jun 02

Bewoners Gasthuislaan zijn murw geslagen van “pappen en nathouden” gedrag wethouder Huijsmans (D66)

AD Delft zaterdag 1 juni 2019 Karl Flieger

Verklaring bewoner Gasthuislaan

Hierbij deel ik mede mij terug te trekken uit het overlegproces met de gemeente Delft met
betrekking tot de verkeersproblemen die voortvloeien uit afsluiting van de
Sebastiaansbrug. De redenen van mijn terugtrekking zijn deze:

1. Ik heb meer dan 20 jaren als jurist, bezwaren en klachten van inwoners van
gemeenten behandeld en nog nooit meegemaakt dat een gemeentebestuur de belangen
van een groep inwoners negeerde op een wijze zoals de gemeente Delft dit doet in de
onderhavige aangelegenheid;

2. Ik ben van mening dat de problemen die de inwoners van de Gasthuislaan ervaren
inmiddels wel genoegzaam bekend zouden moeten zijn bij de gemeente;

3. Ik woon op een van de meest gevaarlijke punten van de binnenstad en desondanks
heeft de gemeente verzuimd de veiligheid te verbeteren en de overlast afdoende aan te
pakken. Zelfs een minieme oplossing als een ‘smiley’ is, na enkele wek en, weer
weggehaald;

4. Mijn vrouw heeft veel rust nodig na een zware operatie en een zware behandeling
van een levensbedreigende ziekte;

5. De bewoners hebben genoegzaam de problemen aangekaart. Met foto’s, brieven,
beschrijvingen van de overlast etc. Deze meld ingen worden niet serieus genomen en een
duur gespecialiseerd verkeerstechnisch bureau wordt ingehuurd om de constateringen die
de inwoners reeds deden, overnieuw te doen. Dit bureau heeft gedurende beperkte tijd
waarnemingen gedaan. Deze waarnemingen, die de ernst van de situatie bagatelliseren,
worden w él serieus genomen. Het bureau spreekt bijvoorbeeld van rijtjes van drie auto’s
die de Gasthuislaan oprijden…. terwijl er dagelijks veel rijtjes van 6, 8 of meer auto’s
worden waargenomen….

6. Mijn woongenot, woonrust en gezondheid worden voortdurend aangetast. Mijn
gevel staat 80 centimeter van de rijbaan….tijdens het ontbijt bijvoorbeeld rijden tientallen
auto’s vlak langs mijn huis. Wij kunnen geen gebruik meer maken van het bankje aan de
gevel (onze enige buitenruimte).

7. De Zuiderstraat is nog steeds afgesloten, de Ezelsveldlaan eveneens;
Bovenstaande zaken leiden bij mij tot de onvermijdelijke conclusie dat de gemeente Delft,
aan wie ik maandelijks een groot bedrag aan gemeentelijke lasten overmaak, de belangen
van de bewoners van de Gasthuislaan totaal niet serieus neemt. De gemeente vraagt veel
van ons maar wanneer wij iets vragen geeft men ‘niet thuis’.

Ik heb geen goed woord over voor de verantwoordelijke wethouder. De lafheid waarmee
zij zich ach ter haar (extern ingehuurde) ambtenaren verschuilt is stuitend.
Ik verwacht geen oplossing meer van de gemeente. Ik kan helaas niet uitsluiten, hoewel ik
zeer rustig van aard ben, dat ik een keer door het lint ga.

Bijvoorbeeld wanneer de nacht of middagrust van mijn vrouw weer eens wordt onderbroken door belachelijke overlast van auto’s…. maar ja, wanneer de gemeente niet luistert en de belangen van inwoners niet beschermd, dan gaan inwoners problemen op een gegeven moment zélf oplossen.

