okt 02

Nieuwsbrief week 40 met o.a. Groene stad ook paradijs voor mug


okt 01

Groot financieel debacle dreigt voor gemeente bij Kruisstraat 71

Protest tegen Lild Kruisstraat Delft april 2016. Vorig college waren een VVD en Stip wethouder gezamenlijk verantwoordelijk voor dit stukje binnenstadsontwikkeling. Daar heeft de ontwikkelaar handig misbruik van gemaakt.

Het college staat weer eens voor schut bij de Kruisstraat. Ze worden weer door de ontwikkelaar Kruisstraat bv voor de rechter gesleept. De vorige rechtszaak was de uitspraak in november 2018 ook al negatief voor de gemeente.

De projectontwikkelaar eist nu een boetebedrag van 2,2 miljoen. En erger nog. Hij wil ook de oorspronkelijke lelijke doos weer terug in beeld brengen. Bron Brief College Hoger Beroep

Navraag naar de stand van zaken in juli leverde de volgende antwoorden op van Stip wethouder Vollebrecht:

“Hoeveel heeft de grondverkoop opgeleverd?
De gemeente heeft € 1,2 mio. ontvangen voor levering van de grond.

Wat waren alle historische kosten verbonden met deze verkoop?
De kosten die gemaakt zijn aan gemeentelijke zijde zijn € 325.000,-.

Wat is op dit moment de stand van de grondexploitatie?
Het resultaat voor de gemeente komt daarmee uit op een restant van € 350.000,-. Er is op dit moment geen sprake van een grondexploitatie.

Bij een perceeloppervlak van 1600m2 is dat maar €350.000/1600m2 is maar €218 per m2. In het huidige plan komen er ook nog 21 appartementen bovenop.

Dat is al treurig weinig vergeleken met de prijzen in de Grondprijzenbrief 2017 voor detailhandel en horeca.

Krijgt de gemeente nog eens een boete dan kan de eindafrekening wel eens een fors verlies opleveren. En een nog meer bizarre ontknoping kan zijn dat het oorspronkelijke bouwplan met een Lidl supermarkt weer wordt ingediend. En dat terwijl de coalitie ook nog toestond dat de projectontwikkelaar de bouwhoogte mocht overstijgen met één bouwlaag. Blijkbaar was dit niet genoeg “wisselgeld”.
Reden om dit te agenderen voor het Delfts Kwartiertje in de commissie Ruimte & Verkeer van oktober.

Jan Peter de Wit

Oorspronkelijke plan uit 2016. Ook wel het SuperMonster genaamd. Lelijke grijze doos met ondergrondse parkeergarage. Gevolg veel autoverkeer door Kruisstraat en omgeving. Bron plaatje Gemistekanslocatie? GroenLinks site

sep 25

Nieuwsbrief griffie week 39 – september 2019

Delftenaar Anne Koning is weer terug en nu als gedeputeerde met invloedrijke portefeuille.

nieuwsbrief_griffie_week_39_2019

sep 23

Met dynamische snelheidsdisplays waarschuwen voor flitspaal Prinses Beatrixlaan

Prinses Beatrixlaan zuidzijde Westlandseweg in Delft

De maatregelen die D66 wethouder Martina Huijsmans neemt om automobilisten te wijzen op 50 km/u zijn niet voldoende om de extreme boeteregen te voorkomen. Dat blijkt uit de brief die ze naar de gemeenteraad stuurde (Hier). Als antwoord op burger R.M. Prins die dit onder de aandacht bracht.

Wethouder Huijsmans wil de flitspaal niet richting de kruising verplaatsen. Enkel het mottobord terugplaatsen met waarschuwing dat er geflitst wordt. En een max 50 km/uur markering op het asfalt. Dat mottobord stond er vroeger ook en toen werden er ook buitenproportioneel veel boetes uitgedeeld. Een automobilist kijkt vooruit en zal 50 km/u letters op het wegdek niet direct opvallen om daar op de rem te gaan.

De weginrichting als ruime rechte tweebaansweg (80 km/u) waar ineens een verbodsbord 50 km/uur staat is volkomen onlogisch en onverwacht op die plaats waar de kruising nog lang niet te zien is.

Het aantal bekeuringen van die ene flitspaal 3659 bedroeg in 2018 volgens het CJIB 43.785 snelheidsovertredingen. Het belachelijke is dat uit de gegevens blijkt dat er niet op rijden door roodlicht gecontroleerd wordt. Dat was eigenlijk waar de flitspaal voor bedoeld was. Veilige overgang voor jeugd naar de Skatebaan in de middenberm (idee PvdA).

Nog gekker is dat de flitspaal aan de andere kant Prinses Beatrixlaan komend vanuit Rijswijk helemaal niet werkt. Er staat namelijk niets opgenomen in het overzicht van 2018 en 2019. Is dit een Dummy flitspaal? Ik ga het niet proberen….

bron Instroom WAHV-beschikkingen snelheid en verkeerslichten per digitale paal per provincie Uitgevraagde periode: 1-jan-2018 t/m 31-dec-2018.

