jan 08

Dikke leidraad Fietsberaad Deelfietsen zoals Mobikes


De afgelopen jaren heeft zich een kleine revolutie voorgedaan in de wereld van publieke deelfietsen.

Dit is vooral te danken aan de ontwikkeling van slimme fietssloten, die met een app op de mobiele telefoon geopend kunnen worden.

Na de eerste golf van free-floating deelfietsen in 2017 is het optimisme over het bussinesmodel overigens wel getemperd.

Voor Nederlandse gemeenten biedt deze deelfietsontwikkeling nieuwe kansen om invulling te geven aan hun duurzame mobiliteitsbeleid.

Anderzijds worden gemeenten geconfronteerd met een nieuwe opgave: hoe voorkomen zij dat de toch al schaarse (fietsparkeer-)ruimte in Nederlandse steden overspoeld wordt met deelfietsen van allerlei verschillende aanbieders.

Fietsberaadpublicatie31_Leidraad_gemeentelijk_deelfietsbeleid_1_2

bron https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Leidraad-gemeentelijk-deelfietsbeleid

jan 07

Bedankt voor forse stijging in Top 100 Bekende Delftenaren

Zomaar met stip op 65. Samen met Bram Stoop de grootste stijgers (23 plaatsen) van maar vier genoemde nu actieve raadsleden. Van de wethouders kwam Bas Vollebregt binnen op 57. De rest is onbekend. Dit weerspiegeld goed de als poolijs weg smeltende belangstelling voor Delftse politiek.

Nu is winnaar Chris Oomen LIJST natuurlijk allereerst een Bekende Nederlander. De Delftse Trump op het gebied van zorg. Neemt geen blad voor de mond en zegt waar het op staat. Rijdend in een Maserati Quattroporte maar hij geeft wel zijn DSW salaris elk jaar weg aan de Voedselbank.

Mooie winnaar en dat is niet omdat ik een  DSW AV Top verzekering heb.

Jan Peter de Wit

jan 05

Onpersoonlijk Kerstgeschenk van de burgemeester

Kerstreces van 14 dagen. Merendeel van de 39 raadsleden heeft helemaal geen rust nodig daar ze weinig tot niks doen.

Een gegeven paard etc..  Ik zeg het toch maar. Dit kaartje voor mij lag op de fractiekamer. Ik wist van niks. Hiermee krijg ik de inlog gegevens van de website https://gemeentedelft18.mijntinteling.nl en kan ik zelf een geschenk uitkiezen. Iets wat ik eigenlijk niet nodig heb. Denk rond 25€.

Mijn adres is bekend. Stuur het daar dan heen. Maar als blijk van dat de persoon er niet toe doet wordt het in de fractie-achterkamer op de stapel post gelegd. Het moet vooral geheimzinnig blijven

Burgemeester geef het dan persoonlijk tijdens een raadsvergadering (webcast aan) aan alle raadsleden. Dan is het openbaar en echt. Of enkel aan degenen die naar de Nieuwjaarsreceptie komen.

Dit soort kerst geschenken kan je net zo goed niet geven. Driekwart van de ambtenaren wil weer het oude kerstpakket terug.  De rest : ‘stop er maar mee, flauwekul uit de vorige eeuw’

Bron Geliefd kerstpakket maakt comeback

Jan Peter

jan 04

Stemme! Marcel de Jong ‘Beste boek 2018’ van columnist naar schrijver

Marcel de Jong

Beste Jan Peter,

Mag ik jou en al jouw contacten om een gunst vragen?

Boekhandel Paagman brengt een Haagse traditie naar Delft.

Na Den Haag kunnen nu ook de lezers in Delft het beste boek van het afgelopen jaar kiezen.

Dat kan via de link:

https://www.paagman.nl/besteboek2018

En dan zelf invullen :

De Afscheiding van Marcel de Jong

Zou toch leuk zijn als boek van een Delftenaar gaat winnen?

Misschien dat je jouw contacten ook wil inschakelen ?

Graag!
Dankjewel!!!!!! Groeten Marcel

dec 31

Statistieken van mijn media 2018

Statistieken van deze persoonlijke website janpeterdewit.nl pas na de verkiezingen maart 2018 begonnen

 

 

 

 

Twitter lukt me niet om jaaroverzicht te maken, wel maanden of 28 dagen, langer werkt niet, jammer. https://twitter.com/jpdewit

Facebook    https://www.facebook.com/jp.dewit.1 helemaal waardeloos. Statistieken zijn nog steeds niet mogelijk. Uit de tijd. Logisch dat mensen afhaken.

Instagram https://www.instagram.com/janpeterde/?hl=nl kan alleen met een bedrijfsprofiel

Facebook & Instagram willen er geld aan verdienen. Niks voor niets. Bekijk het maar dan. Blackbox.

dec 31

Nieuwjaarsborrels Delftsche Society

Namens alle ondernemers uit Delft en Gemeente Delft

Op 5 januari is het feest op de Markt. Er is wintersoep en glühwein en feestelijke verlichting. Een prima sfeer om samen met inwoners, ondernemers en politici te proosten op het nieuwe jaar.