Ik hoop u nooit
weer te zien,

mei 30

Nieuwsbrief griffie Delft week 22 – mei 2019, Raimond de Prez benoemd

Raimond de Prez benoemd tot directeur GGZ Delfland. Voorheen 12 jaar PvdA raadslid en 8 jaar wethouder Sociaal domein en Wonen.


nieuwsbrief_griffie_week_22_2019

mei 30

Avalex regiobijeenkomst “Van afval naar grondstof” met Cure 100% nascheiding

Afvalgids mei 2017 Cure Afvalbeheer neemt volgende stap in REnescience project

mei 28

Gemeente Delft: “Niet vrachtwagens maar plantenbakken zijn gevaarlijk”

Vrachtauto is alweer 2 x via het Oosteinde langs gekomen. En ander verkeer scheurt dan tegen het verkeer in. Maar niet gevaarlijk toch? Zit allemaal tussen onze oren. Politie wil niet handhaven, handhaving heeft geen bevoegdheid

Overdenkingen en foto’s van Sonja Sint bewonersavond met Gemeente over sluipverkeer Gasthuislaan, Oosteinde en Oranje Plantage dwars door de autovrije binnenstad ten gevolge van afsluiting Sebastiaansbrug

Volgens het 10.000 euo kostende verkeersveiligheidsonderzoek ligt hier het gevaar. Niet in de vrachtwagens. En die spookfietsers ook natuurlijk. Alsof überhaupt iemand op een 70 cm stoep gaat lopen. En dit is de enige buitenruimte van de bewoner. Favoriete fotostek voor toeristen.Uitslag onderzoek: geen probleem, geen onacceptabele verkeersonveiligheid.
Ja, de spookfietsen zijn een probleempje en de bloembakken op de stoep.

Volgens het 10.000 € kostende verkeersveiligheidsonderzoek ligt hier het gevaar. Niet in de vrachtwagens. En die spookfietsers ook natuurlijk. Alsof uberhaupt iemand op een 70 cm stoep gaat lopen. En dit is de enige buitenruimte van de bewoner. Favoriete fotostek voor toeristen.

Handhaving daarop. Misschien op het vrachtverkeer.
Alhoewel dat vrachtverkeer totaal geen verkeersonveiligheid veroorzaakt.
Ook al is bekend dat handhaving niet gaat gebeuren. Niet nu en nooit: de woorden van de agent.

En het feit dat zij in die miezerige 8 uur geen problemen heeft gezien en wij in de 24/7 in de drie maanden wel, ligt in het feit dat onze psyche zo werkt.
Ze kwam zelfs met een onderbouwing: teksten uit psychologie boeken.
Kortom: het zit tussen onze oren.

Het is werkelijk niet te geloven dit.

Een onderzoek van 10.000 euro en hier komt ze mee.
Ik was gevraagd een vrij emotionele verklaring van een bewoner voor te lezen die afhaakt.
Omdat hij totaal aan het einde is van zijn latijn, een een vrouw heeft die voor kanker behandelt wordt.
Reactie van Gemeente ambtenaar; “ach, vervelend toch…”.
Misselijkmakend.

Resultaat: dat rapport wordt nu opgeleukt, en gaat naar jullie.
En dan gaat ambtenaar eens kijken wat ze gaan uitvoeren.
Op termijn, ooit, met een beetje geluk.
Hij heeft al aangegeven dat de borden 15 km verwijderd zullen worden omdat daar geen verkeersbesluit voor genomen is en dat maar tijdelijk kan.
En dan kan het gaspedaal weer ingetrapt worden.
In de aanbevelingen in het rapport staan onder meer dingen die wij al bijna 4 maanden aangeven: gratis en voor niks.
Maar die ambtenaar tot de dag van vandaag geweigerd heeft uit te voeren.

Kortom: laat maar barsten die bewoners.

Er komt nog wel een gezamenlijke reactie, maar we zijn totaal murw.

Tot voor nu, Sonja

mei 28

Brent Spekman: “Laga laat zien hoe rijk je bent”

Geen gegevens te vinden bij het www.waardeloket.nl van de overheid.

De Laga-groep is een geldmachine, rijk en houdt haar vermogen verborgen voor de gemeenschap.

