mrt 24

Start enquête Gasthuislaan Rioolvernieuwing maatregelen

Sonja Sint :

Het zijn rare tijden, maar toch wil ik je even een mail sturen over de mening van de bewoners aan de Gasthuislaan betreffende de rioolwerkzaamheden.
Zoals ik al had gezegd vond ik,  en meerderen met mij, het belangrijk dat de bewoners/buren hier op tijd op de hoogte waren over de concrete plannen van de Gemeente.Dat voorkomt namelijk veel gedoe. En gedoe hebben we aan de Gasthuislaan  even niet meer nodig.
En jullie als Gemeente ook niet, zou zo fijn zijn als het proces een keer goed werd opgezet.

In de bijlagen de flyer die van deur tot deur is verspreid met een een paar vragen in enquête vorm.Ik heb de antwoorden die tot nu toe binnen zijn gekomen in een tabel verwerkt.
En ik zal je de enquêtes apart toesturen.
Wellicht zijn er mensen die nu niet de straat op gaan en die het nog niet hebben ingeleverd, ik wacht nog op een paar.  Die komen dan later.

De uitkomst is zoals ik min of meer  had verwacht:
A. Op 2 na ziet niemand van de bewoners enige noodzaak voor grotere parkeerplaatsen.
Wij zijn allen goede parkeerders en de lengte van de plaatsen is nog nooit een probleem geweest, zelfs niet voor de lange bussen van de bedrijven.
Het verweer van de Wethouder raakt dan ook kan noch wal.
Als hier ooit een auto niet goed in het vak staat is het omdat dat een auto is van iemand “van buiten”, een nietsvermoedende toerist bijvoorbeeld, die  door het falend borden beleid van de Gemeente niet op de hoogte is van het feit dat hij hier het risico loopt voor een bekeuring van 90 euro.
Sterker nog: het stuntelige parkeren geeft aan dat iemand daarvan niet op de hoogte is en kunnen wij waarschuwen.
En dat is fijn voor de bezoekers. Gastvrij Delft hè.
Grotere parkeerplaatsen zou alleen maar onwetende buitenstaanders/bezoekers  aantrekken….

B. Het verlies van bomen ten behoeve van die onnodige grotere parkeerplaatsen wordt dus ook gezien als een slecht plan.
De binnenstad heeft BOMEN nodig, de gracht heeft BOMEN nodig. Die voor de zo belangrijke schaduw zorgen in de nieuwe hete zomers. 
Het is op zijn minst curieus dat de Gemeente het woord “klimaatcrisis” voor in de mond heeft en dan voor het opofferen van bomen zou gaan…t.b.v. auto’s, dat verbaast iedereen.

C. Over de Amsterdammertjes is de mening duidelijk en unaniem! Die kunnen gewoon niet weg, klaar.
Alleen al het feit dat daar over wordt gedacht maakt de mensen geïrriteerd en boos merkte ik.
Ik vraag me werkelijk af of degene die met het idee kwam deze te verwijderen heeft nagedacht over de reden dat ze er überhaupt staan?Deze paaltjes zijn ooit ontworpen voor de veiligheid van voetgangers, niet voor hun schoonheid…..
ik mag toch hopen dat het bureau wat nu is ingeschakeld daar ook weet van heeft?
En dat dus deze amsterdammertjes ooit voor een reden zijn geplaatst aan de Gasthuislaan.
Dus  niet voor de lol  maar puur voor de veiligheid.
Bij het “nieuwbouwgedeelte” stonden ze voorheen ook aan de rand van het trottoir heb ik begrepen, maar zijn om onduidelijke reden ooit verplaatst. Bewoners daar willen ze liever weer op de “oude” plek.
In het “oude” gedeelte zijn ze gewoon simpel essentieel voor de veiligheid.Het trottoir is daar niet verhoogd, en kan ook niet verhoogd worden.