Paal 3659 is een echte bandiet en goudmijn. In heel de provincie Friesland wordt maar de helft van deze paal aan flitsboetes opgelegd. In de eerste vier maanden 2019 zijn al weer 13282 door deze paal geflitst. Bron

Deze flitspaal is slecht voor Delft. Bezoekers zijn allemaal de pineut want die verwachten dat niet. Zelfs Delftenaren die het weten trappen er nog in. Dit heeft niks met verkeersveiligheid te maken maar met het vullen van de Staatskas. Delft moet meer doen om dit graaigedrag en antireclame te stoppen.

Ik wil dat daar ook dynamische snelheidsdisplays komen die de aandacht van de automobilist trekken dat hij/zij te hard rijdt. Naast grote borden die aangeven dat er een flitspaal staat.  Dan kunnen we het effect daarvan gelijk zien.

Blijkbaar heeft het Openbaar Ministerie in 2014 besloten dat ze deze waarschuwingsborden niet meer wilden onderhouden. De gemeente Delft heeft blijkbaar NEE gezegd om die kosten over te nemen en zijn de waarschuwingsborden stilletjes opgeruimd? Bron HIER

Een dynamisch snelheidsdisplay kostte in 2013 rond €2500 per jaar. Er zijn vele soorten. Nemen we de meest opvallende. bron Onderzoek naar de effecten van dynamische snelheidsdisplays.

Jan Peter de Wit

Er zijn vele soorten dynamische snelheidsdisplays. De effectiviteit is afhankelijk van de verkeerssituatie.

 

sep 21

Wippolderkrant Herfst 2019


Redactioneel: “De politieke partijen Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft zijn met elkaar in gesprek om een fusie te overwegen. Voor Delft kan dit wel belangrijk zijn. Een partij die dan 7 zetels heeft hetgeen gelijk is aan de grootste partij in Delft. Een partij die geen landelijke politieke kleur heeft en optimaal zijn kracht inzet voor Delft. Wij zijn benieuwd.”

sep 19

De dwarsliggers voor de Sebastiaansbrug zijn er al

Dwarsliggers Sebastiaansbrug Delft

Het schiet al aardig op met de Sebastiaansbrug. De dwarsliggers liggen al klaar. Het paalmatras wordt nu ook met de aanbruggen aangelegd. In Oktober komt het beweegbare brugdeel.

Ik hoor van de mannen op de bankjes dat het werk op schema ligt. Maar wat dat schema precies is weet ik niet.
Medio 2020 is de brug klaar. Maar dat is een ruim begrip. Misschien kan wethouder Martina Huijsmans hier al wat meer helderheid in brengen.

Webcams van de bouw
Webcam Noord
Webcam Zuid
Jan Peter de Wit

sep 18

Agenderen collegejacht op inpikken snippergroen en illegaal grondgebruik burgers

Van wie zijn deze zonnebloemen?

Hoi Griffie

Ik zou onderstaande brief willen bespreken omdat mij niet duidelijk is of we wel door moeten gaan met de met veel bombarie van start gegane opsporing door de gemeente van illegaal grondgebruik van burgers in alle wijken van delft.

Ik wil als mogelijk helderheid krijgen op de volgende zaken

Wat zijn de resultaten van de eerste fase wijk Tanthof-Oost? o.a. wat heeft dat tot nu toe gekost en wat levert het op?

Hoe zit het met de structurele onderhoudskosten daar burgers mogelijk afhaken snippergroen te onderhouden op gemeentegrond

behandelvoorstel: Agenderen voor de procedurevergadering van 1 oktober 2019
html 1937696 College van B en W – afschrift van reactie op burgerbrief inzake project Grondgebruik

12-09-2019 | Ingekomen stukken | Behandelend orgaan: Commissie Ruimte en Verkeer | Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen

mvrgr jan peter de wit

VNG    Hoge kosten gemeenten door illegaal grondgebruik

Delft op Zondag    Strijd om het snippergroen wordt heel stilletjes gestreden

AD Delft   Gemeente start aanpak van illegaal grondgebruik


12-09-2019 | Ingekomen stukken | Behandelend orgaan: Commissie Ruimte en Verkeer | Behandelvoorstel: Agenderen voor het Delfts Kwartiertje van 8 oktober 2019. Dit was “voor kennisgeving aannemen” en is gewijzigd op verzoek van de fractie OD. Motivering: de fractie heeft aanvullende vragen voor het college.

sep 18

Nieuwsbrief griffie week 38 – september 2019 : De VVD wil de bankrekeningen van gemeenteraadsleden gaan controleren op witwaspraktijken en banden met de onderwereld.

Van mij mogen ze mijn bankrekening controleren. Als ik daarmee corruptie kan bestrijden. Dat de VVD dit voorstelt is logisch want zij hebben het meeste last van sjoemelende politici.

In Delft is sprake van ondermijning van gezien de aanslagen op de coffeeschops (drugsgeld) en zonnebankstudio, café, pizzeria en sieradenzaak als aanwijzing dat onder- en bovenwereld al verweven zijn.

Ik wist niet dat ik bij mijn ING bank moet melden dat ik raadslid ben! Dat moet griffier Jeene maar eens uitzoeken.

JP

sep 16

Achter het Nieuws: Sponsoren 29 topstukken, Participe verbreekt geheimhouding en Vleermuizen


sep 16

Nieuwsbrief raadsleden Delft Griffie week 37