‘Laga’ verdient wekelijks bakken met geld. De Laga-GROEP wel te verstaan. Deze bestaat, naast de VERENIGING DRSV Laga, ook uit aanverwante Stichtingen waarvan het eigen vermogen op grond van de statuten, bij eventuele ontbinding, toekomt aan de vereniging DRSV Laga.

De rijkste Stichting is ‘Stichting Roeifaciliteiten Laga’ die als doel heeft het verhuren van het complex aan de Nieuwelaan 53 dat zij in eigendom heeft. De waarde van het monumentenpand is is €1 miljoen+. Een van de huurders is dus DRSV Laga. Een andere huurder en de grootste cash cow van Laga is de ‘Stichting Exploitatie Laga’ die als doel heeft het exploiteren van het ‘cafébedrijf’ (SBI-code 5630) annex sociëteitsruimte.

Het geld komt daar met bakken binnen. Wekelijks wordt ‘Laga’ bevoorraad door een horeca vrachtwagen vol met drank (waaronder talloze vele fusten bier) en eten om hiermee wekelijks honderden (en vaak duizenden) studenten te voorzien van een natje en een droogje als u begrijpt wat ik bedoel. Goed voor wekelijks duizenden euro’s omzet. Overigens verdient deze exploitatie-stichting ook veel geld met het verhuren van de sociëteitsruimte aan leden, en aan derden.

Hiernaast is aan de Nieuwelaan ook de Stichting Evenementen als huurder gehuisvest. Die verdient bakken met geld met de bekende evenementen die jaarlijks duizenden (drinkende) bezoekers trekken, waaronder de OWEE-week.

Naast de reeds genoemde organisaties is er nog een Stichting Wedstrijden Laga , Vereniging Oud Laga, Stichting Historisch Erfgoed Laga en niet te vergeten de Laga Business Club, gehuisvest. Alle stichting ontvangen nog baten uit onder meer subsidies, giften, erfstellingen, legaten en sponsoring.

Het is nu tijd om het vermogen van de LAGA-groep vast te stellen en deze te openbaren aan de gemeenschap waarvan Laga al die jaren heeft geprofiteerd en nog jaren zal profiteren. Zeker als de gemeenschap ook nog een financiële bijdrage gaat leveren, wat dus niet nodig is.

Hooguit zou de Gemeente kunnen ‘bijdragen’ in de vorm van een rentedragende lening als commerciële banken het laten afweten. Laga is rijk en verdient wekelijks duizenden euro’s en dit al jarenlang. De jaarverslagen zullen dit aantonen en dienen dus openbaar te worden gemaakt.

Laga, laat zien hoe rijk je bent!

Brent Spekman


Vereniging Oud Laga

Delftsche Studenten RoeiVereniging Laga

Laga Business Club – Mogelijkheden

Laga Business Club – Over Ons

Laga Business Club – website

Laga Delft – organisaties Nieuwelaan 53

Stichting Evenementen Laga

Stichting Exploitatie Laga

Stichting Historisch Erfgoed Laga

Stichting Roeifaciliteiten Laga

Stichting Wedstrijden Laga


 

mei 27

Delftsch Studenten Corps (DSC) moet maar bijdragen aan nieuwbouw studentenroeivereniging Laga

Nieuwbouw studentenroeivereniging Laga aan de Nieuwe Haven (keerhaven) Rotterdamseweg. Huidige locatie Nieuwelaan is uitbreiding ongewenst vanwege hinder van de beroepsvaart.

Ik ben het er niet mee eens dat de gemeente Delft voor €300.000 kan gaan bijdragen aan het gat in de begroting van de nieuwbouw van Laga. (voorstel college)

Ik vind dat dit het Delftsch Studenten Corps dit maar moet doen. In januari nota 29-01-2019 besloot het college om alvast de grond voor €600.000 aan te kopen. Daar zat nog een kleine grondruil in aan de Abtswoudseweg. Met een verwacht verlies van €200.000.

