijn vermoeden werd versterkt dat grote delen van Hof van Delft ongeschikt zijn voor het Nieuwe Inzamelen. Te krap, smal, dichtbebouwd en nergens ruimte over. En daarbij zijn de vele studentenhuizen al een plaag voor de bewoners. Die gaan zich al helemaal niet aan het Nieuwe Inzamelen houden.

Hof van Delftenaren mogen het allemaal op een papiertje zetten. De trage ambtelijke Avalex molens weten er wel raad mee.

Jan Peter de Wit

18 augustus 2018 Archief Nieuws Nieuwe manier afvalinzameling werkt nog niet

“Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe manier van afval inzamelen nog niet overal even goed werkt. Avalex presenteerde een onderzoek over het eerste kwartaal. Daaruit blijkt dat het aantal kilo’s restafval per huishouden is slechts met 1 procent afgenomen”

 

okt 13

Documenten die het programma van eisen vormen voor de ruimtelijke visie Prinsenhof

Agathaplein 1940. poortje zag er heel anders uit. gebouw geheel links is in de jaren vijftig net als de ommuurde tuin gesloopt

De raadsleden hebben een groot aantal achterliggende documenten gekregen die samen het programma van eisen vormen. Hier een greep.

Eerder openbaar document vastgesteld door het college was uit  april  2017 De inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft ‘een plan voor de toekomst’ 2017-2022

Een duidelijk puntsgewijs programma van eisen is er dus niet. De documenten laten veel open. Er waren drie beoordelingscriteria. Prijs, Offerte en Presentatie.

Een bestuurlijke miskleun van de eerste orde dat dit niet met de stad en de gemeenteraad gecommuniceerd is.

De uitslag krijg ik misschien later. Veel vaagheid dus.

Neem het aantal bezoekers. Er staat dat het museum nu structureel 100.000 bezoekers trekt. Om hier aan te kunnen blijven voldoen is renovatie en uitbreiding nodig.

Nergens lees ik iets over het streefgetal van 120.000 bezoekers.

Pdf leuk om plaatjes te kijken. De vorige Stip wethouder heeft dit onderhandse aanbestedingsproces bedacht om de gemeenteraad en de bevolking zoveel mogelijk er buiten te houden.

Gelukkig kwam deze zomer onder impuls van Brie van Klaveren de stad in opstand.

Jan Peter de Wit

CULTUURHISTORISCHE GEGEVENS SINT AGATHAPLEIN-PRINSENHOFTUIN OVERZICHT GEBIED

Download hier als PDF

BIJLAGE_CULTUURHISTORISCHE_GEGEVENS_ ST_AGATHAPLEIN (bijlage 1 van AA0806)

11 januari 2017 Prinsenhof Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Download als PDF

170111_Prinsenhof_stedenbouwkundige_randvoorwaarden (bijlage 2 van AA0608)

 

7 juli 2017 Offerteverzoek ruimtelijke toekomstvisie

Download als PDF

prinsenhof delft 20170707 offerteverzoek ruimtelijke ontwikkelingsvisie -

Bijlage Cultuurhistorische gegevens Sint Agathaplein Prinsenhoftuin

Download als PDF

BIJLAGE_Cultuurhistorie_Prinsenhoftuin_ST_Agathaplein (bijlage 1 van AA0608)

 

okt 11

Coffeeshops moeten open blijven en de criminelen achter tralies

Permanente bewaking met politiewagen en twee agenten in de Breestraat en Peperstraat verhogen het veiligheidsgevoel.

Sommigen zeggen dat het tijd wordt dat de coffeeshops in Delft moeten sluiten wegens de schietincidenten.

Nee dus. Ik wijk niet voor geweld van afpersers. Ik heb geen slappe knieën. Ik sta volledig achter de huidige aanpak van burgemeester Marja van Bijsterveldt. Straks ligt er een bom bij het Stadhuis. Gaat die dan ook dicht?

Natuurlijk zijn de bewoners geschrokken en bang voor herhaling. Maar er zijn meerdere arrestaties  gedaan en het net rond de daders begint te sluiten. We moeten niet toegeven aan dit geweld.

