jun 23

Mooi Weer Spelen Delft straattheater festival 2018

jun 23

Is een kernreactor in Delft – midden tussen Den Haag en Rotterdam- wel zo verstandig

jun 21

Nieuwsbrief Griffie Week 25 juni 2018

nieuwsbrief_griffie_week_25_2018

jun 15

Nieuw vergadermodel gemeenteraad komt januari 2019

Memo Onderwerp   Werkwijze start raadsperiode

1) Aanleiding
Bij de start van een nieuwe raadsperiode is besluitvorming aan de orde over
diverse onderwerpen.

2) Advies
Besluitvorming over de onderstaande onderwerpen (zie 3).
Raadsbesluitvorming is veelal aan de orde op 5 juli aanstaande.

3) Toelichting op voorgestelde aanpak

A. Vergadermodel

Gedacht wordt aan een ander vergadermodel. Het voorstel is een
werkgroep te vragen met een voorstel te komen met als ingangsdatum
januari 2019. Alle partijen kunnen een lid van de werkgroep voordragen.

B. Commissievoorzitters

Aangezien een nieuw vergadermodel nog op zich laat wachten wordt
voorgesteld om voorlopig verder te gaan met de vakcommissies zoals die
ook in de vorige periode bestonden (EFB, RV, SDW).

C. Balans tussen de commissies

In verband met het evenwicht tussen de commissies wordt voorgesteld om
een verschuiving van het onderwerp Cultuur naar SDW te overwegen.

Overwegingen:
– Opname van het beleidsterrein “cultuur” in een Algemene Zaken-
achtige commissie als (tot dusver genaamd) Economie, Financiën
en Bestuur, zoals tijdens de afgelopen raadsperiode, is landelijk
minder gebruikelijk. Cultuur valt veelal onder de commissie die over
onderwijs en sociale zaken gaat. Dit vanwege de relaties van
cultuureducatie met het onderwijs en overeenkomstig de indeling op
rijksniveau (Ministerie van OCW).
– Commissieleden R&A zijn in de meeste gevallen ook lid van de
commissie EFB (“commissie Algemene Zaken”), waardoor zij per
definitie verhoudingsgewijs veel commissievergaderingen hebben.
Door een overheveling van cultuur wordt de vergaderbelasting voor
hen meer in balans gebracht.
– Verder speelt dat de sociale commissie SDW in de afgelopen
raadsperiode substantieel minder ingekomen stukken en gemiddeld
kortere en minder extra vergaderingen heeft gehad dan de
commissie EFB.

D. Commissievoorzitters

Een uitvraag heeft geleerd dat de volgende kandidaten beschikbaar zijn als
commissievoorzitter: de heer Herrema (SDW), de heer Floor (RV), de heer
Van Roon (EFB). Op een later moment zijn mevrouw Lips en mevrouw van
Geenen zonodig ook beschikbaar om commissievoorzitter te worden.

E. Voorzitter Vertrouwenscommissie

In verband met het afscheid van de heer Meuleman is er een vacature voor
de functie van voorzitter van de vertrouwenscommissie.
Welke fractievoorzitters is hiervoor beschikbaar?

F. Start werkgroep raadsvoorstel/ fractievergoedingen/raad-stad

Met de start van de werkgroepen is gewacht tot de afronding van de
formatie. Dat betekent dat de werkgroepen na het reces aan de slag kunnen
gaan. De burgemeester heeft zichzelf aangeboden als voorzitter van de
werkgroep fractievergoedingen.

Fracties die nog geen deelnemer hebben aangemeld, kunnen dat alsnog
doen. Zie ook bijlage 1.

G. Werkbezoek raad

Op vrijdag 31/8 staat het jaarlijkse werkbezoek van de raad in de
vergaderplanning. Hiervoor is echter nog geen stad/thema bepaald. De
burgemeester stelt voor om dit werkbezoek dit jaar te laten vervallen. De
raad is in april reeds weekend geweest samen. Verder is het vooral zaak
om in de commissie en raad inhoudelijk aan de slag te gaan nu de formatie
is afgerond.

jun 15

AD Delft: “Nieuwe college zou ‘gewone man’ niet vertegenwoordigen” D66 onder vuur in debat over coalitieakkoord