Bij het weghalen an de amsterdammertjes  is het scenario als volgt: auto is aan het inparkeren en het achteropkomend verkeer, dat altijd haast lijkt te hebben, rijdt via het trottoir, ff het stoepje meepakken, met grote vaart. Dat kan een kind zien aankomen. Of misschien ziet dat kind dat niet aankomen….
Bezorgbusjes zullen op het trottoir gaan staan, bezorgbrommers  zullen uitwijken over het trottoir.
Kortom een totaal onwenselijke situatie.
Nogmaals: het verbijsterd iedereen  ongelooflijk dat “specialisten” dit zelfs maar overwegen.
Het is dus duidelijk dat dit geen enkel draagvlak heeft, bij niemand van de bewoners: een belangrijk signaal lijkt mij. 

D. Over de bomenkap is de mening verdeeld.Het is duidelijk dat de Iepen aan het begin niet echt fraai meer zijn, de mening is daar dan ook dat het jammer is maar als het niet ander kan ok.
De Elzen in het oude gedeelte daarentegen zijn natuurlijk wel prachtig. Door puur wanbeleid zijn er  al 4 prachtige bomen gekapt, die node worden gemist.
De zuidkant van de Gasthuislaan baadt vanaf een uurtje of 13 in de zon.Mensen slapen aan de voorkant en hebben deze bomen hard nodig voor de schaduw op de gevel.
Het is dus in ieder geval zaak om met een gedegen onderbouwing te komen voor de kap. “lastig voor de stratenmakers”is wat ons betreft niet goed genoeg. Dat moet geen reden zijn. 

Buiten dat is het  dus essentieel dat, als het echt niet anders kan, dat er dus  stoere bomen voor terug moeten komen. Die snel schaduw geven op de gevels.
Met een brede kroon. En bomen die groeien, hoe veel werk dat ook is voor de Gemeente, want dat zal de onderbouwing wel zijn voor de keuze van de miezerige Ulmus Columella
Het schijnt dat de keuze van de Gemeente nu is gevallen op de Iep New horizon.
Alles beter dan de rattenstaart natuurlijk.
De knotwilg valt ook als keuze van bewoners ….een leuke decoratieve boom die hier altijd heeft gestaan. Hij doet het goed, bladert breed en wordt niet te hoog.Aan de Noordkant staan er al wilgen sinds 40 jaar, dezelfden…

Dan zijn er nog de boomspiegels.
Ik ga ervan uit dat jij op de Gasthuislaan bent geweest, en het ontwerpbureau ook.
En dan zijn je vast de boomspiegels opgevallen.
Wij als bewoners onderhouden 14 boomspiegels in het oude gedeelte.
Daar zit veel tijd in, maar vooral ook veel geld, want ieder plantje, zaadje is privé aangeschaft.
In de zomer zijn ze prachtig en maken toeristen foto’s
Bij kap zullen  die boomspiegels gewoon gesloopt gaan worden, daarover maak ik mij geen enkele illusie: subtiel is niet het woord wat stratenmakers/boomkappers kennen.
Iedereen wil de boomspiegels terug, zoals ze waren, dus niet met “heesters”…Wat is het plan daar voor?
Dit is een belangrijk issue hier en zeker voor mij. Dus graag een duidelijk antwoord daar op.

In verband met Corona weet ik nu niet hoe het vervolg is van het traject.
Er zou een presentatie in april worden georganiseerd, maar ik neem aan dat die niet zal plaatsvinden en dat als deze  zal plaatsvinden dit niet druk bezocht zal worden.

Maar met deze  antwoorden op de vragen aan de bewoners lijkt het mij duidelijk hoe de mening van de bewoners is.
Ik mag hopen dat deze al vooraf aan  het “voorlopig ontwerp” met het dienstdoende bureau gedeeld zal worden, lijkt mij wel zo constructief bij het ontwerpen.
Het zou erg onhandig zijn om nu nog met een ontwerp te komen waarbij het duidelijk is dat die geen draagkracht heeft.Dat zou zoeken zijn naar moeilijkheden, die zondemeer zouden ontstaan.

