okt 10

Geen vertraging oplevering Sebastiaansbrug

De aannemer heeft het proefstuk en de detaillering van het paalmatras gemaakt en toetst de opdrachtgever dat nu. Let wel hier zal nog Hedera (klimop) tegenaan komen te groeien.

Toch dinsdagavond in de cie. R&V nog even aan D66 wethouder Martina Huijsmans gevraagd wanneer de Sebastiaansbrug nu precies klaar is.

Volgens schema is Sebastiaansbrug 5 april 20202 klaar. De wethouder moet wel nog kijken of de brug volledig toegankelijk is op dat moment.

Sowieso gaat de tram er op dat moment nog niet overheen want er moeten nog tramdelen worden aangeheeld. En hoe dat het beste logistiek kan worden geregeld. Daar is een paar maanden extra voor uitgetrokken. De tram zal eind 2020 gaan rijden.

Stom dat ik vergeten te vragen ben of het project nog binnen de financiële kaders ligt. Maar dat zal wel, want anders had ik het wel gehoord.

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de brug? Meldt je aan via realisatie@delft.nl. Je ontvangt dan elke 2 weken een e-mail over de afgelopen en komende werkzaamheden.

Jan Peter de Wit


Beste geïnteresseerde,

Hierbij de dertiende update over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaanbrug. Deze update bestaat uit drie delen: de verkeersomleidingen, een korte terugblik op de afgelopen twee weken en een vooruitblik op de komende twee weken waar op/aan/om/onder/in de Sint Sebastiaansbrug aan gewerkt wordt. 

Verkeersomleiding
In de omleidroutes van het verkeer zijn geen stremmingen te melden. In de Zusterlaan en directe omgeving werden werkzaamheden uitgevoerd voor nieuwe containers. Hierbij zijn te veel parkeerplaatsen in gebruik genomen. Na overleg is dit aangepast, zodat de parkeerplaatsen weer beschikbaar zijn voor omwonenden.

 Terugblik
Op woensdag 18 september vond het burenoverleg plaats voor de direct omwonenden van de Sint Sebastiaansbrug. Aan de fundering van de aanbruggen en het betonwerk van de landhoofden, basculekelder en de tussenpijlers is de afgelopen weken gewerkt. Daarnaast heeft de aannemer het proefstuk en de detaillering van het paalmatras gemaakt en toetst de opdrachtgever dat nu. Zie bijgevoegde foto. Let wel hier zal nog Hedera (klimop) tegenaan komen te groeien.

Vooruitblik
De komende weken is de aannemer bezig met het betonwerk aan de landhoofden, basculekelder en tussenpijlers. De wanden van de basculekelder worden op vrijdag 11 oktober gestort. Daarna wordt hard doorgewerkt om de aanbruggen en het paalmatras af te krijgen voor vrijdag 1 november. Dit leidt tot inzet van extra vrachtwagens. Dit neemt ongeveer 7 werkdagen in beslag. Zoals de planning nu is, worden van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november de beweegbare delen van de brug op zijn plaats gebracht.

 Inloopspreekuur aan Zusterlaan
Op woensdag 30 oktober is van 15.00 – 16.00 uur weer een inloopspreekuur in de bouwkeet van de aannemer aan de Zusterlaan. Deze inloopuren vinden met een frequentie van eens in de 4 weken plaats.

Met vriendelijke groet, Johan Kraeima

Omgevingsmanager Sint Sebastiaansbrug namens gemeente Delft