Bron AD Delft 14 juni 2018

d66 onder vuur in debat over coalitieakkoord

jun 12

Verklaring van burgemeester Van Bijsterveldt over nieuwe schietincidenten

Beestenmarkt

Verklaring van burgemeester Van Bijsterveldt, 12 juni 2018, n.a.v. incidenten Molslaan en Beestenmarkt

Vanochtend vroeg heeft Delft opnieuw, voor de derde keer binnen twee maanden, te maken gekregen met een schietincident.
Rond 4.30 uur vanochtend werd de politie gewaarschuwd. Er bleken gerichte schoten te zijn gelost in op twee locaties in het centrum. Twee panden zijn door kogels getroffen.

Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe groot de materiële schade is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Ik heb vanochtend vroeg de locaties bezocht en heb gesproken met de eigenaren van de getroffen panden. Natuurlijk is er veel bezorgdheid, niet alleen bij de eigenaren, maar ook bij de omwonenden en ondernemers.

Naast bezorgdheid leven er veel vragen. Op veel van deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoorden, want de zaak is in onderzoek. Ik sta in nauw contact met de politie en Openbaar Ministerie en zodra er meer informatie bij ons bekend is, zullen we dat met u delen.

De criminelen zijn wel erg brutaal daar de camera van het permanente gemeente kenteken toezicht boven deze zaak hangt.

In verband met de eerdere schietincidenten in de binnenstad, op 8 en 17 mei van dit jaar, was de politie al bezig met een grootschalig onderzoek. Vanzelfsprekend worden de gebeurtenissen van vanochtend bij dit onderzoek betrokken. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de daders en de toedracht.

Een en ander heeft mij doen besluiten om de twee betrokken zaken, een horecazaak en een sieradenwinkel, vooralsnog voor maximaal twee weken te sluiten. Die tijd is nodig om de rust te herstellen en om politie en OM gelegenheid te geven zo mogelijk inzicht te krijgen in de situatie. Dit in het belang van de veiligheid van de betrokken mensen zelf en die van de directe omgeving.

In de komende dagen wordt onderzocht of extra cameratoezicht van toegevoegde waarde zal zijn en ik heb de politie verzocht om extra te surveilleren.

Dat veel Delftse inwoners bezorgd zijn, begrijp ik heel goed. Ik deel hun boosheid en hun bezorgdheid. De daders hebben niet alleen andermans eigendom aangetast, ze hebben ook inbreuk gepleegd op het gevoel van veiligheid van alle Delftenaren. We zien dat dergelijke situaties zich op dit moment in meerdere gemeenten in het land voordoen. Het dilemma van betrokken burgemeesters is daarbij dat het mogelijk is, dat sluiting van de zaken het doel is van de geweldpleging. Dat vereist grote zorgvuldigheid bij de afweging door burgemeesters hoe om te gaan met betrokken ondernemers in dit soort situaties.

Reactie Openbaar Ministerie

De politie is deze ochtend onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar een schietincident aan de Beestenmarkt en Molslaan. Hetzelfde onderzoeksteam bekijkt ook de eerdere incidenten in Delft. Deze zaken worden apart van elkaar onderzocht, maar mochten er dwarsverbanden zijn dan zullen die op deze wijze snel worden opgemerkt. Op dit moment wordt nog met alle mogelijke scenario’s rekening gehouden. Politie en Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op. De veiligheid van ondernemers en omwonenden is in het geding, dit soort intimiderend en ondermijnend gedrag is onacceptabel.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Marja van Bijsterveldt

jun 10

Onbeschoft voorstel dat insprekers voortaan genegeerd worden door raadsleden

Ir. Peter Jonquière, commissie behoud stadsschoon van de historische vereniging Delfia Batavorum met hart voor Delft

In de commissie Algemeen stelt Presidium voorzitter Matthias Floor (STIP) voor dat raadsleden niet meer mogen reageren op insprekers.

De raadsleden mogen geen verhelderende vragen aan insprekers meer stellen omdat dit teveel tijd kost. Gewoon zwijgend luisteren en door met de vergadering.

Een kul reden omdat dit nauwelijks meer tijd kost. De vergaderingen lopen uit door de onbeperkte spreektijd van de burgemeester en wethouders die volledig schijt hebben aan de toegewezen maximale spreektijd.

