Categorie: Avalex Afvalbedrijf

Keuze Huisafval verwerker HVC was schijndemocratie

Parool: Amsterdam stopt met gescheiden inzameling plastic afval

https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-stopt-met-gescheiden-inzameling-plastic-afval~bab0d417/

Pluim voor ondergrondse afvalcontainers Stalpaert van der Wieleweg

Ruim jaar geleden wees ik op de lukraak op de stoep bijgezette bovengrondse containers bij de hoek Stalpaert van der Wieleweg en de Oostsingel. Dat was geen gezicht met onze mooie Oostpoort op de achtergrond. Gelukkig heeft D66 wethouder Huijsmans dit probleem bovenaan de omzettingslijst naar ondergronds gezet. 26 december 2018 Antwoorden wethouder Huijsmans(D66) over …

Lees verder

College manipuleert Afvalstoffenheffing 2020 omlaag om HNI door te drammen

D66 wethouder Huijsmans bevriest de afvalstoffenheffing. Dat klinkt goed toch. Zo lijkt het net alsof het goed gaat met de reinigingskosten. Het beeld wordt gevestigd dat net als vorig jaar de reiniging 100% kostendekkend werkt. Maar dat is dus niet waar. In werkelijkheid wordt er gewoon €550.000 bijgespijkerd vanuit de algemene reserve en de algemene …

Lees verder

Het Nieuwe Inzamelen van afval is volslagen zinloos in de Olofsbuurt / Westerkwartier

Het resultaat van van de extra PMD container voor plastic, metaal en drankkartons is helemaal niet positief zoals D66 wethouder Huijsmans nu naar buiten brengt. (Bron Eerste evaluatie grip op afvalstoffen) Het resultaat van de “proef” die voorjaar 2018 startte (die later geen proef bleek) is ronduit tegenvallend in de Olofsbuurt en het Westerkwartier. Wat …

Lees verder

Beantwoording schriftelijke vraag inzake het salaris van de nieuwe secretaris directeur van Avalex

Telegraaf Haagland : Ophef inkomen topman Avalex Nu weer nieuwe directeur

Schriftelijke vragen over het salaris van de nieuwe Secretaris Directeur Avalex

Schriftelijke vragen artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delft Delft, 17 juni 2019 Geachte voorzitter M. van Bijsterveldt van de gemeenteraad van Delft. Op 7 juni kreeg ik het persbericht dat Avalex per 1 september mevrouw Nicolet Dukker als nieuwe Secretaris-Directeur benoemd heeft. Dit is al de vijfde directeur respectievelijk …

Lees verder

Avalex Amsterdamse directeur zakkenvuller Vincent van Woerkom eindelijk weg

Ik lees HIER dat er per 1 september een nieuwe Secretaris-directeur mw. Nicolet Dukker is benoemd bij Avalex. Dit is de zoveelste directeur op dit stuurloze overheidsspookschip. Gegarandeerd dat deze dame van de Rijksschoonmaakorganisatie uit het ambtelijke vriendjes Kartel, de ondergang van Avalex BV gaat bespoedigen. Haar omstreden voorganger (sinds maart 2017) Vincent van Woerkom …

Lees verder

Avalex regiobijeenkomst “Van afval naar grondstof” met Cure 100% nascheiding

Afvalgids mei 2017 Cure Afvalbeheer neemt volgende stap in REnescience project