apr 04

Tweede interactieve raadssessie over Museum Prinsenhof/St. Agathaplein op 11 april a.s. om 20.00 uur

Conceptprogramma interactieve raadssessie Prinsenhof-Agathaplein-1

apr 04

Bewoners bespreking Sluiproute Gasthuislaan op vrijdagmiddag 5 april as van 15.00 – 16.00 uur op het Gemeentekantoor

Beste bewoners,

Op 15 maart jl. hebben we gesproken over de verkeerssituatie in de Gasthuislaan.  We hebben tijdens dit overleg de volgende afspraken gemaakt:

1.       Gemeente verstrekt de presentatie van overleg 15 maart 2019;

2.       Gemeente plant op korte termijn een vervolgoverleg;

3.       Gemeente zet de volgende aanvullende maatregelen in gang:

a.       bebording plaatsen aan beide zijden van de Yperstraat conform Gasthuislaan;

b.      plaatsen van Smiley om gedrag te beïnvloeden en snelheid te meten ;

c.       camera plaatsen op Kruisstraat om verkeerssituatie Gasthuislaan op afstand te kunnen bekijken;

4.       Gemeente  doet voorstel over wijze voortzetting monitoring;

5.       Bewoners leveren verbetervoorstellen omleidingsroutes / bebording bij Gemeente aan.

6.       Gemeente geeft een nadere toelichting waarom Zuiderstraat en/of Ezelsveldlaan niet worden opengesteld;

Gisteren is tijdens de Raadsvergadering afgesproken dat we een onafhankelijk bureau gaan inschakelen om een second opinion uit te voeren op de huidige verkeerssituatie in de Gasthuislaan.

Graag nodig ik jullie uit voor het vervolgoverleg op

vrijdagmiddag 5 april as van 15.00 – 16.00 uur bij ons op het Gemeentekantoor.

De agenda voor dit overleg is:

1.       Opening

2.       Inzet Smiley

3.       Status Camera

4.       Voorstel Monitoring

5.       Second opinion

6.       Toelichting Zuiderstraat / Ezelsveldlaan

7.       Rondvraag  

Als jullie nog vragen of aanvullingen hebben op deze agenda, laat het mij dan weten.

Ik hoop jullie volgende week allemaal weer te zien.

Met vriendelijke groet,

 ir G.H. B. 

sr. Projectmanager | Gemeente Delft | Programma’s & Projecten
Stationsplein 1 | Postbus 78 | 2600 ME Delft

apr 04

Verkeerssituatie Sluiproute Gasthuislaan. Bewonersbijeenkomst d.d. 15 mrt 2019

Presentatie bijeenkomst 15 mrt 2019

apr 04

Nieuwsbrief griffie week 14 – april 2019 De hulptroepen van de raad

nieuwsbrief_griffie_week_14_2019

apr 01

Sonja Sint: Groenlinks Delft mannen zonder ballen

Gasthuislaan dikke aso bak neemt sluiproute

Beste Frank, Klaas,
Tja, wat zal ik er eens van zeggen?
Ik ben via mijn rol in Belangenvereniging Zuidpoort natuurlijk al jaren op de hoogte hoe het werkt in de Gemeenteraad van Delft. Maar in dit geval had ik toch nog hoop dat onze overlast en situatie van enig belang zou zijn.

Per slot waren er meer dan voldoende “burgerbrieven” ingestuurd om duidelijk te maken hoe de situatie hier is.

En had ik echt het idee dat jullie begrip hadden voor de overlast en onveilige situaties die hier spelen, en niet alleen hier natuurlijk, dit geldt ook voor de Oranje Plantage, Oosteinde, Yperstraat en vooral voor de Oostpoortschool.

Feit is dat dit “gevaar” al in 2016 bekend was. Feit is dat de informatie voor de bewoners wederom bedroevend was.

Blijkbaar is dit niet te leren in deze Gemeente, hoe vaak er ook ambtenaren weer in de krant staan met “burgerparticipatie”, “voorinspraak”en weet ik veel wat.
Feit is dat er een Wethouder staat die de Raad keihard voorliegt over het overleg en klachten van een basisschool, en daar dan ook gewoon zelfs zonder maar een woord mee wegkomt. Ongelooflijk.

In de Commissie deed Groen Links nog voorkomen of dit toch echt wel erg was: Zoveel verkeer op een smalle gracht, verschrikkelijk: auto’s de stad uit.
Groen Links : de partij van de burger, het milieu, participatie, een nieuw geluid.

Maar net zo hard stapten jullie terug in het keurslijf van de Delftse Coalitiecultuur.
En stemden niet mee in een, in mijn ogen, mooie, gematigde en haalbare motie.
Daarin stond niet: schop in de grond voor het afsluiten van de Gasthuislaan, maar:

Draagt het college op

  • ln ieder geval zolang de gesprekken met buurtbewoners en de externe deskundige lopen
    extra tijdelijke maatregel(en) te nemen die het sluipverkeer op de Gasthuislaan tegen gaan;_
  • Deze maatregel(en) op zo kort mogelijke termijn in gang te zetten;-
  • De gemeenteraad binnen 7 dagen te informeren over de maatregel(en) die het college heeft
    genomen of wil gaan nemen;_
  • Gedurende de periode van overleg met buurtbewoners en de externe deskundige de
    gemeenteraad tweewekelijks de verkeersmetingen van de Gasthuislaan toe te sturen.

Maar zelfs deze hele gematigde en zeker haalbare motie zijn wij als bewoners niet waard…en is de coalitie belangrijker.
En dat is teleurstellend en triest. Van een partij als Groen Links, waarvan ik dacht dat het ballen zou hebben.

Met groet, Sonja Sint

mrt 31

Elektrische Loopfit wandelfiets gezien Harnashpolder

mrt 27

Rens Elst Communicatieadviseur griffie met zijn mooie Nieuwsbrief

nieuwsbrief_griffie_week_13_2019

mrt 27

Ja, we gaan deze zomer al de Gasthuisplaats verbloemen

Morgenavond komt komt GroenLinks raadslid Frank van Vliet met een motie om de gasthuisplaats al te vergroenen vooruitlopend op de ontwikkeling van vastgoed.

Zou mooi zijn als -net als vorig jaar in de spoorzone- in augustus een zonnebloemenveld staat te bloeien.

Daar kan Simon Huiberts misschien voor zorgen. Simon plantte 20.000 zonnebloemen bij het station: ‘Als ik iets zie dat mooier kan, ga ik ervoor’ Indebuurt

Jan Peter de Wit


 


bron indebuurt.nl/delft

mrt 24

US cars Dodge Ram V8 meeting Hoek van Holland

mrt 24

Samen voor ons Eigen 3.0

Forum voor Democratie de Tegenpartij is Altijd Dichtbij