Category: Interne affaires

jan 29

Nieuwsbrief: Stadsbouwmeester Tako presenteert zijn plannen

Stadsbouwmeester Tako Postma presenteert zijn plannen in het vernieuwde TOP Ontwerpcafé op 5 februari om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft. In september 2019 heeft de Delftse gemeenteraad Tako Postma benoemd als stadsbouwmeester. In de afgelopen 3 maanden heeft hij de tijd genomen om kennis te maken met de stad en de mensen. …

Continue reading

jan 23

GroenLinks wethouder S. Brandligt pakt ‘gewone burger’ z’n autootje af

Op 13 januari 2020 ondertekende GroenLinks wethouder Stephan Brandligt het Schone Lucht Akkoord met het Rijk en de Provincie, HIER. Dit maakt het mogelijk om voor heel Delft een milieuzone te maken. Het college is momenteel met een voorstel bezig. Op de website van de gemeente zegt wethouder Brandligt:”één van de eerste concrete voorstellen die …

Continue reading

jan 22

Nieuwsbrief griffie week 4 Delft nu op vijfde plaats Woonlasten 2020 grote gemeenten

Bron   Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2020 (via coelo.nl) Dit jaar totale woonlasten eigenaar woning dus €855/jaar. Vorig jaar was dat €850 per jaar. OZB + afvalstoffenheffing + Rioolbelasting. Huurders dit jaar €402 / in 2020.

jan 20

Kort verslag startbijeenkomst bijeenkomst werkgroep Energietransitie.

jan 17

Delft maakt ook gebruik van Citrix

Beste leden van de commissie R&A, In  de commissie R&A  heeft de wethouder voor informatiebeveiliging toegezegd om de commissieleden tijdig te informeren bij (dreigende) incidenten, voor zo ver mogelijk. Er zijn op dit moment veel berichten in het nieuws over kwetsbaarheden in de applicatie Citrix, niet alleen voor ziekenhuizen en universiteiten maar ook voor gemeenten. …

Continue reading

jan 08

Nieuwsbrief griffie week 2 – 2020 Rik Grashoff genomineerd voor beste lokale bestuurder 2019

jan 07

Heeft u nog uitgangspunten voor het gebruik van ons water?

Beste commissieleden EFB, Op dit moment wordt een uitgangspuntennotitie voor het gebruik van Delfts water opgesteld. Wij hebben begrepen dat enkele fracties vooraf technische input op dit stuk willen meegeven. Wij willen die mogelijkheid aan alle fracties bieden. Indien u punten heeft, dan vragen wij u deze vóór 10 januari a.s. door te geven via …

Continue reading

dec 24

Last Newsletter 2019 Clerk: “Nieuwjaarsreceptie gemeente(raad) Delft maandag 6 januari 2020 receptie > 17.00 Stadhuis Markt”

dec 23

Gemeente Delft dreigt met sancties tegen kritische Twitteraars

Weer verschuilt D66 wethouder Martina Huijsmans zich achter ambtenaren. Ze laat een directeur brieven sturen naar kritische bewoners aan de Gasthuislaan. Het college dreigt de communicatie tot een minimum te beperken mocht deze woordvoerder ‘Overlast Sluiproute verkeer Gasthuislaan, Oranje Plantage en Oosteinde’ doorgaan haar ongezouten mening te geven over de (mislukte) maatregelen. Omdat de wethouder …

Continue reading

dec 12

Nieuwsbrief griffie week 50 ‘Forget Amsterdam, visit Delft the prettiest town in the Netherlands instead’