Delft Aardgasvrij? Verslag eerste bijeenkomst 23 mei

Beste mevrouw, heer,

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Wat betekent dat voor Delft?  Daarover zijn we in gesprek met de stad, in gesprek met u. Hartelijke dank voor uw aanmelding voor de participatiebijeenkomsten Delft aardgasvrij.

Op 23 mei was de eerste bijeenkomst. U was toen verhinderd, maar wij informeren u graag over deze avond en het vervolg van de participatiebijeenkomsten over Delft aardgasvrij.

Eerste bijeenkomst
Deze eerste bijeenkomst heeft veel vragen, wensen, ideeën en tips voor een aardgasvrij Delft opgeleverd. In de bijlage vindt u het verslag van de avond. De honderden mondeling en schriftelijk gemaakte opmerkingen zijn allemaal genotuleerd. We werken momenteel aan de beantwoording van de vragen.

Bijeenkomst 19 juni
Op dinsdagavond 19 juni vindt vanaf 19.00 uur de volgende participatiebijeenkomst op het Stadskantoor plaats. Tijdens deze avond gaan we dieper in op de opbrengsten van de eerste bijeenkomst. Zo gaan we graag in gesprek over de rol van de gemeente op weg naar een aardgasvrije stad, maar ook over de wijk- en buurtgerichte aanpak.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via adviesruimte@delft.nl. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u meer informatie over het programma van de avond. Heeft u zich eerder al aangemeld voor de komende bijeenkomst(en), dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. Heeft u zich eerder aangemeld, maar bent u verhinderd? Laat het ons dan ook weten.

Niet aanwezig, toch meedenken?
Komt u niet naar de bijeenkomst maar wilt u wel meedenken? Wat we bespreken tijdens de bijeenkomsten vatten we samen en delen we per e-mail, in de Stadskrant en op social media. U kunt uw wensen, ideeën en reacties via e-mail of social media aan ons laten weten. Ook gebruiken wij digitale vragenlijsten om duidelijk te krijgen wat u vindt van de onderwerpen die we tijdens de bijeenkomsten bespreken.

Op deze manier werken we met de stad aan een aardgasvrij Delft.

Meer informatie, nieuws en wat u nu al kunt doen, vindt u op www.delft.nl/aardgasvrij.

Met vriendelijke groet,  Bart van Geleuken , Adviseur Energie, Gemeente Delft


Verslag Delft aardgasvrij 23 mei