Iedereen bedankt die op mij gestemd heeft

Alle 121 mensen die op mij gestemd hebben bedankt. Het is een mooi resultaat. Ik ben trots op elke stem die ik heb gehad. Hart voor Delft is van nul naar vijf zetels de grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen geworden. Dat is een prestatie van jewelste waar ik een steentje aan bijgedragen hebt. Anderen gaan het gedachtengoed van Hart voor Delft de komende vier jaar uitdragen. Dat zit wel snor.

Na 24 jaar ben ik met politiek pensioen. Snel afkicken en door met het gewone leven thuis en in de vrachtwagen. Meer tijd voor mezelf en mensen in directe omgeving. Politiek is lucht en steeds vluchtiger en onvoorspelbaarder zoals het echte leven naarmate je ouder wordt. Nu al vraag ik mezelf af, waarom me ik me over zoveel onderwerpen zo druk maakte.

Jan Peter de Wit