okt 19

Wethouder wijst aankoop Flora Theater af en informeert gemeenteraad niet

Flora Theater Verwersdijk 1

Van: Ambtenaar wethouder Bas Vollebregt
Verzonden: maandag 3 juni 2019 11:34
Aan: ‘vandoeveren@casema.nl’
Onderwerp: Floratheater

Beste meneer Van Doeveren,

We hebben elkaar een aantal weken geleden telefonisch gesproken over de verkoop van het Floratheater en uw wens om voor dit pand een culturele functie te behouden. U heeft een aantal suggesties daarvoor gedaan, zoals een gezamenlijk cultuurhuis voor studentenverenigingen of alternatieve huisvesting voor het Rietveldtheater.

Ik heb uw ideeën intern met de cultuurcollega’s besproken en ook het Rietveldtheater en bijvoorbeeld Lumen zijn geïnformeerd dat het Floratheater wordt verkocht en gevraagd deze optie mee te nemen in hun overwegingen bij hun vraag om ruimte.

Tot op heden heeft dit echter niets opgeleverd. Wat ik terug krijg is dat men de locatie moeilijk vindt (er wordt bv overlast voor omwonenden verwacht bij aankomst en vertrek van publiek en door fietsparkeren), maar ook dat de kosten te hoog zijn (verkoopprijs, verbouwing e.d.).

Voor ons als gemeente heeft het behouden van een culturele functie van deze ruimte geen prioriteit. Weliswaar wordt de plek als zodanig gewaardeerd, maar ook wij zien geen mogelijkheden om hier een goede exploitatie op rond te krijgen. Daarbij hebben we momenteel ook geen ruimtevragen van culturele partijen – uitgezonderd van Lumen en Rietveldtheater. Met de studentenverenigingen had u zelf al gesproken gaf u aan.

Ik /we vinden het jammer als het Floratheater een andere functie krijgt, maar zoals gezegd zien we geen mogelijkheden om hier iets aan te doen. Mochten er alsnog partijen aangeven op zoek te zijn naar ruimte zullen we hen uiteraard wijzen op de mogelijkheid van het Floratheater.

Ik had u graag een ander bericht gestuurd, maar zie daarvoor helaas geen mogelijkheden.

Voor eventuele vragen over dit bericht kunt u me altijd bellen/mailen (telefonisch ben ik slecht bereikbaar).

Met vriendelijke groet, ambtenaar Stip wethouder Bas Vollebregt


Van: Aad van Doeveren [mailto:vandoeveren@casema.nl]
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 16:35
Aan:  Wethouder Bas Vollebregt
CC: ‘vandoeveren@casema.nl’
Onderwerp: RE: Floratheater

Beste gemeente,

dank je voor je bericht. Het is alweer enige tijd geleden, maar hierbij mijn reactie die je met de cultuurcollega’s kan delen. Ik maak eruit op dat alleen het Rietveldtheater en Lumen benaderd zijn. Hun animo was mij reeds bekend.

Vooral het Rietveld theater geeft wat mij betreft blijk van een kortzichtige visie, omdat zij de mogelijkheden niet zien en zich waarschijnlijk blind staren op de subsidiepot die ook nu weer in aantocht is – waar ik overigens bezwaar tegen heb omdat het concurrentievervalsing is. Exploitationeel gezien bovendien onverantwoord, omdat het aantal mogelijke bezoekers altijd onvoldoende zal blijven, per slot van rekening is en blijft het een schoolgebouw annex woonhuis met beperkte ruimte en mogelijkheden.

Wat betreft  aankomend en vertrekkend publiek geldt voor iedere locatie in een centrum zoals van Delft dezelfde situatie. Deze is bij mij niet anders dan bij Lumen en/of het Rietveldt theater

en is wel het allerlaatste waar ik last van heb. Wat het fiets parkeren betreft, is er bij mij voor de deur (en indien nodig achter het Floratheater) ruim voldoende plek op de Verwersdijk.

Dat de kosten te hoog zouden zijn acht ik een ongefundeerde inschatting. Ik betaal het pand al ruim 36 jaar uit mijn eigen portemonnee en een verantwoorde exploitatie is mogelijk. Verder is het

gebouw bouwkundig op en in orde en dient slechts naar eigen inzichten ingevuld te worden.

Met een paar culturele afdelingen van studentenverenigingen heb ik contact en zij geven aan dat het mooi zijn een overkoepelende organisatie te hebben, die diverse culturele partijen kan bedienen en het theater bestuurlijk en organisatorisch exploiteert.

Tot slot merk ik op, dat de gemeente er zorg voor dient te dragen, dat er culturele bezigheden plaatsvinden en daar een langetermijnvisie voor dient te ontwikkelen. Er is al 36 jaar geen poppodium in Delft, er is al 36 jaar geen kleinkunsttheater in Delft, er is al 36 jaar geen podium voor jazzmuziek in delft, de amateurspelers moeten maar zien waar ze terecht kunnen in Delft.

Om nog maar te zwijgen over 36 jaar tegenwerking in delft.

Als er nog ideeën zijn in Delft, dan hoor ik het graag. Het huis van de buurman is altijd maar 1 keer te koop.

p.s. Het Gezicht op Delft en het Meisje met de tulband van ene J.V. hangen momenteel elders , want de Gemeente “had al zoveel stadsgezichten”…..maar eigenlijk hadden ze niets.

Met vriendelijke groet,

Aad van Doeveren (redactie: directeur eigenaar Flora Theater)