Maar nu is er een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en de Stichting Roeifaciliteiten Laga ondertekend (zie onder). Daarin staat dat de gemeente Delft maximaal €300.000 gaat bijdragen aan de realisatie van de nieuwbouw van Laga.  Dat is weer €100.000 extra.

Laga is een ondervereniging (OV)van de DSC. Het staat weliswaar open voor niet-corpsleden maar formeel valt het nog steeds onder DSC. En de DSC is een rijke club. In notulen 8-4-2014 van de Vereniging Oud Leden (VOL) van de DSC lees ik toen al gedacht werd aan een gift van €150.000 voor nieuwbouw Laga.

Daar is in de huidige Samenwerkingsovereenkomst geen sprake van. DSC hoeft als vereniging geen openbaar Jaarverslag bij de Kamer van Koophandel te deponeren. De financiële situatie van DCS en Laga is dus totaal niet transparant. Maar in de notulen17-4-2018 staat dat Sociëteit Phoenix in 2017 al een omzet heeft gedraaid van € 3 miljoen. Maar ook wordt geconstateerd dat “het geld er met bakken weer uitvliegt”.

Daarnaast lees ik in dit bericht dat Stichting Delftse Studenten Gemeenschap (SDSG) – ook een ondervereniging van het Corps- eigenaar is van een zestal grote studentenhuizen in en rond de binnenstad.

Dus het DSC en daarmee Laga kan je geen armlastige vereniging noemen. Integendeel. Dus DSC en Laga moeten eerst maar volledige financiële publieke openheid geven voor er nog meer Delfts gemeenschapsgeld aan prestigieuze nieuwbouw wordt gestoken.

Daar dit niet is gebeurd is in mijn ogen duidelijk sprake van de schijn van belangenverstrengeling tussen het college (waarvan studentenpartij Stip deel uitmaakt) en het financieel bevoordelen van een studentenroeivereniging zoals Laga.

In de stukken lees ik: De aankoopkosten voor het perceel in Nieuwe Haven bedragen € 580.000 k.k., bestaande uit de getaxeerde waarde (€ 380.000) en een aanvullende koopsom van € 200.000 ter dekking van de risico’s van de verkopers in de andere dossiers.

En: Wanneer Laga besluit over te gaan tot aankoop van de grond, zal een definitieve grondprijs bepaald worden. Wanneer de bestemming van deze grond wordt gewijzigd, van de huidige bestemming (industrie/ bedrijven) naar een maatschappelijke bestemming, zal sprake zijn van een waardedaling.

Al deze risico’s zijn voor het Delftsch Studenten Corps en niet voor de gemeente Delft. Het DSC krijgt een prachtig prestigieus verenigingsgebouw. Op dit moment is er geen enkele aantoonbare noodzaak tot subsidiëring van de “burgertjes” voor nodig. En dat zou de Vereniging Oud Leden ook niet moeten willen.

Jan Peter de Wit

projectplan Modernisering Laga
190411 SOK ondertekend Laga gem prov def zonder Bijlage 3

mei 22

Gemeenteraad Nieuwsbrief griffie week 21 – mei 2019


nieuwsbrief_griffie_week_21_2019

Uitnodigingen Iftar 24-5 Startbijeenkomst H10 5-6 Activiteiten Move

mei 20

Externe oriëntatie Parkeren Delft ter vermaak in Theater

Morgenavond ga ik hier eens naar toe. Om het vastgestelde bedrijfsplan 2019-2022 van ParkerenDelft B.V. te bespreken achter gesloten deuren. Helaas enkel voor commissie RV leden. Niet voor burgers

Ik zal vooral de handhaving weer eens aan de orde stellen.

Jan Peter de Wit

mei 18

Delftse lokale journalistiek is vervreemd van lokale politiek

 

Mooi verhaal op bladzijde 35 van de Delftse Post over hoe belangrijk lokale journalisten zijn.

