feb 09

Parkeerbedrijf Delft geeft wijziging bezoekers”App” te laat door

Ineens kan ik niet meer inloggen op de website waar je het bezoekersparkeren kan aanmelden. Na vragen aan de gemeente krijg ik een mail dat ik de inlog website moet veranderen. Ik wist van niks, terwijl ik toch voor dit product betaal.

Slechte overgang van gemeente naar het parkeerbedrijf dus. Ik moet allemaal handelingen verrichten op mijn iphone. Erg omslachtig allemaal. Heb daar eigenlijk geen zin in. Maar moet wel.

Parkeerbedrijf ontwikkel een universele Delft parkeer App voor iphones en android die je op de normale manier installeert. Deze klantonvriendelijke instructies zijn niet meer van deze tijd. Voor niet digitaal ingestelde smartphone ouderen al helemaal niet meer te vatten.

Jan Peter de Wit


——– Doorgestuurd bericht ——–

Onderwerp: Bereikbaarheid digitaal parkeerloket en aanmelden bezoek
Datum: 8 Feb 2019 17:02:46 +0100
Van: klantenservice@parkerendelft.com
Aan: jpdewit@ziggo.nl

De heer J.P. de Wit
Diamantpad 25
2628 SC Delft

Delft, 08-02-2019

Betreft: Eerste Parkeervergunning Particulier  nr. 346385

Geachte klant,

Het digitale parkeerloket is sinds mei 2018 bereikbaar via vergunningen.parkerendelft.com. Voor die tijd was het digitale loket bereikbaar via de website van gemeente Delft. Maakt u nog gebruik van een oude snelkoppeling voor het parkeerloket (welke loopt via delft.nl), dan werkt deze sinds 7 februari niet meer. Pas in dat geval uw snelkoppeling aan naar https://vergunningen.parkerendelft.com of ga naar het digitale loket via onze website parkerendelft.com

Wilt u als bedrijf een anoniem product aanvragen via het parkeerloket? Pas dan uw snelkoppeling aan naar: https://vergunningen.parkerendelft.com/#BusinessContent

Snelkoppeling aanmelding bezoek
Ook het aanmelden van bezoek op uw bezoekersvergunning kan niet meer via een oude snelkoppeling als deze nog via delft.nl loopt. Pas zo nodig uw snelkoppeling aan naar: https://vergunningen.parkerendelft.com/DVSPortal/BezoekersApp/www/#/

Meer uitleg nodig?
Een snelkoppeling is een verwijzing naar een website of programma die u op uw telefoon, tablet of computer kunt plaatsen zodat u eenvoudig die website of dat programma op kunt roepen. Bij gebruik van een verouderde snelkoppeling naar het digitale loket of het aanmelden van bezoek, stuit u op een melding van de server van gemeente Delft in plaats van dat u bij ParkerenDelft uitkomt. Dat is vervelend maar niet onveilig; u dient de snelkoppeling aan te passen. Op https://parkerendelft.com/app-aanmaken/ vindt u nadere instructie hoe u een nieuwe snelkoppeling (met de juiste verwijzing) op uw apparaat kunt aanmaken.

Vragen? Neem contact op met onze klantenservice via klantenservice@parkerendelft.com of 015 2001046

Met vriendelijke groet

Team ParkerenDelft

 

 

feb 04

GroenLinks dramt Energietransitie door ongeacht kosten burgers

Afgelopen raadsvergadering 31 januari hebben de twee stadspartijen OD en Stadsbelangen nog een poging ondernomen om het college met de Energietransitie met beide benen op de grond te zetten.

Maar dat mocht niet baten. Onderstaande motie om de energietransitie uit te stellen, werd verworpen door het Linkse college. Het kabinet is het er niet over eens wie de lasten gaan dragen. Dit GroenLinks college ramt door met hun strijd tegen CO2. Met de VVD als de “Meest loyale coalitiepartij”

De twee stadspartijen bundelen hun krachten. Eerst kijken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van die plannen. Kan deze energietransitie kostenneutraal voor de burger plaatsvinden? Hoeveel levert de investering op? Indien niet realistisch. Dan is het een gewone lastenverzwaring. Dat willen we niet.

Stephan Brandligt Wethouder GroenLinks

Niets is daarover te lezen in het Bestuursprogramma 2018-2022.

