Commissie rondvraag over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en  een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Vraag 1 Behandelt de gemeente nu een verkeerd langdurig gestalde Mobike’s als een weesfiets?

Vraag2 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van het eind resultaat van de proef, bent u daartoe bereid?

Vraag 3 Wanneer komt de wethouder met deelfietsbeleid voor Delft?

Mvrgr Jan Peter