Gelijk Doen! Automatisch verlengen van Parkeervergunningen en ontheffingen


De heer J.P. de Wit
Diamantpad 25
2628 SC Delft

Delft, 18-07-2019

Betreft: Eerste Parkeervergunning Particulier  nr. P1711508

Geachte klant,

Nieuw: automatisch verlengen en betalen van uw vergunning of ontheffing
Nooit meer een naheffing of beschikking omdat u vergeten bent uw vergunning of ontheffing te verlengen of omdat u onvoldoende saldo had op de bezoekersvergunning! U kunt automatisch verlengen instellen voor:

  • Uw parkeervergunningen
  • Uw ontheffing voor de autoluwe binnenstad en de verkeersknip Kristalweg
  • Het automatisch opwaarderen van het saldo op uw bezoekersvergunning

U stelt automatisch verlengen in door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. Dit geldt ook voor gratis producten. Voor gratis producten vindt er uiteraard geen afschrijving plaats. Voor elk product dat u automatisch wilt verlengen is een aparte incassomachtiging vereist.

Het instellen van automatische incasso

  • Ga naar het vergunningenloket van ParkerenDelft: https://vergunningen.parkerendelft.com/
  • Log in met uw DigiD of met door ParkerenDelft verstrekte gegevens
  • Klik op de naam van het product waarvoor u de automatische incasso wilt instellen
  • Klik op de knop betaling
  • Zet de voorkeursbetaalmethode op automatische incasso
  • Vul de lege velden in en klik op opslaan.

Handmatig verlengen?
Het blijft mogelijk om uw producten handmatig te verlengen in het vergunningenloket en te betalen via iDEAL. U bent er dan zelf voor verantwoordelijk dat u tijdig uw producten verlengt. Wij sturen een servicebericht en adviseren u ook om de verlengingsdatum in uw agenda te zetten. Er is geen sprake van coulance wanneer u vergeet uw producten te verlengen.

Meer informatie
Op https://parkerendelft.com/automatisch-verlengen/ vindt u meer informatie over het automatisch verlengen en de producten waarvoor dat beschikbaar is op. U vindt daar ook een uitgebreidere handleiding voor het instellen van automatische incasso. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze klantenservice via klantenservice@parkerendelft.com en 015-2001046.

Met vriendelijke groet,

Annet van der Elst
Directeur ParkerenDelft B.V.