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt negeerde onze inbreng. Na aandringen kwam er met moeite uit: “Uitvoeringsprogramma’s zijn gewoon vastgesteld en het gaat gewoon door”

Oei. Ik weet nergens van. De raad heeft niks concreets vastgesteld.

Heel laf gaat Brandligt a.s. woensdag 6-2 uit het zicht in het Stadskantoor met gemeenteraden (welke?) in debat over de Regionale Energiestrategie.

Dat typeert Stephan Brandligt. De stille wethouder. Gaat nergens een debat aan. Weg is ie.

In de achterkamer zal wel een Regionaal EnergieFonds opgezet worden om de miljoenen opbrengst, van de verkoop Eneco aandelen, weg te sluizen naar geldverslindende Grote Projecten.

Zoals restwarmte pijpleidingen uit de Rotterdamse olieraffinaderijen (Shell,Esso, Q8, BP en Total). Buitenhof en Voorhof woningen moeten hierop aangesloten worden. De rest volgt. Of de Geothermie aardwarmte droom van de TU. Zogenaamd allemaal ‘gratis’ warmte.

De VVD Delft gelooft nog in gratis restwarmte. Als Shell nu Eneco koopt is het kringetje rond.

Jan Peter de Wit

Motie bestuursprogramma 2018-2022 OD SD stop de energietransitie Delft

 

 

feb 03

GroenLinks drukt bouw twee grote tuinwoningen door

Villa Buitenlust Rotterdamseweg 13

Werd het toch nog spannend afgelopen gemeenteraad.

GroenLinks leverde veel kritiek op het bouwplan van twee woningen in de achtertuin van Rotterdamseweg 13.

Maar de woorden van GL raadslid Klaas Herrema bleken niets waard bij de stemming. GL, VVD, D66 en Stip stemden voor, 21 van de 39 stemmen.

Voor mij was de voorgeschiedenis een breekpunt.

Ondanks dat het bouwplan in strijd was met het bestemmingsplan had de gemeente in 2013 toegestemd met het plan en toegezegd dat ze zouden meewerken.

Dat is in strijd met integer bestuur. Dat mag de gemeente nooit toezeggen. Het is nog steeds afhankelijk hoe de gemeenteraad erover stemt. Als raadslid stel je niks voor als je dit over je kant laat gaan.

Deze zaak is in de achterkamer geregeld. En dat terwijl Villa  Buitenlust met tuin nog één van de genomineerden was voor de Le Comteprijs 2016 van Delfia Batavorum.

Beter is het om op de plaats van diervoederzaak P van Mullem (stopt ermee) een pand te bouwen die aansluit met de huidige bebouwing. Dan blijft de tuin intact. Daar hebben omwonenden geen moeite mee.

Jan Peter de Wit

Twee woningen in de achtertuin van Villa Buitenlust.

Beste Jan Peter,

Ik heb zojuist onderstaande antwoorden op jouw vragen binnengekregen:
Griffier Anton de Boer

In de cie r&v van 22 januari sprak bij agendapunt Rotterdamseweg 13 betrokken bewoner Anita Vlekke.

Ze zei bij 0:13:58  “dat in 2013 de gemeente aan de projectontwikkelaar (eigenaar Jos de Wit) had toegezegd dat ze mee zouden werken en er geen moeite mee hadden met de ontwikkeling van twee woningen”

dus enkel over bovengenoemde uitspraak:

Vraag 1 kan de gemeente bevestigen of deze uitspraak van Anita Vlekke op
waarheid berust is
Ja, dit berust op waarheid.
Vraag 2 kan ik kopieën van (gespreks)verslagen, brieven of
mailwisselingen uit 2013 tussen ontwikkelaar en de gemeente over
rotterdamseweg 13
Nee, er is in 2013 geen communicatie hierover geweest
Vraag 3 als er een vorm van intentieovereenkomst is , kan ik die krijgen
Er is geen vorm van een intentieovereenkomst, het verstrekken is niet mogelijk.

