jul 11

Nieuwe Delftse Stadsbouwmeester

Tako Postma foto bron https://twitter.com/takopostma

ir. Tako Postma (1964) houdt zich bezig met projecten op het grensvlak van architectuur en stedenbouw. Hij is sinds 1989 als architect bna werkzaam voor Inbo. Vanaf 1999 als partner-architect. Sinds 2009 als partner-bestuurder. https://www.inbo.com/nl/mensen/medewerkers/tako-postma

Geef een reactie

Your email address will not be published.