De vier coffeeshops moeten juist zeer goed bewaakt worden. Anders krijgen we overal illegale straathandel. Zijn we nog verder van huis.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt pakt deze crisissituatie kordaat aan. Ik sta volledig achter haar harde optreden tegen deze criminelen. Ook luistert ze naar mijn inbreng in mei jl. dat het eerdere langdurige sluiten van de twee beschoten coffeeshops geen zin heeft. Dan doet ze precies wat deze afpersers willen. Dan zou ze een verlengstuk van deze boeven worden. Ook informeert de burgemeester de stad en omwonenden direct en gaat zeer betrokken het gesprek aan.

Gezien deze golf van geweld wil ik veel meer permanent cameratoezicht in het uitgaansgebied van de binnenstad. Die camera’s zullen de harde criminaliteit niet stoppen maar de kans op een succesvolle berechting neemt sterk toe.

Zienswijze gemeenteraad Delft Regionaal Beleidsplan Eenheid Den Haag 2019-2022

Tevens ben ik het eens met burgemeester Marja van Bijsterveldt dat zij voor het legaliseren van de inkoop van wiet is. Dat staat in de laatste zienswijze op het Regionaal Beleids Plan veiligheid 2019-2022. Wij verwachten dat Delft zich snel aanmeldt bij het Rijk voor de proef hiermee.

Tien gemeenten gaan dit uitproberen en nog eens 10 gemeenten dienen als referentie gemeente. De illegale wietteelt zorgt voor een enorme zwart geld stroom de onderwereld in. Delft zou een mooi voorbeeld zijn daar de ondermijning door vermenging van boven en onderwereld zichtbaar gaande is.

Jan Peter de Wit

Dossier Coffeeshops

23 mei 2018 webcolumn Sluiting twee Coffeeshops mag dat wegens een bom op straat?

 

okt 11

Antwoorden wethouder Huijsmans over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Commissie vragen en antwoorden aan Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Vraag 1 Behandelt de gemeente nu een verkeerd langdurig gestalde Mobike’s als een weesfiets?

Antwoord wethouder Huijsmans “De gemeente maakt geen onderscheidt in handhaving tussen Mobike’s en andere gestalde fietsen. Dus in principe kan ook een Mobike als weesfiets worden aangemerkt. ze kunnen gerust naar een depot worden gebracht als ze verkeerd geparkeerd staan.”

Vraag 2 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van het eind resultaat van de proef, bent u daartoe bereid?

Antwoord wethouder Huijsmans “Ja dat wil ik doen. Het lijkt me ook goed de evaluatie van deze proef met deelfietsen in een raadsbrief aan de gemeenteraad te communiceren. “

Vraag 3 Wanneer komt de wethouder met deelfietsbeleid voor Delft?

Antwoord wethouder Huijsmans: “Ik verwacht over niet al te lange tijd. Enkele weken. Daarin zullen we de raad informeren over de vervolgstappen richting beleid. Vooralsnog is het een pilot en kijken we ook bij andere gemeenten hoe het loopt.”

Jan Peter de Wit

okt 08

Commissie rondvraag over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en  een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Vraag 1 Behandelt de gemeente nu een verkeerd langdurig gestalde Mobike’s als een weesfiets?

Vraag2 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van het eind resultaat van de proef, bent u daartoe bereid?

Vraag 3 Wanneer komt de wethouder met deelfietsbeleid voor Delft?

Mvrgr Jan Peter

okt 07

Geef andere visies Prinsenhof en Agathaplein een eerlijke kans

Willem van Oranje. Maar het college maakt er meer Willem de Zwijger van. De aanzet tot een ruimtelijke visie Prinsenhof is verzwegen.

Afgelopen donderdagavond werd het een lang debat over de verbouwingsplannen van het college over museum het Prinsenhof en Aghataplein.

Ik verzocht de andere partijen of ze het plan Merkx voor Prinsenhof/Agathaplein willen loslaten omdat het te gedetailleerd is vastgelegd en geen ruimte biedt voor principiële aanpassingen.