Met vriendelijke groet, mr. A.I. de Boer, Commissiegriffier Ruimte en Verkeer

feb 02

Bagijnestraat bomen gered door de rechter, Gemeente gaat nat

(Red. Jan Peter de Wit:

Het gaat over het kappen van twee grote 40 jaar oude Lindes in een binnenstadstuin voor vier extra parkeerplaatsen. En GroenLinks steunde dit voorstel)

Beste raadsleden,

Gisteren ontvingen wij de uitspraak van de rechter omtrent de kap van de bomen in de Bagijnestraat.

Ons verzoek is toegewezen en daarmee is de kap opgeschort tot zes weken na verzending van de uitspraak op beroep.

Bijgaand de uitspraak, lees hierin de toelichting vanaf 9.6. De rechter stuurt hier aan op een alternatieve oplossing met vier parkeerplaatsen en behoud van de twee lindes.

Wij zijn enorm blij met deze uitkomst en beraden ons nu op de volgende te nemen stappen.Met vriendelijke groet,

Petra van der Ven en Annenies Kraaij

Vereniging tot behoud van de leefbaarheid Roode Leeuwpoort
vereniging_roodeleeuwpoort@xs4all.nl

20190128_uitspraak_bomen_bagijnestraat_delft

jan 30

Nieuwsbrief griffie week 5 – januari 2019 “Nieuwbouw woningen lijkt niet snel genoeg te gaan”

nieuwsbrief_griffie_week_5_2019

jan 27

Mijn stookkosten met Ista warmtemeters van Woonbron Delft

Ista Doprimo radiografische warmtemeter op alle radiatoren.

Mijn huis Diamantpad 25 is aangesloten op de collectieve blokverwarming van Woonbron. Ik ga jaarlijks eens bijhouden wat de gevolgen van de landelijke Klimaatgekte zijn op mijn kosten.

Ik heb een maisonnette (119m2, 1978) met een voorlopig toegekend energie C label (energie index 1,55). (check je adres label hier)

Het blok wordt verwarmd met twee collectieve gas cv ketels van Rendamax R300.

De verrekening van de stookkosten wordt door Ista gedaan.

Sinds een aantal jaar met radiografische Doprimo opnemers op elke radiator. Deze geven een jaar lang naar een centrale ontvanger de standen door.

De warmtemeters meten pas een temperatuurverschil (Temp>35 graden) tussen radiator en de omgeving. En de tijdsduur dat er een verschil optreedt. In mijn tochtige huis zet ik daarom nachts overal de verwarming uit. Ondanks dat ik thermostaatkranen op elke radiator heb. Als je alle verwarmingen in de winter dag en nacht aan laat staan, dan ben je zo €1200 – €1400 per jaar extra kwijt. Dus dan wordt je vanzelf zuinig.

De Doprimo’s zijn geen exacte calorie warmtemeters. Die meten hoeveel doorgestroomd warm water en tempverschil. Een echte calorimeter is duur(600€). En meestal zijn er meer nodig daar aan beide zijden van het huis toe- en afvoerleidingen lopen. Woonbron flats zelfs drie.

Ista gebruikt een verrekeningsmodel van de verkregen waarden van de warmtemeters naar type, grootte en plaats in het blok van de woning. Ista heeft daar veel kennis over. Doet dit voor 12 miljoen woningen in 24 landen.

Mijn afrekening  1-7-2017/30-6 2018.

m3 gas kost dan €37665 / 57938 m3 = €0,65 m3

Variabele energiekosten zijn  €258.   Dus met tweepersoonshuishouden is  voor verwarming €258/€0,65 = 396 m3 gas verbruikt vorig jaar. Het gas is 40% van de totale kosten.

Dat is verdomd weinig voor een tussenwoning (gemiddeld 1350m3 gas/jaar) Los hiervan heb ik nog een gasgeiser voor warm water en gasfornuis. Deze berekening volgt nog.jan 26

Deze gemeenteraad faalt met verantwoording Fractievergoedingen 2017

Commissie Economie Financiën en Bestuur 24 januari 2019

Ons commissielid Henk Schut stelde burgemeester van Bijsterveldt een rondvraag (webcam 00:20) waarom de verantwoording van de fractievergoedingen van 2017 er nog steeds niet was?

Alle politieke fracties in de gemeenteraad krijgen van de gemeente subsidie. Ongeveer €1350 per raadslid per jaar.

