Kwijtschelding voor gemeentebelasting 2020 Horeca ondernemers en ZZP’ers

https://www.derbg.nl/uitstelbeleid-i-v-m-corona-voor-bedrijven-en-zzpers/

De Regionale Belastinggroep geeft Delftse ondernemers en ZZp’ers maar tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van de gemeentelijk belastingen. (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting)

Daar schieten Delftse horeca ondernemers niet veel mee op. Die aanslag is over 2019 en was voorzien. Nu is de hele zaak in één klap totaal ingestort. Van de overheid moesten de zaken dicht.

Dat is nog lang niet voorbij. Kan maanden duren. Het toerisme zal zeker tot eind dit jaar totaal instorten. In feite zijn de horeca en zzpérs nu meer geholpen met het totaal kwijtschelden van gemeente belastingen voor 2020.

Dit is een crisis, en vergt crisis maatregelen.

Beste Jan Peter,

Ik heb je vraag als volgt uitgezet:

  1. Wat is de inkomstenderving voor de gemeente als de lokale belastingen voor 2020 voor horeca-ondernemers worden kwijtgescholden?
  2. Dezelfde vraag voor het kwijtschelden van de OZB, afval- en rioolheffing, precario- en reclamebelasting voor 2020 voor horeca-ondernemers.

Kan de vraag vóór de commissie van donderdag a.s. worden beantwoord?

Hartelijke groet,

Christine Madern

Commissiegriffier Economie, Financiën en Bestuur, plv. raadsgriffier

Griffie gemeenteraad Delft