Het is hoogst onbeschoft dat raadsleden voortaan de inbreng van insprekers maar moeten negeren. Het is de arrogantie ten top dat het presidium dit voorstelt. Burgertjes het gevoel geven voor Jan Lul in te spreken. De raadsleden hebben zogenaamd “veel belangrijkere zaken” te bespreken.

“Bent u klaar”, volgende… geliefde bezigheid van commissie voorzitters is nerveuze en gewone insprekers afzeiken. En kleineren. Midden in hun inbreng ze lastig vallen met  “U heeft nog 1 minuut” De meeste insprekers gaan daarna stotterend verder of stoppen helemaal. Geheel uit het veld geslagen…

Dat een Stip presidium voorzitter Floor dit voorstelt, begrijp ik volledig. Domme burgertjes afzeiken door intelligente TU studentjes. Maar dat Presidium lid en burgemeester Marja van Bijsterveld hier achter staat is een klap  in mijn gezicht.  Dit is de democratie inperken en een schijnvertoning van de inspraak van burgers maken. Verbonden stad zonder tegengas.

Ik ben altijd erg blij als burgers de moeite nemen om naar het stadhuis te komen. Dat vergt moed. Dat moeten we juist koesteren. Ik heb groot respect voor deze burgers. Ongeacht hun inbreng. Ik wil gewoon vragen aan de inspreker kunnen stellen. Dat verhelderd voor mij vaak de inbreng. En kan ik al laten doorschemeren of ik het wel of niet mee eens ben.

Jan Peter de Wit

3695568 Belangenvereniging TU Noord- voorstel inzake schrappen vragenronde insprekers.pdf (93,57kB)

 

 

 

jun 08

Sonja Sint: NIEUW ONTWERP KRUISSTRAAT 71!!!!


Beste leden van de fracties,
Het kan natuurlijk zijn dat u gewoon helemaal op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen rond de Kruisstraat 71, maar mocht u  zoals wij dat toch niet helemaal zijn breng ik u graag up to date:

Er ligt namelijk een nieuw plan voor de Kruisstraat 71!
Een plan wat gisteren tot onze verrassing reeds besproken is in de Welstand. Niet dat enige publicatie ons is opgevallen, maar gelukkig hebben wij zeer oplettende geesten in de gelederen die de agenda hebben getraceerd.

Het laatste wat wij namelijk over de Kruisstraat hebben gehoord is dat er een rechtsgang was, en niets meer, dus u begrijpt dat wij onaangenaam verrast waren dat er nu toch weer een nieuw ontwerp was ingediend.

Tot voor zover de ons zo zwaar beloofde en toegezegde communicatie cq transparantie….

Het plan is dus gistermiddag besproken en met wat kunst en vliegwerk van onze kant is het ons toch gelukt daar  tijd voor vrij te maken om aanwezig te kunnen  zijn.

“Ons” is een vertegenwoordiger van de Rozemarijn, een vertegenwoordigster van Delfia Batavorium en onder getekende van Zuidpoort. Het ontwerp werd gepresenteerd door een tekenaar van de kant van de ontwikkelaar die het ook had vervaardigd. Blijkbaar had de ontwikkelaar het niet nodig  gevonden een architect mee te sturen om het te verdedigen.

Gelukkig oordeelde de Welstand unaniem: afgewezen……. ik ga ervan uit dat u de notulen van de bijeenkomst zult ontvangen.

Wij als aanwezigen waren op z’n minst zeer onaangenaam getroffen door het feit dat de “grootschalige  detailhandel” weer terug was in het ontwerp. Nl. de gehele plint De naam LIDL viel onmiddellijk in de commissie, maar daar wist de tekenaar natuurlijk  niets van…. Ook het feit dat er weer gesproken werd van “bezoekersparkeren” deed ons naar adem happen.
Hoe vaak kunnen wij nog benadrukken dat het ongelooflijk ongewenst is dat dit stukje Delft met zoekverkeer van bezoekers wordt belast…

En dan praat ik nog niet eens over de overlast van het laad- en losverkeer, mocht daar toch een supermarkt of wat dan ook grootschalig  worden gevestigd. Ondanks het feit dat er natuurlijk geen ruimte voor was dat wij onze mening konden geven hebben kregen wij toch even ons momentje….Maar wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat de Welstand daar niet over gaat…Want als het binnen het Bestemmingsplan valt enz. enz.

