jul 09

Wethouder Huijsmans stuurt gemeenteraad met hesjes en laarzen de modder in


D’66 wethouder Martina Huijsmans

jul 08

Nietszeggende antwoorden van College op vragen over gift €100.000 aan LAGA

Beoogde nieuwbouw van roeivereniging LAGA aan de Rotterdamseweg keerhaven. Terrein is 1826m2 groot.

In januari nota 29-01-2019 besloot het college om alvast de grond voor €600.000 aan te kopen aan de Rotterdamseweg voor de nieuwbouw van Studenten roeivereniging LAGA. Daar zat nog een kleine grondruil in aan de Abtswoudseweg. Met een verwacht verlies van €200.000.

Maar nu is er een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en de Stichting Roeifaciliteiten Laga ondertekend (zie onder). Daarin staat dat de gemeente Delft maximaal €300.000 gaat bijdragen aan de realisatie van de nieuwbouw van Laga. Dat is weer €100.000 extra. Die ton zou gebruikt gaan worden voor het bouwrijp maken van de grond.

Het antwoord op vraag 18 luidt waarom het college dan geen lening geeft voor die extra €100.000? Zegt het college dat het niet gebruikelijk is en ook niet de oplossing. Dat is verder niet gemotiveerd.

Er zijn in het verleden SVN leningen gegeven aan bijvoorbeeld de Turkse en Marokkaanse verenigingen voor hun verenigingsgebouwen.
En waarom is dit niet de oplossing? LAGA is met haar ledengroei met 300 van 700 (42%) naar 1000 gemakkelijk via de horecaomzet in staat dit af te lossen.

Ik ben niks wijzer van de antwoorden van dit college geworden.

Bas Vollebregt heeft tijdens het commissie debat toegezegd om de optie erfpacht voor de grond te onderzoeken en de gemeenteraad daarover te informeren. Over welk bedrag dit uiteindelijk gaat is mij niet bekend.

Dat is weer een toezegging naar de toekomst. Ondertussen is er allang geen weg meer terug daar het college deze intentieovereenkomst getekend heeft en zonder de gemeenteraad te informeren een aanzienlijk bedrag heeft toegekend

Jan Peter de Wit

jul 03

Nieuwsbrief griffie week 27 – juli 2019


jun 29

Telegraaf 26 juni 2019: Delft wil vuurwerkvrij


jun 29

Bouwplan Kruisstraat 71 is één verdieping te hoog

Geachte commissieleden en wethouders,

Bij de technische presentatie op 25 juni heb ik met een aantal commissieleden gesproken. Naderhand heb ik de vergunningsaanvraag nog eens goed bestudeerd.
Dat werden 2 aanvragen, de actuele van 17-05-2019 en de oude van 25-01-2019 die 10-04-2019 geweigerd is. Ter informatie, beide plannen zijn bijgesloten bij de brief van bewoners Rozemarijn aan de gemeenteraad d.d. 11-06-2019.

Twee plannen want de architect blijkt de tekeningen van de oude aanvraag, dus die van 25-01-2019 te hebben gebruikt. Dat is natuurlijk verbazingwekkend.
Aan u is dus niet het plan getoond waar het om gaat, dat van 17-05-2019.

Alle reden om aan de hand van onderstaand deel van de actuele aanvraag (17-05-2019), het betreft tekening blad 11, ingezoomd, een en ander op te merken.

We zien het bouwplan gelegen tussen:
a. het Vestiapand 3 bouwlagen + kap en hoogteaccenten,
b. de bebouwing aan de Molslaan 3 bouwlagen of minder met meestal een kap,
c. gebouw Rozemarijn 3 bouwlagen + links een hoogteaccent,
d. Kwik-Fit met een betrekkelijk kleine hoogte van minder dan 6 meter.

Van het bouwplan zelf zien we de daktuin en de Noord-Westgevel. Die 3 laagse gevel lijkt bij een eerste blik op deze 3D presentatie goed te passen de bij 3 laagse gevels van a, b en c.
Er moet echter bedacht worden dat de daktuin op niet minder dan 5 meter hoogte ligt. Dat beseffend is gelijk duidelijk hoe de hoogte van het bouwplan absoluut niet in verhouding met de omgeving is.

In alle overleggen met de gemeente en de projectontwikkelaar hebben de omwonenden gezegd dat het bouwplan 1 verdieping lager moet om op deze locatie aanvaardbaar te zijn. De omwonenden hebben u inmiddels uitgebreid schriftelijk verzocht om aan b en w te adviseren niet akkoord te gaan met de extra bouwlaag.
Ook hiermee vraag ik u dat. Zou u de brief van 20-06-2019 van bewoners Rozemarijn aan B&W, tevens op 21-06-2019 aan de gemeenteraad verstuurd, hierbij willen betrekken. De brief is ook aan deze mail toegevoegd.

Met vriendelijk groet, Paul Bakker, Kruisstraat 88


jun 27

D’66 wethouder Huijsmans krijgt forse kritiek van Ondernemersclub en de Gemeenteraad over trage invoering Rode Wandel Loper door de Binnenstad

jun 26

Motie vuurwerk (maatregelen oud en nieuw)

 

jun 26

Beantwoording schriftelijke vraag inzake het salaris van de nieuwe secretaris directeur van Avalex

Nicolet Dukker

jun 26

Nieuwsbrief gemeenteraad Week 26 Juni 2019

jun 26

Wippolderkrant Zomer 2019