feb 16

Burgemeester Marja van Bijsterveldt antwoordt op Corona virus vragen


Burgemeester Marja van Bijsterveldt ging het zoals altijd kort houden.

Vraag 1 Is bekend of er momenteel mensen die recent China bezocht hebben in quarantaine zijn in Delft?
Van Bijsterveldt: Op dit moment zijn er in Delft geen mensen in quarantaine.

Vraag 2 Kunt u ons op de hoogte houden van de mogelijke (terug)komst van TU studenten en medewerkers uit China?
Van Bijsterveldt: Het monitoren loopt dit moment via huisartsen en ziekenhuizen. Die zijn alert op mensen die binnen twee weken als ze uit China terugkeren te checken op het corona virus. Indien deze personen geïnfecteerd zijn dan treedt het landelijk protocol in werking. Op dit moment zijn er zo’n 1500 studenten en medewerkers uit China actief op de TU Delft. Het is onduidelijk hoeveel van hen in een risico gebied zijn geweest. Het is niet mogelijk voor de TU om hun bewegingen te monitoren. Omdat studenten en medewerkers zonder medeweten van de TU reizen. Ze melden zich ook niet af. Wel worden de mensen allemaal goed geinformeerd van wat er van hun verwacht wordt.
De gemeente is samen met de GGD en de TU Delft in gesprek zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Vraag 3 Vindt u het een afdoende maatregel dat terugkeerders zelf op hun quarantaine moeten toezien?
Dat is eigenlijk als bij alle A meld plichtige infectieziekten en keus om zelf in quarantaine te gaan en geen verplichting. Ik denk dat het goed is want dat voorkomt veel vragen. Ik zorg dat u het GGD en het RIVM protocol krijgt. En daar houden we ons gewoon aan. Mede namens de wethouder volksgezondheid.

JP : Ik vind de aanpak veel te vrijblijvend. Dat de TU zegt we weten niet is weinig overtuigend. De TU Delft weet toch wanneer er weer nieuwe studenten uit China komen. Kan de GGD dit niet veel directer controleren. Ik wil ook dat de burgemeester met de gemeenteraad direct communiceert wat hun ervaringen zijn. Specifiek voor Delft wil ik dat dit afwachtende beleid wordt verscherpt.

Burgemeester Van Bijsterveldt : We kunnen niet nagaan waar studenten zijn geweest. Wat wel belangrijk is dat de mensen geïnformeerd worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. De TU heeft wel crisis overleg over dit soort dingen. We kunnen niet van bovenaf zeggen wat de mensen dienen te doen. Zo werkt het niet.