Gewelddadig Jihadisme smeult ondergronds door in Delft

AIVD.NL

De Delftse Mourad Massali was de eerste Nederlandse Jihadist die in Syrië omkwam. Zo’n 20 Delftenaren zijn in totaal vertrokken naar het Syrische ISIS Kalifaat. Volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt is een handjevol teruggekeerd naar Delft. Ze zal wel zes bedoelen. Hoeveel er verder nog in leven zijn daar, is onbekend. Nu het kalifaat ten einde is, zullen er snel meer terugkeren. En ze hebben daar ook nog kinderen gekregen die mega getraumatiseerd zijn.

Sindsdien hoort Delft bij het Rijks uitvoeringsprogramma Geweldadig Jihadisme 2015-2019. Delft trekt daar jaarlijks €163.000 voor uit. Plus van het Rijk krijgen we €300.000. Samen €463.000/jaar.

Dat is een hoop geld waar voornamelijk 4,5 fte ambtenaren van bekostigd worden door vage projecten te verzinnen. Wordt dat geld goed besteedt? Ik vind dus van niet. Utrecht krijgt 8 ton/jaar en toch bleef aanslagpleger Gökmen Tanis buiten beeld. Ondanks dat er genoeg aanwijzingen waren van radicaal islamitische verbanden.

In Delft is een Contactcirkel van 20 figuren uit religieuze (christelijke) verenigingen, moskeeën, politie en gemeente. Die is in 2018 maar 1x bij elkaar gekomen voor de show. Afschaffen dus dit clubje naïeve gutmenschen die de ballen verstand van geweld hebben. Moeten ze zich ver van houden.

En dan is er een Strategisch Netwerk Radicalisering Polarisering (SNRP) van 15 sleutelfiguren. Dat zijn burgers die ingezet worden als infiltranten. Die moeten mensen met radicale ideeën aangeven bij de gemeente. Ze maken undercover deel uit van religieuze en migranten organisaties. radicale meningsuitingen en fundamentalistisch gedrag in de gaten houden en melden. Gedachtepolitie.

Dit staat natuurlijk op zeer gespannen voet met onze Democratische Rechtsstaat. Vandaar dat dit niet inzichtelijk is voor de gemeenteraad. Deze meldingen worden in het Casusoverleg besproken. Het is in feite dezelfde methode die Erdogan hanteert. Dit versterkt natuurlijk het onderling wantrouwen, angst en haat in de “jihadwijken” Voorhof en Buitenhof jegens de heersende samenleving.

Volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt zijn er nu 10 van dit soort casussen zijn in Delft. Dat is niet zoveel vergeleken met Utrecht (39), Rotterdam (73) en Amsterdam (minstens 119) casussen. Maar toch. Hier zou de gemeenteraad veel meer van moeten weten. Wat doen we hieraan? Eenlingen die mogelijk overgaan tot jihadistisch terrorisme. Daar moet dit beleid zich op richten.

Veel van het geld gaat naar “vage’ algemene doelen zoals cursussen aan migranten en het trainen van 300 professionals in het melden en herkennen van radicalisering . Zoals opvoedkundige lessen aan 15 Somalische  vaders. En opvoedingsles ( Oumnia Works ) aan 12 Turkse moeders in de Turkse moskee.  Maar ook theatervoorstellingen. Met een kanon op een mug schieten.

Dit heeft meer met integratie in het algemeen te maken, dan met gewelddadig jihadisme.  Het is een slechte zaak dat dit door elkaar begint te lopen. Dan stigmatiseer je hele bevolkingsgroepen (moslims) als potentieel gewelddadig. Dat werkt juist contraproductief. Enkel het veilheidsaspect is taak van de burgemeester. Nu  schiet burgemeester Van Bijsterveldt haar doel voorbij met haar brede versnipperde aanpak.

De VVD wou gelijk een onderzoek naar parallelle samenlevingen in Delft. Van Bijsterveldt ging dat doen. Van Links naar Rechts extremisme en religieus extremisme.  Wat een parallelle samenleving is, werd mij niet duidelijk.

Bedoelt wordt natuurlijk radicaliserende moslims opsporen die `onze` normen en waarden afzweren en hier een eigen staatje willen vormen. En dat is het probleem in dit soort gevoelige materie. Onwetendheid en onduidelijkheid. Er heerst nog steeds een soort taboe op om dit in de lokale politiek te bespreken. Je wordt gelijk als racist weggezet of doodgezwegen.

Jan Peter de Wit

Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015/2019    14 februari 2019

Aanvulling Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015/2019 27 maart 2019