nov 20

Delft op Zondag: Dialoog stad leidt tot betere plannen Prinsenhof

 

 

 

 

 

DELFT – 18 november 2018

De gemeenteraad en het College van B en W van Delft bleken eensgezind over een motie waarin de contouren worden aangegeven hoe de raad en ook wethouder Bas Vollebregt wil dat het overleg met de stad ingevuld gaat worden. Vanaf de publieke tribune volgden Wim van Leeuwen, Brie van Klaveren, Theo Thomassen (voorzitter Delfia Batavorum) en Peter Jonquière (voorzitter Commissie Behoud Stadschoon van Delfia Batavorum) de beraadslagingen over het Prinsenhof.

Zij constateerden met grote tevredenheid dat de raad, maar ook wethouder Vollebregt de dialoog met de stad over de planvorming voor het Prinsenhof anders wil inrichten dan met de eerder door de wethouder voorgestelde instelling van een klankbordgroep.

De motie, ingediend door mevr. Gooijer (Christen Unie) mede namen B. Stoop (Stadsbelangen), M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft) en R. v. Woudenberg (CDA), geeft aan dat de eerder in de Ruimtelijke Visie van bureau Merk X aangegeven uitgangspunten en oplossingen niet vaststaan.

De visie is wel het uitgangspunt voor een brede discussie met de stad, maar er kunnen nieuwe aspecten worden toegevoegd of bestaande vervallen. Daarnaast komt er in plaats van de eerder voorgestelde klankbordgroep een werkgroep, die bestaat uit een vertegenwoordiging uit de stad, Museum Prinsenhof Delft en de gemeente. Brie van Klaveren, Wim van Leeuwen en Delfia Batavorum zijn bereid gevonden te willen ‘werken’ binnen deze werkgroep en hebben ook nog andere namen genoemd van mogelijke extra leden.

De gemeentelijk aangestelde omgevingsmanager overlegt met de kandidaten of zij tot de werkgroep willen toetreden. Vervolgens worden allen die zich bereid verklaard hebben deel te nemen bijeengeroepen, waarna de werkgroep in oprichting bekijkt of dit een goede vertegenwoordiging uit de stad is en of de groep niet te groot is om te kunnen werken.

De werkgroep zal daarna zelf de manier van werken vaststellen, wat moet leiden tot een zo goed mogelijk plan of plannen voor het Prinsenhof en omgeving met een zo groot mogelijk draagvlak in de stad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de voorstellen om opdrachten voor uitwerkingen te geven.

De gemeenteraad en het College van B en W alsmede de vier voorvechters voor een andere aanpak kunnen nu met vertrouwen in en naar elkaar aan de volgende stappen van dit uitdagende proces beginnen.