Dat kan besteedt worden aan hun volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol. Dat zijn vage begrippen. Waar elke keer weer veel gedoe over is. In 2017 bedroeg dat ongeveer 55.000 in totaal.

Normaal gesproken wordt de verantwoording van 2017  voor de zomer van 2018 aan de raad aangeboden. Het loopt met de normale jaarcyclus van de Jaarrekeningen mee. Deze gemeenteraad is het tot nu toe niet gelukt om hun eigen zaakjes goed te regelen. Om je dood te schamen. Nog nooit meegemaakt dit.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt gaf de volgende verklaring voor de onreglementaire vertraging: “Er is nu een nieuwe accountant met een nieuwe werkwijze”. “Er is nog discussie over zaken”.” En er is een beperkte beschikbaarheid qua formatie”.

Van Bijsterveldt beloofde nu haast te gaan maken want de regels zijn er niet voor niets. Ondertussen is er een werkgroep fractievergoedingen ingesteld.

Wat mij betreft schaffen we deze vorm van fractievergoedingen aan partijen helemaal af. De controle van dat flut bedrag kost meer dan er aan subsidie uitgegeven wordt. Tevens zit in de bruto raadsvergoeding (€1711) al een vast bedrag van €173/maand opgenomen voor bestuurskosten. Dat is genoeg.

Jan Peter de Wit


Fractieverantwoording 2016 was wel netjes op tijd (29-6-2017). Bron:  Rapport van feitelijke bevindingen BDO accountants 

Fractievergoedingen 2016. Overzicht verloop reserves 2016

Fractieverantwoording OD fractie 2017

jan 25

Vertrouwelijke Nieuwsbrief week 4 van de Gemeenteraad

nieuwsbrief_griffie_week_4_2019_gemeenteraad_delft

jan 24

Stand van zaken rond sloop TU Elektro EWI gebouw

Rondvraag in de commissie Ruimte en Verkeer van 22 januari door Sylvia Grobben naar de stand van zaken rond het TU Delft Elektro EWI gebouw. (Webcast 3:55:00)

D66 wethouder Martina Huijsmans geeft antwoord:

“Goede vraag stond stuk in krant (TU Delta : Een toekomst voor Elektro?) Pamflet Docomomo

Als college hebben we in de zomer van de TU delft gehoord dat het voorgenomen principe besluit ontvangen om het EWI gebouw te slopen.

Dat besluit van toen staat nog.

Maar de TU zal als stappen gezet gaan worden een participatie traject starten met de stad. En daarover zijn afspraken gemaakt.

Maar dat is nog niet formeel opgestart en de TU heeft aangegeven dat ze eerst hun vastgoed portefeuille Campusbreed gaan heroverwegen.

En ze hebben daarbij aangegeven dat ze eind februari meer over kunnen zeggen. En zal de gemeente daarover worden ingelicht. En op dat moment hebben we wat concreets te melden aan de raad.”

 

 

jan 22

Onrecht, Bagijnestraat Linden al gesloopt voor Kort Geding

Beste raadsleden,

Het had weinig gescheeld of de bomen waren in de Bagijnestraat waren er niet meer geweest. Een korte update:

Op 25 nov. jl. is door onze vereniging beroep aangetekend tegen de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de omgevingsvergunning voor OD233.

Tegelijkertijd zijn er een aantal WOB verzoeken gedaan vwb de parkeeroplossingen in vergelijkbare situaties in de binnenstad. Hoewel de termijn al ruim is verstreken hebben wij niets van de gemeente ontvangen.

Ondanks dat de beroepsprocedure nog loopt is de eigenaar zonder aankondiging afgelopen vrijdag 18 januari begonnen met de kap van de 2 lindebomen.

Door onze vereniging is a la minute een voorlopige voorziening aangevraagd waardoor de kap kon worden stilgelegd. Komende donderdag 24 januari zal het verzoek door de rechter worden behandeld.

Bijgaand de door ons aangevoerde gronden.We zullen jullie spoedig berichten over de uitkomst.

 

Vriendelijke groet, Petra van der Ven  en  Annenies Kraaij

Vereniging tot behoud van de leefbaarheid Roode Leeuwpoort  vereniging_roodeleeuwpoort@xs4all.nl

Bagijnestraat linden delft

kort geding bomen bagijnehof delft