Per slot lijkt het mij dat de Gemeente en dus ook jij het belangrijk vinden wat de mening is van de bewoners.
Zodat er aan de gang gegaan kan worden met een proces wat draagvlak heeft bij de bewoners.
Want dat is toch waar Delft het over heeft: Bewonersparticipatie, samenwerking, draagvlak, burger betrokkenheid etc.? 
En dat is ook wat wij als bewoners willen en eigenlijk op rekenen.
Ik ga ervan uit dat deze informatie daaraan meedraagt.
Wij als bewoners van de Gasthuislaan willen niets meer dan prettig wonen aan deze mooie gracht.
En dat willen wij graag samen met de Gemeente en dus met jou bewerkstelligen.
Wij staan daar klaar voor.

Dus wij horen graag van je.

met vriendelijke groet.

Sonja Sint

mrt 23

Kwijtschelding voor gemeentebelasting 2020 Horeca ondernemers en ZZP’ers

https://www.derbg.nl/uitstelbeleid-i-v-m-corona-voor-bedrijven-en-zzpers/

De Regionale Belastinggroep geeft Delftse ondernemers en ZZp’ers maar tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van de gemeentelijk belastingen. (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting)

Daar schieten Delftse horeca ondernemers niet veel mee op. Die aanslag is over 2019 en was voorzien. Nu is de hele zaak in één klap totaal ingestort. Van de overheid moesten de zaken dicht.

Dat is nog lang niet voorbij. Kan maanden duren. Het toerisme zal zeker tot eind dit jaar totaal instorten. In feite zijn de horeca en zzpérs nu meer geholpen met het totaal kwijtschelden van gemeente belastingen voor 2020.

Dit is een crisis, en vergt crisis maatregelen.

Beste Jan Peter,

Ik heb je vraag als volgt uitgezet:

  1. Wat is de inkomstenderving voor de gemeente als de lokale belastingen voor 2020 voor horeca-ondernemers worden kwijtgescholden?
  2. Dezelfde vraag voor het kwijtschelden van de OZB, afval- en rioolheffing, precario- en reclamebelasting voor 2020 voor horeca-ondernemers.

Kan de vraag vóór de commissie van donderdag a.s. worden beantwoord?

Hartelijke groet,

Christine Madern

Commissiegriffier Economie, Financiën en Bestuur, plv. raadsgriffier

Griffie gemeenteraad Delft

mrt 23

Wippolderkrant Voorjaar 2020

https://www.tunoord.nl/archief/WippolderWijkkrant/WippKr-0120.pdf

mrt 22

Vragen over met PFAS vervuilde grond Nieuw Delft

Nu de vergaderingen zo goed als afgelast zijn, kan ik enkel nog schriftelijke vragen stellen. Dus dat wordt mijn werk de komende tijd als raadslid.

Ik vind de aanpak in de korte brief van het college van de met PFAS verontreinigde grond in Nieuw Delft te onduidelijk.

In de Zuidelijke Velden is een te hoge concentratie PFAS gevonden. Mogelijk als gevolg van weggelopen blusschuim van de tijdelijke Brandweer kazerne aldaar in 2004-2006.

Brandweer Delft-Rijswijk (Delft) – Mercuriusweg 4c, te Delft

Blusschuim bevat veel PFAS. En die stof zit nog steeds in de grond aldaar.

Het college wil liefst de vervuilde grond ergens in de regio opslaan. Waar is onduidelijk. Als dat nu nog onbekend is dan is het geen echte oplossing.

Andere optie is de grond op veld 8 op te slaan. Daar begint het college in april al mee.

Verder kijkt het college naar manieren om het grondoverschot kleiner te maken, bijvoorbeeld door het maaiveld op een hoger niveau af te werken.

De onderzochte grond in Nieuw Delft is overigens wel geschikt om op te wonen, omdat de gezondheidskundige grenswaarden door blootstelling vanuit de bodem dan niet worden overschreden

De brief is erg kort en blijft vaag op alle punten.