Het is voor de tweede keer dat Delftse ondernemers en de gemeente samen een nieuwjaarsreceptie organiseren van 17.00 tot 19.00 uur. Burgemeester Marja van Bijsterveldt houdt tijdens de receptie op de Markt een nieuwjaarstoespraak. Daarmee worden De Donkere Dagen van Delft officieel afgesloten en gaat tegelijkertijd het Gouden Eeuwjaar van start.

Komt u ook? Meld u dan aan via www.nieuwjaarsborreldelft.nl


Van: Bestuur PvdADelft <PvdADelft-bestuur@gmx.com>

Onderwerp: Uitnodiging Nieuwjaarsborrel PvdA : 9 januari 2019

Beste politieke collega’s,

De afdeling Delft/Midden Delfland van de Partij van de Arbeid nodigt u hierbij uit om met ons het glas te heffen op 2019, een jaar vol verkiezingen.

De borrel vindt plaats op 9 januari in Cafe t Boterhuis op de Markt 15-17 in Delft. U bent van harte welkom vanaf 21:00 uur.

Met vriendelijke groet, namen bestuur, fracties en wethouder,

Christel Kardolus, secretaris bestuur PvdA Delft/Midden Delfland


Save the date: D66 Delft Nieuwjaarsborrel!

De D66-borrel zal plaats vinden op 12 januari vanaf 19:00 in café Doerak!

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Looijen
Fractiesecretaris D66 Delft
0636144705

Onafhankelijk Delft

Woensdag 9 januari

Café de Bonte Os, Voldersgracht 10

vanaf 19:30

Martin Stoelinga


CDA Delft

Beste collega’s uit de Delftse politiek,

Namens CDA Delft wensen we u een gezond, gelukkig en politiek succesvol 2019! CDA Delft houdt haar jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op:

Zaterdag 5 januari 2019

Vanaf 16.00 uur

Café-Restaurant Het Boterhuis

Markt 15-17

U bent van harte uitgenodigd om op weg naar de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie – die om 17.00 uur begint – bij ons langs te komen in Het Boterhuis.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur en de fractie,

Aad van Tongeren

afdelingsvoorzitter CDA-Delft

bestuur@cdadelft.nl

dec 26

Antwoorden wethouder Huijsmans(D66) over wildgroei bovengrondse Avalex afvalcontainers

Niet alleen op de Stalpaert van der Wieleweg maar ook op veel andere plaatsen in de stad zie je lukraak neergezette bovengrondse afvalcontainers verschijnen. Vaak ook bij ondergrondse afvalcontainers.

Soms hele clusters. Deze lelijke containers zijn geen gezicht op straat. Blokkeren ook nog de stoep. Vaak wordt er ook grofvuil naast gezet.

Ik zie zes verschillende bovengrondse containers her en der verschijnen Restafval, Papier, PMD, Glas, GFT en Textiel.

Commissie ruimte & verkeer 12 december 2018

 

Vragen aan en en antwoorden van D66 wethouder Huijsmans:

Vraag 1 Is er een overzicht waar de nieuwe bovengrondse afvalcontainers neer gezet worden?

Antwoord 1 Huijsmans: Nee hebben we niet!

Op dit moment worden bovengrondse containers gebruikt, maar uiteindelijk ondergrondse.

Vraag 2 Hoe lang blijven deze bovengrondse containers nog staan? Is daar beleid voor?

Antwoord 2 Huijsmans: Daar waar mogelijk mogelijk ingezameld met mini-containers.Daar waar gestapelde woningen of woningen waar geen achterom is, dan wordt gekozen voor ondergrondse containers. en als dat niet ondergronds kan wegens boom wortels of leidingen, dan worden bovengrondse geplaatst.

Maar dat wordt alleen gedaan als het niet anders kan. En waar mogelijk zo snel mogelijk vervangen door ondergrondse. Dat is wel de bedoeling.

Vraag 3 hoe kunnen burgers bezwaar maken tegen bij plaatsing van bovengrondse containers in hun straat of omgeving?

Antwoord 3 Huijsmans: Over het algemeen zijn de locaties al in het verleden aangewezen waar ze komen te staan. Toen is een procedure gedaan waar zienswijzen van de burger mogelijk zijn geweest. Daarin is een zone aangegeven waar bovengronds containers geplaatst kunnen worden. Binnen die zone kunnen containers worden toegevoegd.

Met dank aan Sylvia Grobben die de rondvraag stelde.

 

dec 22

Presentatie Projectgroep Gasthuisplaats 16 januari 2019 in ‘de Zuster’

Gasthuisplaats parkeerplaats met omliggend de Synagoge, De Zuster (voormalig ziekenhuis) en het Congregatiegebouw.

