jul 17

Intentieovereenkomst (2018-2019): ‘Verantwoord Alcoholgebruik door Delftse studenten’

Vandaag gekregen maar geen tijd omdat ik woensdag avond altijd naar Club Sportsart Fitness ga.

Deze intentieovereenkomst is een wassen neus.

Kopie intentieovereenkomst verantwoord alcoholgebruik studenten Delft juli 2018

jul 16

AD DELFT: Voorstel lager afvaltarief tweepersoonshuishoudens

Bron AD Delft

De tarieven voor afvalheffing gaan in Delft op de schop. De gemeenteraad wil in de toekomst vooral tweepersoonshuishoudens ontzien.

Door : Carel van der Velden 16-07-18, 08:10

Onafhankelijk Delft heeft het initiatief genomen om de afvalstoffenheffing te veranderen. De partij vindt, dat vooral stellen zonder kinderen te duur uit zijn.

Een raadsmeerderheid is het met de oppositiepartij eens. Een diverser tarief past ook volgens wethouder Martina Huijsmans in het streven om het tarief te vergroenen.

Lees Verder in het AD Delft


Motie Watergerelateerde belastingheffing (aangenomen)

Overwegende dat

– Differentiatie van watergerelateerde belasting kan bijdragen aan klimaatbestendigheid

– Rioolheffing in Delft één vast tarief naar hoeveelheid water van de eerste 500m3 kent en dat terwijl het gemiddeld waterverbruik 46m3 per persoon is (2017)

Een positieve financiële prikkel een positief effect heeft op de acceptatie en gedrag van de burger om zuinig met water om te gaan en regenwater zoveel mogelijk in tuin of dak op te vangen

Draagt het college op

Om deze onderwerpen te betrekken bij de in het coalitie akkoord genoemde plannen rond het vergroenen van leges en belastingen

En gaat over tot de orde van de dag,

Jan Peter de Wit


Motie Vergroening van de Afvalstoffenheffing voor 2019 (aangehouden)

 

De gemeenteraad bijeen op 5 juli 2018 in het stadhuis van Delft

Overwegende dat

– De vervuiler betaalt een goed principe is

– De gemeente via het GBA weet hoeveel personen op een adres wonen

– De huidige tariefstructuur van de afvalstoffenheffing is erg grof met slechts twee categorieën (1-persoon en meerpersoonshuishoudens)

– Grotere tariefdifferentiatie met een extra categorie van tweepersoonshuishoudens leidt tot een eerlijkere en verfijndere verdeling van de lasten in drie categorieën betalen.

– Dit voornemen in deze Kaderbrief helaas ontbreekt en dit college wel als grote speerpunt de ‘Vergroening’ noemt.

Draagt het college op

Om minimaal een extra categorie van de tweepersoonshuishoudens op te nemen bij de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019

En gaat over tot de orde van de dag,

Jan Peter de Wit

 

 

 

 

jul 01

De nieuwe WIPPOLDERKRANT Zomer 2018 is uit

jun 30

Fait accompli bij verkoop ‘Alzheimer’ zorgwoningen Chilipad 1

Links onder Het Abtswoudehuis met 20 zorgstudio’s en er omheen twee bouwblokken met 25 zorgwoningen die nu in de verkoop staan.

Een voldongen feit noemde PvdA wethouder Karin Schrederhof met ongenoegen het feit dat de 25 aanleunwoningen bij Het Abtswoudehuis aan het Chilipad in de verkoop staan.

De bedoeling was dat deze aanleunwoningen in de verhuurd zouden worden voor mensen met geheugenproblemen.

Maar de ontwikkelende partij was veranderd en daarmee ook de uiteindelijke uitvoering.

In het antwoord van het college staat dat het aangeboden wordt als aanleunwoning van 55+ met desgewenst een beroep op zorg.  Op Funda worden ze als 55+ appartementen aangeboden. De bedoeling was aanleunwoningen met een aantoonbare behoefte van ‘alzheimer’ zorg.