Andere visies zoals die van Wim van Leeuwen en de meedingende architecten bureaus moeten weer een gelijkwaardige eerlijke kans krijgen.

Ik kon daarbij vanuit collegehoek verrassend genoeg, alleen rekenen op steun van GroenLinks. Daarentegen deden VVD en D66 het vuile verdedigingswerk voor de zwakke Stip fractiefeuten.

Mijn stelling dat het college in 2017 niet wist wat de directie van het Prinsenhof allemaal uitspookte over de mega verbouwing plannen van het Prinsenhof, werd door de Stip wethouder Vollebregt niet weersproken.

Wie is die zwijgende ambtenaar naast Vollebregt?

Uit onderstaande beantwoording van technische vragen blijkt dat het programma van eisen en de architectenkeuze buiten het college is om gegaan. Opvallend is de ranzige rol van de  stadsbouwmeester Wytze Patijn. Wil je iets geheim houden voor de gemeenteraad haal dan Patijn erbij.

Het is te zot voor woorden dat je het begin van zo’n belangrijk project geheel in het geniep onderhands regelt. Ik wil openheid over de visies van de andere architecten bureaus. Het is nog niet te laat.  Dat zijn gerenommeerde namen zoals: Mecanoo,  Braaksma & Roos,  Cepezed , Merk-X en Van Heeswijk

Maak visies andere architectenbureaus’s openbaar

Ook die visies zijn van groot belang om kennis van te nemen. Laten we wel zijn dat de “visie” van Merkx maar €34.500 heeft gekost. Kan ook niet anders want er blijkt geen bouwhistorisch onderzoek te zijn gedaan. Ook kloppen aannames over het ‘poortje’ niet en dacht Merkx dat het Agathaplein altijd vol met fietsen stond.

Ik hoop dat architecten bureaus in het belang van Delft door de opstand van de burgers toestemming geven om hun visies openbaar te maken.  Dat is eerder gebeurd bij Het Nieuwe Stadskantoor. Mecanoo was eerst afgewezen, maar werd later als winnaar gekozen.

Summier stukje tekst over huisvesting in ‘plan voor de toekomst’ Prinsenhof

Helaas schoot ik donderdag niet veel op met Stip wethouder Vollebregt. Hij beloofde serieus naar andere visies te kijken, maar aan de andere hield hij vast aan de uitgangspunten in de inhoudelijke visie van april 2018 “Museum Prinsenhof Delft Een plan voor de toekomst 2017 – 20122” die leiden tot de ruimtelijke ontwikkelvisie Merkx. Ook deze visie is niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Dat is tegenstrijdig. Het leidde tot een zeer verwarrend debat over woorden en teksten in nota’s.  Haarkloverij en bestuurlijke rookgordijnen. Uiteindelijk bleef de visie van Merkx als door de gemeenteraad in december 2017 vastgesteld kader en uitgangspunt overeind.

Ik heb op dit moment geen enkel vertrouwen dat de Klankboordgroep (die door het college wordt vastgesteld) een eerlijk en transparant en gelijkwaardige kans krijgt voor andere visies. Het is de bekende ‘verdeel en heers’ tactiek door daar juist veel ondeskundige deelnemers in de zetten.

Ondertussen dendert bureau Merkx door met het uitwerken van haar ontwikkelingsvisie. In december 2017 heeft de meerderheid van de gemeenteraad daar €165.000 voor uitgetrokken om drie scenario’s uit te werken. Die uitwerking zal wel bijna klaar zijn.

In begin tweede kwartaal 2019 mag de gemeenteraad er over stemmen.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof en Agathaplein

29 september 2018 webcolumn Ontwerpvisie Prinsenhof in achterkamertjes bekokstoofd

21 september 2018 webcolumn  Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar


Geachte heer De Wit,

Op 27 september heeft u een aantal technische vragen gemaild m.b.t. de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof/Agathaplein.

Hieronder vindt u de beantwoording.

Vraag 1 heeft de gemeente delft het ontwikkelingsplan voor de prinsenhof (september 2017) voorgedragen bij de provincie? en zo ja wanneer?

