Category: Interne affaires

jul 18

Laatste nieuwsbrief Griffie voor het zomerreces

 

jul 12

Gemeentesecretaris Hans Krul bolt uit

Geachte leden van de raad, Na ruim 8 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest zal Hans Krul het laatste jaar van zijn dienstverband tot aan zijn pensionering in november 2020 invullen als strategisch adviseur van het College van B&W. Dit doet hij op verzoek van het College. Met het oog op de begroting van de stad …

Continue reading

jul 11

Nieuwe Delftse Stadsbouwmeester

ir. Tako Postma (1964) houdt zich bezig met projecten op het grensvlak van architectuur en stedenbouw. Hij is sinds 1989 als architect bna werkzaam voor Inbo. Vanaf 1999 als partner-architect. Sinds 2009 als partner-bestuurder. https://www.inbo.com/nl/mensen/medewerkers/tako-postma

jul 10

Nieuwsbrief gemeenteraad griffie week 28 – juli 2019

jul 09

Wethouder Huijsmans stuurt gemeenteraad met hesjes en laarzen de modder in

D’66 wethouder Martina Huijsmans

jul 03

Nieuwsbrief griffie week 27 – juli 2019

jun 26

Nieuwsbrief gemeenteraad Week 26 Juni 2019

jun 05

Resultaten van Digitaal Internet Panel (DIP) Vuurwerkvrije zones Delft 2018

Uit de enquête onder 1222 Delftse respondenten kwam dat 56% van de inwoners een vuurwerkverbod wil, en 19% maakt het niets uit en maar 9% is daar niet blij mee.    (met dank aan D66 commissielid Melani Oderwald) Open antwoorden Rapportage Vuurwerkvrije zones 2018 Overlast van vuurwerk

jun 05

Nieuwsbrief griffie week 23 – juni 2019

Klik hier voor de Nieuwsbrief griffie week 23 – juni 2019 in een pdf bestand met werkende links Lijst van uitnodigingen voor de expositie Delft Zinkt Niet (13-6), Symposium Energietransitie Delft, de activiteitenkalender Stichting Move en de vooraankondiging van 50 jaar Vrijzinnig Hervormden Delft. Met vriendelijke groet,  Rens Elst , Communicatieadviseur griffie    

mei 30

Nieuwsbrief griffie Delft week 22 – mei 2019, Raimond de Prez benoemd