Category: Gemeente Delft

jan 27

Veel terrassen op Markt voldoen niet aan de voorschriften

Ik had eind november wat vragen gesteld over afwijkingen van terrasschotten ten opzicht van de terrasregels in het Uitvoeringsbeleid Terrassen Delft. Het is steeds meer een verrommelde situatie aan het worden op de Markt. En dat is zo zonde. Ik heb eind november 2019 wat technische vragen gesteld aan verantwoordelijk burgemeester Marja van Bijsterveldt. Nu …

Continue reading

jan 17

Delft maakt ook gebruik van Citrix

Beste leden van de commissie R&A, In  de commissie R&A  heeft de wethouder voor informatiebeveiliging toegezegd om de commissieleden tijdig te informeren bij (dreigende) incidenten, voor zo ver mogelijk. Er zijn op dit moment veel berichten in het nieuws over kwetsbaarheden in de applicatie Citrix, niet alleen voor ziekenhuizen en universiteiten maar ook voor gemeenten. …

Continue reading

dec 18

Antwoord op vragen Beheerplan Openbare Ruimte

Vraag 1 heeft deze visie betrekking zowel op verkeer en vervoer (9,2 miljoen (2020)) en openbaar groen en recreatie (4,2 miljoen)? De Beheervisie Openbare Ruimte heeft betrekking op het regulier, groot en vervangingsonderhoud van de openbare ruimte.  De kosten hiervan zijn onder andere ondergebracht in de verschillende taakvelden zoals 2.1 verkeer en vervoer en 5.7 …

Continue reading

dec 16

D66 wethouder Huijsmans met zweverige Beheervisie Openbare Ruimte

De beheervisie Openbare Ruimte (hier) lijkt wel geschreven door een socioloog. Zelfs de piramide van Maslow wordt erbij gehaald. Zweverig geklets allemaal. Terwijl het in feite over veel keiharde pegels gaat in de fysieke buitenruimte. Hoeveel? €13,5 miljoen per jaar? Tijdens het financiële debacle in 2010 met mega verliezen spoorzone (over 40 jaar €80 miljoen …

Continue reading

dec 07

Illegale toeristische woningverhuur Binnenstad zoals Airbnb aanpakken en reguleren

De Belangenvereniging Binnenstad Noord had een zevental handhavingsverzoeken tegen illegale vakantieverhuur van woningen ter afschrift aan de gemeenteraad gestuurd. De BBN wil geen Amsterdamse wildgroei. Vanwege mogelijke overlast, onttrekking van woningen en het prijsopdrijvend effect. Het is onder toeristen steeds populairder om in plaats van een duur hotel te boeken bij Airbnb , Booking.com of …

Continue reading

okt 16

Nieuwsbrief griffie week 42 – oktober 2019 “Sociale koopwoningen in het bestemmingsplan”

okt 07

Martien van der Kraan nieuwe gemeentesecretaris van Delft

Het college van Burgemeester en wethouders benoemt de gemeentesecretaris. Daar komt de gemeenteraad totaal niet aan te pas. De gemeentesecretaris is de directeur van alle ambtenaren en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. PvdA wethouder Karin Schrederhof met P&O in haar portefeuille is verantwoordelijk voor de werving en selectie. Deze nieuwe gemeentesecretaris moet zeker …

Continue reading

okt 07

Rietveld Theater krijgt zomaar €810.000 subsidie voor aanpak gebouw

Ik vond €810.000 wel erg veel geld om het oude schoolgebouw met een vorig jaar geschatte waarde van ongeveer zeven ton op te knappen. Voor een minimaal scenario van een toekomstbestendige exploitatie is €410.000 nodig.   Brief college Voortgang Rietveld theater. De ligging in een achteraf hofje van het Rietveld is moeilijk vindbaar en bezorgt omwonenden …

Continue reading

okt 06

Burgemeester Van Bijsterveldt onvermurwbaar tegen vreugdevuren

Afgelopen donderdagavond tijdens het Delftskwartiertje vroeg ik burgemeester Van Bijsterveld of er niet een laatste poging ondernomen kon worden zodat de drie vreugdevuren alsnog door konden gaan. Probleem is de Evenementenvergunning aanvraag. Daar worden nu zoveel eisen gesteld dat de organisatoren afhaken. Er moet een EHBO post zijn, dranghekken en alle bomen  moet binnen een …

Continue reading

okt 02

Nieuwsbrief week 40 met o.a. Groene stad ook paradijs voor mug