Schriftelijke Vragen artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Delft zondag 22 maart 2020

Betreft brief 2011189 Werkwijze rondom PFAS in Nieuw Delft

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Vraag 1 Over hoeveel kubieke meter grond die de PFAS- norm overschrijd hebben we het?

Vraag 2 Grond met een te hoog PFAS gehalte mag niet ongereinigd worden afgevoerd. Toch stelt u voor dat wel te doen in de Regio. Wat zijn hiervoor de voorwaarden? En welke kosten zijn aan deze tijdelijke opslag verbonden?

Vraag 3 Welke plek in de Regio is op het oog?

Vraag 4 U stelt dat iets te hoge met PFAS verontreinigde grond tegen zeer hoge kosten ontgift kunnen worden. Wat zijn nu de geschatte maximale kosten hieraan verbonden?

Vraag 5 U zoekt ook een oplossing om de vervuilde grond onder woningen toe te passen door het gehele maaiveld op een hoger niveau af te werken. Bent u het met me eens dat vervuilde grond onder huizen wegmoffelen een totaal onaanvaardbare oplossing is voor een betrouwbaar college, die het milieu hoog in het vaandel heeft staan.

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit

mrt 19

Nieuwsbrief griffie week 12 – maart 2020

Nieuwsbrief griffie week 12 – maart 2020

mrt 19

Belangenvereniging Binnenstad Noord: geen ‘shared space’ op de gracht in de binnenstad

Veilig Verkeer Nederland: geen ‘shared space’ op de gracht in de binnenstad
Shared space leidt niet tot verhogen van de verkeersveiligheid op de grachten in de binnenstad van Delft, sterker nog voor zwakkere verkeerdeelnemers zoals kinderen en ouderen zal het tot verslechtering leiden.

Dit blijkt uit onafhankelijk verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De gemeente Delft is voorstander van shared space en wil dit ook gaan toepassen buiten het autoluwplusgebied op de Verwersdijk. De Belangenvereniging Binnenstad Noord vreest juist afname van de verkeersveiligheid door het toepassen van shared space op de eenrichtingsverkeergrachten in de binnenstad en heeft VVN daarom om het onderzoek gevraagd.

Het shared space concept Shared space (Nederlands: gedeeld ruimtegebruik) is een verkeersconcept met als uitgangspunt dat als verkeersruimtes zijn ingericht als verblijfsruimten, ze niet in de eerste plaats geïnterpreteerd zullen worden als verkeersruimte en daardoor veiliger zijn. Richtinggevende kenmerken als verkeersborden, verkeerslichten en stoepranden zijn bij shared space zoveel als mogelijk afwezig.

Omdat deze ontbreken wordt iedere verkeersdeelnemer aangesproken op eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht. Het vergroten van de “subjectieve” onveiligheid zou tot alerter gedrag van de wegdeelnemers en daardoor tot een grotere “objectieve” verkeersveiligheid moeten leiden. Door middel van sociale interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het maken van oogcontact moet worden bepaald wie voorrang heeft en wat het gewenst gedrag is.

Het verkeersonderzoek De Belangenvereniging Binnenstad Noord heeft om het onafhankelijke verkeersonderzoek gevraagd omdat shared space naar haar mening gevaarlijk is op de grachten in de binnenstad van Delft. Shared space is een algemeen verkeerconcept dat nooit ontwikkeld is voor smalle grachten in binnensteden. Op de grachten in Delft geldt eenrichtingverkeer, waardoor er lang niet altijd oogcontact is tussen verkeerdeelnemers, wat hoofdvoorwaarde is voor het veilig kunnen functioneren van shared space.

Het concept shared space heeft duidelijke nadelen. Zwakkere verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en gehandicapten ervaren mede door gebrek aan overzicht en duidelijkheid problemen bij het juist inschatten van complexe en drukke situaties. Inwoners van gebieden waar gedeelde ruimtes zijn aangelegd klagen mede door de afwezigheid van trottoirs erover dat ze zich daar onveilig voelen. De gemeente Delft onderkent deze nadelen.

