okt 24

Delfts Kwartiertje vragen over burgerparticipatie van de Toekomst

10 oktober 2018 Stadsgesprek over de toekomst van Delft en hoe de burger daar bij betrekken?

Op 15 november om 19:45 stel ik in het Delfts Kwartiertje voorafgaand aan de commissie EFB onderstaande vragen.

Het gaat over moderne vormen van burgerparticipatie voor de uitvoering van de toekomst van Delft.

Op 10 oktober was TOPdelft – Stadsgesprek Coalitieakkoord De toekomst in uitvoering, samen met de stad  (Verslag)

Er werden suggesties gedaan hoe ‘de stad’ te betrekken bij de planvorming. Die zijn aan de raad gestuurd.

 


Vraag 1 Wat gaat het college doen met de uitkomsten dit stadsgesprek?
Er zijn vele vormen van participatie van de burger.
Een suggestie is om een uitvoeringsagenda op te stellen voor de komende vier jaar voor onderwerpen met politieke impact en daar vooraf per initiatief onderwerpen die zich de werkwijze het betrekken van burgers, derden of instituten en /of van (nieuwe) communicatie methoden bij aan te geven.

Vraag 2 Wilt u jaarlijks zo’n Uitvoeringsagenda opstellen en vooraf aan de gemeenteraad voorleggen?

Jan Peter de Wit