Antwoord 1:
De gemeente heeft de ontwikkelingsvisie onder de aandacht gebracht van de provincie om te verkennen of deze mogelijkheden zag om hier eventueel financiële steun aan te verlenen. Op bestuurlijk niveau heeft dit plaatsgevonden op 22 januari 2018. Daarna is er nog enkele keren contact per e-mail geweest op ambtelijk niveau.

Vraag 2 wanneer heeft het college deze opdracht/aanbesteding tot het maken van een ontwikkelingsplan voor prinsenhof doen uitgaan? en op welke wijze?

Antwoord 2:
Bureau Merk X is geselecteerd in een meervoudig onderhands inkoopproces. De uitnodiging om deel te nemen aan het inkoopproces is verzonden op 7 juli 2017. Het proces is als volgt verlopen. Eerst is een longlist opgesteld van bureaus die ruime ervaring hebben met het ontwerpen van musea en/of het renoveren van monumenten.

Vervolgens is een shortlist van vijf bureaus gemaakt door de bureaus te selecteren die de meeste ervaring hadden met zowel het ontwerpen van musea als met de renovatie van rijksmonumenten.

Deze vijf partijen zijn uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

De voorstellen zijn beoordeeld op de

criteria 1. Inhoud van het voorstel, 2. prijs, 3. kwaliteit van de presentatie.

De beoordeling is gedaan door de selectiecommissie, die bestond uit: de Stadsbouwmeester, de programmeur Vastgoed (een architect) en de directeur van Museum Prinsenhof Delft (een historicus). Het voorstel van Merk X scoorde het hoogste aantal punten.
De opdracht is verstrekt op 25 augustus 2017.

Vraag 3 wat was het programma van eisen? kan ik die ontvangen?

Antwoord 3:
Het programma van eisen bestaat uit diverse stukken. Het betreft hier overigens nog een programma van eisen op hoofdlijnen. Mocht de raad instemmen met een investering in Prinsenhof/Agathaplein dan volgt een Europese aanbesteding voor het maken van een ontwerp. T.b.v. die procedure zal te zijner tijd een gedetailleerd functioneel en technisch programma van eisen worden opgesteld.

Het College is van mening dat het verzoek om dit programma van eisen geen technische vraag is. Maar aangezien het College begrijpt dat deze stukken van belang kunnen zijn voor het debat zal het College deze vraag als schriftelijke vraag beschouwen en aan de gehele Raad toesturen.

Vraag 4 wat was het selectieprotocol? cq selectiecriteria? kan ik die ontvangen?

Antwoord 4:
Het selectieprotocol is beschreven in het offerteverzoek.

Vraag 5 welke vijf bureaus hebben ingeschreven en kan ik het document met de argumentatie ontvangen van de uiteindelijke keuze door het college?

Antwoord 5:
De vijf bureaus die naar aanleiding van het offerteverzoek een voorstel hebben ingediend zijn:
· Mecanoo
· Braaksma & Roos
· Cepezed
· Merk-X
· Van Heeswijk
De vijf voorstellen zijn door de selectiecommissie beoordeeld op basis van de selectiecriteria. Dat leidde tot een gunningsvoorstel. Het gunningsbesluit is genomen door de ambtelijk opdrachtgever.

Het College is van mening dat het verzoek om het document voor de uiteindelijke keuze geen technische vraag is, maar beschouwt dit als een schriftelijke vraag.
We kunnen dit document echter niet aan de Raad sturen, omdat met de bureaus is afgesproken dat deze stukken niet openbaar beschikbaar worden gesteld. Er wordt nu nagegaan bij de genoemde bureaus of men toch akkoord kan gaan met openbaarmaking. Dat akkoord is op deze korte termijn nog niet binnen van alle bureaus en vandaar dat wij de stukken dan ook niet aan de Raad kunnen toesturen op dit moment.
Uiteraard is het mogelijk als raadslid om het document onder geheimhouding in te zien. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider.

Vraag 6 Heeft dit selectieproces geld gekost? en zo ja hoeveel?