Hun krant wordt “echt uitgeplozen”. De krant zorgt ervoor dat “de lokale politiek niet losgezongen wordt van de samenleving”. “De lokale journalistiek is de enige die  de lokale politiek onder de loep neemt en controleert”. “Lokale journalisten zitten in de haarvaten van de samenleving”.

Nou… Dat is erg ver te zoeken in Delft. De Delftse Post heeft niet eens meer een kantoor in Delft. Ze weten niks van wat hier in de lokale politiek gebeurd. Schrijven alles klakkeloos over hetgeen door politici aangeleverd wordt. Check en balance hebben ze nog nooit van gehoord. Laat staan kennis overdracht.

AD Delft zit met hetzelfde probleem. Journalisten die zoveel pagina’s per dag moeten vullen dat ze maar steeds grotere foto’s zijn gaan plaatsen omdat ze het werk niet meer aankunnen. De oppervlakkigheid is standaard. Geen enkele tijd om iets uit te zoeken. Lokale politiek volgen en verslaan kost veel tijd en die is er niet. Het AD Delft is allang geen controleur meer van de lokale politiek.

Weekend krant Delft op Zondag geeft lokale politiek enkel rond verkiezingen aandacht. Ook hier meer gezellige life style persoonlijke dit-en-datjes. Met soms een éénzijdig artikel over boze inwoner(s) over iets dat in de buurt speelt.

Kortom in Delft spelen de lokale kranten nauwelijks nog een rol in de onafhankelijke politieke journalistiek. De journalisten voegen zelf niets toe. Geen enkel commentaar van de redactie. Zelf houden ze het gemeentebeleid niet tegen het licht. Kennis wordt ook niet overgedragen. Alleen de kop boven artikel maken ze nog. Veel sensatie en berichtjes over ongelukken.

Eerste wat ik lees is Indebuurt Delft. Die zien alle veranderingen in Delft. Die hebben gezonde haarvaten.  Leuk en onderhoudend vooral voor ondernemingen. Helaas geen lokale politiek.

Het staat er dus verdomd slecht voor met de lokale politieke journalistiek in Delft. En het wegkwijn proces is nog steeds gaande.

De gemeenteraad heeft dit proberen op te lossen door een 0,8fte communicatie ambtenaar  de verslagen van hun commissie en raadsvergaderingen te laten schrijven. Voor in de gemeentelijke Stadskrant en Raadswebsite Bijwerking van deze kuur is dat de raadsleden helemaal niks meer zelf communiceren. Niet op hun websites noch op sociale media. Alleen maar vage flut berichtjes of berichten van anderen delen. Veel zeveren over niks en ondertussen lekker zakkenvullen op het pluche.

De gemeente communicatie journalist is met handen en voeten gebonden. Niet te kritisch en meer een Tante Betje stijl van toen dit en toen dat. Dit geeft totaal geen getrouw beeld van wat er werkelijk speelde.

Conclusie is dat de gehele lokale Delftse journalistiek bijna volledig vervreemd is van de Delftse politiek.

De oplossing is het internet. De jeugd is al helemaal niet meer geïnteresseerd in kranten. Hoe krijgen we de Delftse politiek weer onder de aandacht van de burgers?

Er wordt gewacht op de resultaten van experimenten met door de gemeente gesubsidieerde media (bv Leidsmediafonds) . Dit mediafonds kan alleen maar slagen als volledige onafhankelijkheid gegarandeerd is. Het is ook een duivels dilemma. Die gesubsidieerde media drukken dan de commerciële media weg. In feite oneerlijke concurrentie, met gevolg nog minder aandacht voor lokale politiek.

Jan Peter de Wit

 

mei 17

Schouw Gasthuislaan per etmaal 39 middel en zware vrachtwagensGasthuislaan Noord 750 voertuigen waarvan 2,2% middelzwaar en zwaar verkeer is gelijk aan 16,5

Gasthuislaan Zuid 680 voertuigen waarvan 3,3% middelzwaar en zwaar verkeer is gelijk aan 22,4

Totaal per etmaal 39 middelzwaar en zwaar verkeer