Doel van de avond is dat we willen bereiken dat de projectgroep Gasthuisplaats deze bestuursperiode 2018-2022 samen met u en uw college kan doorwerken aan het proces waarmee de Gasthuisplaats van zwarte asfaltplek kan transformeren tot groene oase in de binnenstad.

We zien u allen daartoe graag op:

*woensdagavond 16 januari van 19:00-21:30 in ‘de Zuster’ ingang Gasthuisplaats 1*

(inloop vanaf 19:00; aanvang presentatie 19:30)

Hans Bakker
Jos van de Lindeloof
Wytze Patijn
Sjoerd Tiemstra

Naar een Nieuwe Gasthuisplaats 16 januari 2019 delft

 

dec 20

Werkgroep Prinsenhof is op zoek naar drie (jonge) mensen die buiten het centrum wonen

De huidige werkgroep

Wil jij meedenken over de toekomst van het gebied rondom Museum Prinsenhof Delft?

De komende zes maanden gaat een groep mensen met allemaal verschillende achtergronden meewerken aan de toekomst van het gebied rondom het museum. Ben jij ervan overtuigd dat jouw bijdrage hierbij niet gemist kan worden?  Dan zien we je aanmelding graag tegemoet. De werkgroep is vooral nog op zoek naar circa drie (jonge) mensen die buiten het centrum wonen en zich betrokken voelen bij het museum, het Sint Agathaplein en de Prinsentuin.

Hoe word je lid?

Stuur een mail waarin je jezelf voorstelt in een korte tekst van maximaal 150 woorden, die in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Waarom wil je meedoen?
  • Waarom hoor je hierbij?
  • Wat vind je zelf belangrijk als eventueel toekomstig lid van de werkgroep?

Je kunt je reactie voor 7 januari 2019 sturen naar: werkgroep@delft.nl.

Gesprekken met de kandidaten vinden plaats op 11 januari 2019. Een vertegenwoordiging van de werkgroep behandelt de reacties, selecteert en voert de gesprekken.

dec 19

Proefballon Brandligt: Binnenstad bewoners moeten hun vuilniszakken zelf naar karretjes sjouwen

Circulair Delft, van afval naar grondstof! Gisteravond kwam Avalex wethouder Stephan Brandligt aan het eind van de debatavond binnenlopen met een rare uitsmijter. Te laat voor debat want de drankjes stonden te wachten.

 

Onderwerp: Politiek café afval 18 november 2018
Datum: Wed, 19 Dec 2018 09:59:13 +0100 (CET)
Van: Bestuur Belangenvereniging Binnenstad Noord <bestuur@binnenstadnoord.nl>
Aan: dhr Stephan Brandligt <sbrandligt@delft.nl>
CC: dhr Frank van Vliet <f.vanvliet@groenlinksdelft.nl>, dhr Bart Smals <bart.smals@vvddelft.nl>, mw Joëlle Gooijer-Medema <jkgooijer@delft.christenunie.nl>, dhr Jan Peter de Wit <jpdewit@ziggo.nl>

Beste Stephan,

Ik vond het politiek café gisteravond een nuttige bijeenkomst.

In jouw afsluitende woorden noemde jij als succesvolle ontwikkelingen het in de binnenstad op een aantal locaties niet meer aan huis ophalen van het huisvuil, maar dit door de bewoners op een centrale plek laten zetten, en het plaatsen van karretjes waar de bewoners hun afval in kunnen deponeren. De bewoners vinden dit geen succesvolle ontwikkelingen. Een korte toelichting.

Huisvuil niet meer aan huis ophalen. De bewoners vinden het bezwaarlijk hun vuilnis naar het einde van de gracht te moeten sjouwen, zeker de ouderen. De berg vuilnis op de bruggen aan het aan het einde van de grachten ligt in de weg, los vuilnis, al dan niet afkomstig uit kapotgereden zakken, waait weg en de berg afval is geen gezicht.

Karretjes. De karretjes/aanhangers zijn gedacht om tijdens werkdagen overdag op vrije parkeerplaatsen te worden gezet. Los van de technische vraag of het wel mogelijk een karretje te maken waar bewoners op een veilige en nette manier hun vuilnis in kunnen deponeren, moeten de bewoners ook ’s avonds en in het weekend hun afval kwijt kunnen. Deze oplossing voorziet daar niet in.

De twee ontwikkelingen zijn blijkbaar aantrekkelijk vanuit het perspectief van de gemeente en Avalex. Zij zijn het echter niet vanuit het perspectief van de bewoners. De bewoners van de binnenstad willen ondergrondse containers waar zij 24/7 hun afval gescheiden in kwijt in kunnen.

Het bovenstaande is al een aantal keren gemeld via de ambtelijke lijn.

Met vriendelijke groeten,Hans van Bodegom secretaris