Antwoord 6:
De vijf bureaus die een voorstel hebben ingediend hebben hiervoor geen vergoeding ontvangen. Wel zijn kosten gemaakt voor ambtelijke inzet. Deze kosten bedroegen naar schatting € 5.000.

vraag 7 hoeveel heeft de ontwikkelingsvisie van Merk-x (september 2017) over het prinsenhof gekost? (Neem aan dat u de rekening heeft ontvangen)

Antwoord 7:
Het opstellen van de ontwikkelingsvisie door Merk X heeft € 34.500,- excl. BTW gekost.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
· Werkzaamheden conform de vraagstelling uit het offerteverzoek: € 29.500 ex BTW
· Aanvullende werkzaamheden op het gebied van installatieadvies: € 5.000 ex BTW.

vraag 8 uit welk budget is bovenstaand bedrag betaald?

Antwoord 8:
Vanuit het budget van Erfgoed Delft. Zie ook antwoord 9.

vraag 9 in welk raadsbesluit is besloten om geld uit te trekken voor dit selectieproces cq de ontwikkelingsvisie van het museum het prinsenhof en agathaplein

Antwoord 9
Bij de Kadernota 2016 staat in de 12e begrotingswijziging het voorstel om € 77.500,- uit te trekken voor het ‘Ontwikkelen visie toekomst Prinsenhof’. De raad heeft ingestemd met dit voorstel.

okt 06

Prinsenhof technische vragen over de offertes en gunning maken van Ruimtelijke Visie aan MerkX

vraag 1 Is er al meer bekend over de toestemming van de openbaarmaking van de plannen van de vijf architecten bureaus cq de eind rapportage van de uitslag op prijs, kwaliteit en presentatie aan de respectievelijke bureaus

 Antwoord 1

De veronderstelling dat vijf architectenbureaus plannen hebben ingediend is niet juist. Er zijn vijf offertes ingediend voor het maken van een ruimtelijke visie. De offertes zijn vervolgens beoordeeld op prijs, inhoud van de offerte en presentatie.

Er is geen toestemming ontvangen van alle partijen om de matrix met de einduitslag volledig te publiceren, daarom zal het College de matrix niet openbaar maken. Wel is de matrix uiteraard voor raadsleden onder geheimhouding in te zien.

 vraag 2 hoe staat het met de vorming van de klankboordgroep cq werkgroep? wie bepaalt de samenstelling? kan ik de lijst van uitnodigingen krijgen?

 Antwoord 2

De klankbordgroep/werkgroep Prinsenhof wordt samengesteld met en uit belanghebbenden van de stad. De leden bepalen allereerst met elkaar wanneer deze groep compleet is en daarmee een representatieve afvaardiging van de stad en de verschillende belangen is. Eind september zijn de gesprekken gestart met de verschillende belanghebbenden om met elkaar te verkennen welke partijen in ieder geval vertegenwoordigd moeten zijn. Leden/partijen vanuit de omgeving waarvan wij van harte hopen dat ze meewerken in dit project zijn Brie van Klaveren, Prinsenkwartier, direct omwonenden, Commissie Behoud Stadschoon, Delft Marketing, Vrienden van Museum Prinsenhof, vertegenwoordiging van de Adviesraad Sociaal Domein (betreffende toegankelijkheid), Stichting Centrum Management Delft. Uiteraard is deze lijst niet compleet en staat deze open voor input.

 vraag 3 is dit een onafhankelijke adviesgroep?

 Antwoord 3

Uitgangspunt is dat deze groep met verschillende achtergronden en belangen een gecommitteerde werkgroep is die nadrukkelijk partij is bij de verdere planuitwerking. Iedereen is daarbij vrij zijn visie, mening en belangen in te brengen; in die zin heeft de werkgroep een onafhankelijke rol.

vraag 4 zijn de bijeenkomsten van de groep openbaar te volgen (webcam raadszaal)?

Antwoord 4

Uw voorstel wordt voorgelegd aan de groep: ook het proces  wordt met deze groep gezamenlijk vastgesteld.