Chilipad 1 Delft Tanthof West bouwplan op terrein van boerderij Henk den Boer

Nu kan iedereen boven de 55 jaar zo’n appartement kopen. De eis van ‘desgewenste zorg’ vind ik te vrijblijvend en dat was niet de bedoeling.

Schrederhof antwoordde dat het inderdaad de bedoeling was dat er onzelfstandige aanleunwoningen gebouwd zouden worden.

Nu wordt bij de verkoop van de 25 appartementen een kettingbeding voor de zorg in het contract vastgelegd. Dat kettingbeding gaat over op een volgende koper.

Wethouder Schrederhof was hier ook niet erg blij mee en wou dit proces evalueren voor toekomstige ontwikkelingen. Mensen met geheugenproblemen zijn vrij in het kiezen van hun zorgaanbieder. Je kan niet verplichten om dat bij een vaste instelling te doen.

Op zich is de Chilipad ontwikkeling prima als het ook ten goede komt voor de voorspelbare sterk toenemende vraag naar Alzheimer patiënten . Dat lijkt nu door het kettingbeding via een omweg geregeld te zijn.

Jan Peter de Wit

.

jun 29

Twee zaken aan de Molslaan en Beestenmarkt weer open

Geachte raadsleden en commissieleden,

Op verzoek van de burgemeester informeer ik u over haar besluit om de zaken aan de Molslaan en Beestenmarkt weer te openen.

Persbericht

De burgemeester heeft besloten om de sieradenwinkel aan de Molslaan en de horecazaak aan de Beestenmarkt per heden weer te openen.

Zij heeft dit gedaan op basis van informatie van politie en justitie. Afgelopen week is met de eigenaren van beide zaken gesproken

over veiligheidsmaatregelen. Daarnaast is voor beide locaties voorlopig cameratoezicht ingesteld en vindt verscherpte surveillance door de politie plaats. 

Met vriendelijke groet, 

Berry van de Ven
Opdrachtgever Veiligheid Gemeente Delft

Bezoekadres | Stationsplein 1 | 2611 BV Delft

Postadres | Postbus 78 | 2600 ME Delft

jun 27

Nieuwsbrief Griffie gemeenteraad week 26

nieuwsbrief_griffie_week_26_2018 delft gemeenteraad

jun 26

Bereikt, overlast gevende busparkeerplaats wordt natuur

Zuidplantsoen van busparkeerplaats naar natuur vijver.

Weer wat bereikt. Het valt niet op. Maar samen met de buurtbewoners en de belangenvereniging TU Noord streden we tegen het onzalige plan van VVD wethouder Harpe om aan het Zuidplantsoen een touringcar parking te maken.

Dat was de overloop van 5000 toeristen touringcars per jaar vanuit de binnenstad. Lees: VVD verplaatst overlast touringcars naar Zuidplantsoen TU Noord

Deze touringcars kunnen nu aan de Olaf Palmeweg bij Ikea parkeren. Daar heeft niemand er last van.

Aan het Zuidplantsoen in de TU wijk zijn twee vennetjes gemaakt en het is in feite onherkenbaar geworden. Terug naar de natuur.

 

April 2016 hingen deze posters in de TU Noord wijk

Gras moet nog groeien maar het ziet er nu al aardig uit.

Over een paar maanden is dat een prachtig parkje geworden achter Bouwkunde Architecture.

Trots op dit nieuwe stukje mooi Delft.

Jan Peter de Wit

 

 

 

jun 25

BAM start 2 juli al herinrichting Mijnbouwplein voor Tramlijn 19

metropoolregio herinrichting mijnbouwplein delft juli 2018

jun 25

Conferentie: “Hoe komen we goedkoop van Avalex af?”

 

 

 

 

avalex raadsconferentie 4 juli 2018 governance pijnacker uitnodiging

 

jun 23

Mooi Weer Spelen Delft straattheater festival 2018