Categorie: Sebastiaansbrug

Bewonersbijeenkomst 12 februari PMT complex en Sebastiaansbrug

Francis Nauman (omgevingsmanager Sagittarius) : Dit komt aan de orde tijdens de bijeenkomst van 12 februari. Buiten mijn introductie geven we ook een doorzicht op de aankomende projecten die in uitvoering gaan. Bewoner: De gemeente zal tegen het eind van de maand/begin volgende maand voor omwonenden een voorlichtingsbijeenkomst organiseren over de planning van de bouw …

Lees verder

Sebastiaansbrug opening verkeer 2 maanden vertraagd

Van: bert barnhoorn Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 22:28 Aan: ‘bewoners@sebastiaanshof.nl’; ‘vvevestehof@gmail.com’ Onderwerp: FW: Werkzaamheden Sint Sebastiaansbrug – update 20/ verdere planning Beste allen, In aanvulling op onderstaand bericht van de omgevingsmanager kan ik jullie nog het volgende meedelen m.b.t. de planning op wat langere termijn, i.e. gegevens m.b.t. de afronding van het werk: 1 …

Lees verder

Geen vertraging oplevering Sebastiaansbrug

Toch dinsdagavond in de cie. R&V nog even aan D66 wethouder Martina Huijsmans gevraagd wanneer de Sebastiaansbrug nu precies klaar is. Volgens schema is Sebastiaansbrug 5 april 20202 klaar. De wethouder moet wel nog kijken of de brug volledig toegankelijk is op dat moment. Sowieso gaat de tram er op dat moment nog niet overheen …

Lees verder

De dwarsliggers voor de Sebastiaansbrug zijn er al

Het schiet al aardig op met de Sebastiaansbrug. De dwarsliggers liggen al klaar. Het paalmatras wordt nu ook met de aanbruggen aangelegd. In Oktober komt het beweegbare brugdeel. Ik hoor van de mannen op de bankjes dat het werk op schema ligt. Maar wat dat schema precies is weet ik niet. Medio 2020 is de …

Lees verder

D’66 wethouder Huijsmans krijgt forse kritiek van Ondernemersclub en de Gemeenteraad over trage invoering Rode Wandel Loper door de Binnenstad

Burgemeester Van Bijsterveldt: “wanneer gaat er gehandhaafd worden op illegaal vrachtverkeer”

pic.twitter.com/q3aHLA53SG — Edwin Lustig (@EdwinLustig) 13 juni 2019 Goedenavond, leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur, inspreektekst Sonja Sint: Vanwege het feit dat ik de 18e juni niet in het land ben spreek ik vanavond in. Ik ga het niet hebben  over de resultaten van het verkeersonderzoek. Maar wat dit onderzoek in ieder geval …

Lees verder

Staatscourant 2015. Verkeersbesluit, Gasthuislaan, instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s tussen het Oosteinde en de Kruisstraat

Verkeersbureau Graaff Traffic wil 15km/u borden Gasthuislaan weghalen?

Het bord Uitgezonderd bestemmings-verkeer waar slaat dat eigenlijk op? Alleen op voetgangers die daar moeten zijn? Of op bestemmingsverkeer dat harder dan 15 km/uur mag en niet op spelende kinderen hoeft te letten? Of op verbod vrachtwagen? Of op éénrichtingsverkeer? Vaag dit. De gemeente Delft is het niet eens met de aanpak en conclusies van …

Lees verder

Omleidingsborden Sebastiaansbrug zijn een zooitje

Zaterdag viel me op dat er heel veel buitenlandse kentekens de sluiproute dwars door de binnenstad via de Gasthuislaan volgden. De bebording is ook totaal niet op orde voor onbekende bezoekers. Die volgen gewoon hun navigatiesysteem om hun weg naar de A13 te vervolgen. Het is een zooitje. Geen wonder dat het zo druk is …

Lees verder

Bewoners Gasthuislaan zijn murw geslagen van “pappen en nathouden” gedrag wethouder Huijsmans (D66)

Verklaring bewoner Gasthuislaan Hierbij deel ik mede mij terug te trekken uit het overlegproces met de gemeente Delft met betrekking tot de verkeersproblemen die voortvloeien uit afsluiting van de Sebastiaansbrug. De redenen van mijn terugtrekking zijn deze: 1. Ik heb meer dan 20 jaren als jurist, bezwaren en klachten van inwoners van gemeenten behandeld en …

Lees verder