jul 12

Gemeentesecretaris Hans Krul bolt uit

Twitter gemeenete secretaris Hans Krul

Geachte leden van de raad,

Na ruim 8 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest zal Hans Krul het laatste jaar van zijn dienstverband tot aan zijn pensionering in november 2020 invullen als strategisch adviseur van het College van B&W.

Dit doet hij op verzoek van het College. Met het oog op de begroting van de stad en de uitdagingen waar de stad voor staat, is het belangrijk dat we de bestuurlijke – en financiële positie van de stad, in het verlengde van het rapport van de commissie Deetman, op langere termijn strategisch versterken. Hans Krul zal zich het komende jaar met name daar op richten.

Dit betekent dat komende weken de procedure gestart wordt voor het aanstellen van een nieuwe gemeentesecretaris.

De verwachting is dat deze in november/december aan zal kunnen treden. Gelet op het belang van de opgave en de wens om vaart te maken hiermee zal Hans Krul de komende maanden al deels aan de slag gaan met zijn opdracht.

Ik wens u alle een mooie zomer!

Een hartelijke groet,  Marja van Bijsterveldt