Het Nieuwe Inzamelen van afval is volslagen zinloos in de Olofsbuurt / Westerkwartier

PMD inzamelen ziet er meestal zo uit. Plastic, metaal en Drankkartons is veel lucht tegen weinig gewicht.

Het resultaat van van de extra PMD container voor plastic, metaal en drankkartons is helemaal niet positief zoals D66 wethouder Huijsmans nu naar buiten brengt. (Bron Eerste evaluatie grip op afvalstoffen)
Het resultaat van de “proef” die voorjaar 2018 startte (die later geen proef bleek) is ronduit tegenvallend in de Olofsbuurt en het Westerkwartier.

Wat betreft procentueel aandeel zit er nauwelijks minder PMD in het restafval. Maar 1% minder PMD. En dat rechtvaardigt al de kosten van al die extra PMD containers natuurlijk totaal niet. En een verschil van minder dan 3% is niet betekenisvol.
Welk gewicht bespaard is op het restafval in de Hof van Delft krijg ik niet te zien in de rapportage. Doel is dat het gewicht van het restafval afneemt van 210kg/ (2016) naar 110kg per inwoner in 2022.

Well zegt Huijsmans cryptisch dat het effect op afname van het restafval door HNI (14% van Delft) slechts beperkt is terug te zien op de totale hoeveelheid restafval. Met nog drie jaar te gaan zal het doel bij verre niet gehaald worden.

Conclusie is dus als je het effect af zou zetten tot de investeringen, kosten en inzet van de bewoners van het HNI in de dichtbevolkte Olofsbuurt / Westerkwartier, dan valt het eindresultaat tot nu toe zwaar tegen. Het HNI is geen oplossing in een dichtbevolkt gebied en roept ook nog veel onbegrip en ergernis op.

Veel afkeur ingezameld PMD

In de najaarsrapportage staat over de cijfers van 2018 dat de vergoeding die de gemeente krijgt van Nedvang en welke als opbrengst in de begroting is opgenomen. Omdat 2019 nog slechts een indicatie en schatting betreft de cijfers van 2018:

Begrote tonnen 910, gerealiseerd 695.  Verschil 215 ton minder is 23%

Begrote opbrengst € 660.000, gerealiseerde opbrengst € 350.000.

Op basis van deze cijfers, de realisatie van het eerste half jaar en de knelpunten t.a.v. de hoogte van de vergoeding van Nedvang  is in de najaarsrapportage 3 ton nadeel gemeld.

Dus al die afgekeurde PMD belandt toch weer bij het restafval en dus in de verbrandingsoven. Nemen we dit effect nog mee dan is mijn conclusie dat Het Nieuwe Inzamelen met deze gegevens volslagen zinloos is in de Olofsbuurt en het Westerkwartier.

Jan Peter de Wit