Category: Energietransitie

mrt 15

Werkgroep Energietransitie gaat maandag niet door

Beste leden van de werkgroep energietransitie, Een corona update: Er komt een bericht van het presidium aan met de mededeling dat alle gemeenteraadsactiviteiten buiten de commissies en de raadsvergadering worden opgeschort of naar online gaan. Onze bijeenkomst van maandag komt daarmee te vervallen. We schuiven de agenda voorlopig op naar onze volgende bijeenkomst op 11 mei. Tegen …

Continue reading

feb 10

Geheimhouding maakt politieke controle ‘Leiding door het Midden’ totaal onmogelijk

Tijdens het zomerreces heeft GroenLinks wethouder Stephan Brandligt de Samenwerkingsovereenkomst Netverder over een warmtenet in Delft? ondertekend. Daarin hebben woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, NetVerder en de gemeente afspraken gemaakt om een warmtenet aan te leggen. Op basis van de verkenning hebben betrokken partijen geconcludeerd dat de realisatie van een open, lokale warmte-infrastructuur de …

Continue reading

jan 20

Kort verslag startbijeenkomst bijeenkomst werkgroep Energietransitie.

jan 10

Startbijeenkomst raadswerkgroep Energietransitie

Gisteravond is de raadswerkgroep Energietransitie voor het eerst bij elkaar geweest. Doel van de werkgroep is om als gemeenteraad veel meer bij het proces van de Energietransitie betrokken te zijn. Meer dan de sporadische nota die summier politiek in de commissie en raad besproken wordt. Welke raadsleden zitten erin? Coby de Koning, Marjon Kok, Tessa …

Continue reading

dec 02

Energieperspectief 2050 zonder waterstof is historische blunder

In zijn toekomstbeeld energievoorziening zet GroenLinks wethouder Stephan Brandligt (als voorzitter stuurgroep Energiestrategie regio Rotterdam – Den Haag) bijna volledig in op het gebruik van restwarmte uit Rotterdam. En een beetje geothermie uit de aarde. Hier Energieperspectief 2050 Die restwarmte komt veelal uit grijze bronnen zoals olieraffinaderijen, kunststofproducenten en elektriciteitscentrales in Pernis,  Botlek en de …

Continue reading

aug 28

Energieperspectief 2050 – Regio Rotterdam Den Haag

Goh, ik wist niet dat GroenLinks wethouder Stephan Brandligt nog wat deed. Maar hij is actief als voorzitter van de Stuurgroep Energiestrategie regio Rotterdam – Den Haag Met de grote jongens aan tafel. Zou Delft wat in te brengen hebben? Geld in ieder geval nog niet. Delft is formeel nog tegen de verkoop van Eneco. …

Continue reading

feb 18

Mijn maandelijks Eneco stroomverbruik Diamantpad 25 Delft

Tip Gaat u om 23.00 uur naar bed? Zet dan uw verwarming om 22.00 uur al op 15 graden.

feb 04

GroenLinks dramt Energietransitie door ongeacht kosten burgers

Afgelopen raadsvergadering 31 januari hebben de twee stadspartijen OD en Stadsbelangen nog een poging ondernomen om het college met de Energietransitie met beide benen op de grond te zetten. Maar dat mocht niet baten. Onderstaande motie om de energietransitie uit te stellen, werd verworpen door het Linkse college. Het kabinet is het er niet over …

Continue reading