Conclusies en aanbevelingen van onderzoek van Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer Nederland adviseert dat verkeersituaties alleen aangepast moeten worden als de verkeersveiligheid daarom vraagt. Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot (ernstige) incidenten met betrekking tot de huidige situatie. De woonhuizen en andere panden aan de gracht komen rechtstreeks uit op straat. De huidige trottoirs geven bij huisverlaten veiligheid ten opzichte van de auto’s en (brom)fietsen.

Het weghalen van de trottoirs kan leiden tot onveilige situaties, daarom wordt geadviseerd hier shared space niet toe te passen. Het markeren van een aparte fietsstrook in het wegdek kan de positie van de fietser ten opzicht van de auto versterken.

Over de Belangenvereniging Binnenstad Noord De Belangenvereniging Binnenstad Noord is de belangenorganisatie voor het noordelijk deel van de Delftse binnenstad. De vereniging zet zich in voor het behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in het noordelijk deel van de binnenstad.

Zij heeft bijzondere aandacht voor een goede ruimtelijke structuur, een gezond leefmilieu, goede voorzieningen en het verstevigen van de band tussen de bewoners. De vereniging zet zich in om het beleid van de gemeente te verbeteren. Dit doet zij door deelname aan overleggen en netwerkbijeenkomsten, contact met politieke partijen en het gebruikmaken van haar de formele inspraakmogelijkheden

Hans van Bodegom secretaris

Meer verkeersveiligheid door “shared space”? 16-04-2018

mrt 17

China : Delftse Schemerlamp komt later

Beste Jan Peter,

Vorige week vroeg je in de rondvraag van de commissie R&V wanneer we de nieuwe ‘Vaaslamp’ op het Doelenplein kunnen verwachten.

Wethouder Vollebregt heeft toen aangegeven dat het rond juni zou worden. Vandaag kregen wij echter bericht uit China dat, vanwege het Corona virus, dit moment later gaat worden dan gepland. De ‘Vaaslamp’ zal in juli/augustus worden verscheept vanuit China.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Merel Weekenborg

Bestuursadviseur wethouder Vollebregt

mrt 16

Delft op Zondag: Samen sterk voor Delftse Vreugdevuren

De mannen pakken het dit jaar goed aan, met de oprichting van Stichting Delftse Vreugdevuren (Foto: Koos Bommelé)

Door Cheyenne Toetenel

Het duurt nog even tot oud en nieuw, maar toch zijn velen er nu al mee bezig. Over wel of geen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling is nog steeds discussie, maar de vreugdevuren in Delft moesten er afgelopen jaar al aan geloven. Dat moet dit jaar anders, vinden de jongens van de Bras en Tanthof. Daarom steken zij nu de koppen bij elkaar en hebben zij de Stichting Delftse Vreugdevuren opgericht.

Lees verder Hier

mrt 15

Derde Corona brief burgemeester Marja van Bijsterveldt

Update-Maatregelen-Coronavirus-delft

mrt 15

Schemerlamp Doelenplein komt binnenkort weer terug

Rondvraag Commissie Ruimte en Verkeer van donderdag 12 maart 2020

Begin januari 2019 werd op het Doelenplein het kunstwerk A National Treasure van Wan Li Ya geheel aan gruzelementen gereden door een achteruit rijdend busje.

Ondertussen heeft de verzekering een bedrag uitgekeerd om de lamp te vervangen.

Stip wethouder Bas Vollebregt verwacht in juni of juli de lamp weer te herplaatsen.

Zodat Delftenaren die weer heel erg van kunnen genieten. En inderdaad het kost de gemeente geen geld.

De volgende vraag is dan eigenlijk of dit wel de juiste plaats is zo vlak langs een weg.

Niet zozeer qua verkeer maar wel door los en laadwerk voor de horeca aldaar.

Of misschien een paar Amsterdammertjes er omheen zetten? Nee, niet die van de Gasthuislaan….

Jan Peter de Wit