 Vragen JP de Wit

Antwoorden wethouder Bas Vollebregt

sep 29

Ontwerpvisie Prinsenhof in achterkamertjes bekokstoofd

Stip wethouder Bas Vollebregt hield star vast aan de Ontwerpvisie Merkx museum Prinsenhof. Zeer teleurstellend na al de inhoudelijke kritiek uit de zaal.

Dinsdag avond kwamen heel wat lelijke apen uit de mouw bij de TOP avond over museum Het Prinsenhof.

Ontwerpvisie architecte Evelyne Merkx verklapte dat haar bureau Merk-x (A’dam) gekozen was in een aanbestedingsprocedure. Delftse bureaus als Cepezed en Mecanoo waren afgewezen door het college.

Deze selectie procedure is volledig buiten de gemeenteraad om gegaan. Blijkbaar heeft de vorige Stip wethouder dit in college achterkamertjes bedisseld.

Er zijn ook uitgangspunten in een programma van eisen opgesteld waar ik ook niks van weet.

Architecte Evelyne Merkx had een loodzware avond in TOP.  Stip wethouder Vollebregt stond te gniffelen in de coulissen. De architecte had alleen haar werk gedaan waarvan de Stip wethouder de opdrachtgever was.

Het is een teken van totale arrogantie van de macht of bestuurlijke onkunde als je een verbouwing van dit Nationale Rijksmonument denkt in een geheim college onderonsje te kunnen regelen.

De gemeenteraad is zwaar geschoffeerd als dit allemaal waar is. Bij dit soort ingrijpende grootschalige aanpak van een museum hoor je van het begin af aan de gemeenteraad te betrekken. Dus ook het programma van uitgangspunten en de architecten selectieprocedure.

Zwarte avond voor architecte Evelyne Merkx die de toorn van Delft over zich heen kreeg.

Dit is een project van 25 tot 30 miljoen euro. Vergelijkbaar met de renovatie van de St. Sebastiaansbrug. daar is wel open en transparant met de raad over besloten.

Deze aanpak van Stip is onacceptabel en er is nu een grote vertrouwensbreuk niet alleen met mij. Ook met de stad die denkt dat de gemeenteraad of architecte Merk-x dit plan allemaal verzonnen heeft.

De raad stelt budgetten beschikbaar. Dat is bij mijn weten ook niet gebeurd voor de architectenselectieprocedure of de Ontwikkelingsvisie museum Prinsenhof en Agathaplein.

Wat ook zeer teleurstellend was dat aan het eind  de Stip wethouder volledig als basis en uitgangspunt bleef  vasthouden aan de gedetailleerd visie (84 bladzijden) van Merk-x. Dat ondanks veel boegeroep, afkeuring en verontwaardiging en alternatieven uit de zaal.

In de Procesbrief Prinsenhof van College aan de gemeenteraad staat:

De huidige visie Merk-x moet losgelaten worden nu er volledig andere visies zijn binnengekomen zoals de visie van Wim van Leeuwen. Die zijn onverenigbaar.

Dit was ook wat actievoerder Brie van Klaveren emotioneel betoogde. Alles overnieuw doen. Het is nog niet te laat. Terug naar Start. Ook voormalig burgemeester Huib van Walsum zei dat het programma van eisen van de gemeente te zwaar was. Helaas Stip wethouder Vollebregt kwam met wat vage dooddoeners als inspraak van heel de stad en een zoethoudertje van Klankbordgroep. Die klankbordgroep gaat Vollebregt samenstellen en zal ook wel in achterkamertjes gaan vergaderen.

Als het startpunt de visie van Merk-x is, dan kunnen er enkel wat niet noodzakelijke aanpassingen verdwijnen zoals de sloop van het tweede poortje (trouwens geen eigendom van de gemeente) of een muurtje in de tuin. Dat zal Stip wel als bliksemafleiders gaan gebruiken.

Aanstaande donderdag 4 oktober gaan we er in de commissie EFB over praten. De vertrouwenskwestie staat bij mij bovenaan de agenda.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof en Agathaplein

21 september 2018 webcolumn  Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar


Technische vragen aan de behandelend ambtenaar als voorbereiding van aanstaande donderdag.