In ieder geval is het nu duidelijk dat wij en u nog niet van de heer Kwint af zijn. Dat is natuurlijk jammer, want wij willen niets meer dan eindelijk eens een mooi ontwerp voor dit stukje Delft…, en een ontwerp wat bijdraagt tot ons woonplezier. En het niet vergalt met overlast en gevaarlijke verkeerssituaties.Wij maken ons in ieder geval op voor het volgende traject….En het u op de hoogte brengen is daar een stap in….Vast een prettig weekend

Met vriendelijke groet, Belangenvereniging Zuidpoort

Namens het bestuur van de vereniging,  Sonja Sint , bestuurslid

p.a. Nieuwelaan 58 , 2611 RT  DELFT

info@zuidpoort.org
www.zuidpoort.org

jun 06

Certitudo Capital, projectontwikkelaar en vastgoedbelegger Tanthofdreef 3

Certitudo en Gemeente Delft tekenen samenwerkingsovereenkomst.

Certitudo Capital, projectontwikkelaar en vastgoedbelegger te ’s-Hertogenbosch, heeft door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Delft op de Provada een start gemaakt met de nieuwbouwontwikkeling aan de Tanthofdreef 3 in Delft. Certitudo wil hier circa 250 woningen realiseren.

Alle woningen zullen door Certitudo Capital binnen haar iResidence portefeuille verhuurd of verkocht worden. Gericht op starters op de woningmarkt, hoogopgeleiden en (bijna) afgestudeerden welke op zoek gaan naar een woning in of nabij het centrum van de stad. Deze ontwikkeling zal tevens voorzien worden van een commerciële plint voor onder andere horeca en retail.

180606_Tanthofdreef 3 Delft certitudo

jun 06

Delft Aardgasvrij? Verslag eerste bijeenkomst 23 mei

Beste mevrouw, heer,

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Wat betekent dat voor Delft?  Daarover zijn we in gesprek met de stad, in gesprek met u. Hartelijke dank voor uw aanmelding voor de participatiebijeenkomsten Delft aardgasvrij.

Op 23 mei was de eerste bijeenkomst. U was toen verhinderd, maar wij informeren u graag over deze avond en het vervolg van de participatiebijeenkomsten over Delft aardgasvrij.

Eerste bijeenkomst
Deze eerste bijeenkomst heeft veel vragen, wensen, ideeën en tips voor een aardgasvrij Delft opgeleverd. In de bijlage vindt u het verslag van de avond. De honderden mondeling en schriftelijk gemaakte opmerkingen zijn allemaal genotuleerd. We werken momenteel aan de beantwoording van de vragen.

Bijeenkomst 19 juni
Op dinsdagavond 19 juni vindt vanaf 19.00 uur de volgende participatiebijeenkomst op het Stadskantoor plaats. Tijdens deze avond gaan we dieper in op de opbrengsten van de eerste bijeenkomst. Zo gaan we graag in gesprek over de rol van de gemeente op weg naar een aardgasvrije stad, maar ook over de wijk- en buurtgerichte aanpak.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via adviesruimte@delft.nl. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u meer informatie over het programma van de avond. Heeft u zich eerder al aangemeld voor de komende bijeenkomst(en), dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. Heeft u zich eerder aangemeld, maar bent u verhinderd? Laat het ons dan ook weten.

Niet aanwezig, toch meedenken?
Komt u niet naar de bijeenkomst maar wilt u wel meedenken? Wat we bespreken tijdens de bijeenkomsten vatten we samen en delen we per e-mail, in de Stadskrant en op social media. U kunt uw wensen, ideeën en reacties via e-mail of social media aan ons laten weten. Ook gebruiken wij digitale vragenlijsten om duidelijk te krijgen wat u vindt van de onderwerpen die we tijdens de bijeenkomsten bespreken.

Op deze manier werken we met de stad aan een aardgasvrij Delft.

Meer informatie, nieuws en wat u nu al kunt doen, vindt u op www.delft.nl/aardgasvrij.

Met vriendelijke groet,  Bart van Geleuken , Adviseur Energie, Gemeente Delft


Verslag Delft aardgasvrij 23 mei