1 ik zag deze brief van GS naar de minster van OCW van 17 dec 2017

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2018/09/cf5_brief_aan_min_van_ocw_-_kansen_voor_grotere_restauraties_en_herbestemming_in_zuid-holland.pdf

waarin het prinsenhof genoemd wordt als een kans voor grote restauraties, herbestemming en toegankelijk maken van enkele grote rijksmonumenten.

vraag 1 heeft de gemeente delft het ontwikkelingsplan voor de prinsenhof (september 2017) voorgedragen bij de provincie? en zo ja wanneer?

ik hoorde tijdens de presentatie in top op 25 september jl van architect Evelyne Merkx dat in het voorjaar 2017 vijf bureaus plannen hadden gemaakt op

verzoek van het college om een ontwikkelingsplan/schets voor het prinsenhof te maken aan de hand van een programma van eisen

Buro merk-x was gekozen door het college vanwege het beste ontwikkelingsplan

vraag 2 wanneer heeft het college deze opdracht/aanbesteding tot het maken van een ontwikkelingsplan voor prinsenhof doen uitgaan? en op welke wijze?

vraag 3 wat was het programma van eisen? kan ik die ontvangen?

vraag 4 wat was het selectieprotocol? cq selectiecriteria? kan ik die ontvangen?

vraag 5 welke vijf bureaus hebben ingeschreven en kan ik het document met de argumentatie ontvangen van de uiteindelijke keuze door het college?

vraag 6 Heeft dit selectieproces geld gekost? en zo ja hoeveel?

vraag 7 hoeveel heeft de ontwikkelingsvisie van Merk-x (september 2017) over het prinsenhof gekost? (Neem aan dat u de rekening heeft ontvangen)

vraag 8 uit welk budget is bovenstaand bedrag betaald?

vraag 9 in welk raadsbesluit is besloten om geld uit te trekken voor dit selectieproces cq de ontwikkelingsvisie van het museum het prinsenhof en agathaplein

mvr groet jan peter de wit

sep 21

Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

In oktober 2017 stond museum Prinsenhof directeur Janelle Moerman voor TVWest vol overtuiging te vertellen hoe het Prinsenhof gemoderniseerd zou worden. Alsof het voldongen feiten waren van een definitief plan.

Weer kan Stip wethouder Vollebregt een grote afgang achter zijn naam zetten.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft geen Instandhoudingssubsidie 2018 toegekend Aan het Prinsenhof.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzond onlangs de beschikkingen aan de monument eigenaren die eerder dit jaar subsidie hebben aangevraagd. (Zie hier brief provincie Zuid Holland.)

De lijst van Toekenningen 2018 staat op deze website De lijst staat HIER.

De brief van erfgoed vereniging Heemschut die stelde dat het Rijk 35 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van het Prinsenhof lijkt daarmee een luchtkasteel te zijn.

Hoe de aanvraag door de Provincie Z-H voor het Prinsenhof tot stand is gekomen weet nog niemand in de gemeenteraad. Dat is achter onze rug om gedaan. De ChristenUnie heeft daar recent schriftelijke vragen over gesteld aan het college (Hier). Nog geen antwoorden gezien.

Maar zonder definitief plan en zonder verleende omgevingsvergunning al een miljoenen subsidie bij het Rijk aanvragen, is natuurlijk onbezonnen blufpoker. Tenzij de Stip wethouder er van uitging dat de slappe meedenkende gemeenteraad al op haar rug lag. Of zoals eerder is het Prinsenhof, ook onder directeur Moerman, een afgescheiden Koninkrijkje is dat lak heeft aan het gemeentebestuur en zaken buiten de wethouder om regelt.

Op 11 september 2018 vond in de Tweede Kamer in plenaire behandeling van beleidsbrief Erfgoed Telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving voor de komende drie jaar. Opvallend moment in het debat (Stenoverslag) was dit:

Minister Van Engelshoven is dus al op de hoogte hoe een belangrijk onderdeel uit het Prinsenhof plan van architect Evelyne Merkx gezien wordt als de de “Nieuwe Beeldenstorm”.

Ik wacht de antwoorden op de schriftelijke vragen door het college eerst af.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof:

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar