Bewoners Gasthuislaan zijn murw geslagen van “pappen en nathouden” gedrag wethouder Huijsmans (D66)

AD Delft zaterdag 1 juni 2019 Karl Flieger

Verklaring bewoner Gasthuislaan

Hierbij deel ik mede mij terug te trekken uit het overlegproces met de gemeente Delft met
betrekking tot de verkeersproblemen die voortvloeien uit afsluiting van de
Sebastiaansbrug. De redenen van mijn terugtrekking zijn deze:

1. Ik heb meer dan 20 jaren als jurist, bezwaren en klachten van inwoners van
gemeenten behandeld en nog nooit meegemaakt dat een gemeentebestuur de belangen
van een groep inwoners negeerde op een wijze zoals de gemeente Delft dit doet in de
onderhavige aangelegenheid;

2. Ik ben van mening dat de problemen die de inwoners van de Gasthuislaan ervaren
inmiddels wel genoegzaam bekend zouden moeten zijn bij de gemeente;

3. Ik woon op een van de meest gevaarlijke punten van de binnenstad en desondanks
heeft de gemeente verzuimd de veiligheid te verbeteren en de overlast afdoende aan te
pakken. Zelfs een minieme oplossing als een ‘smiley’ is, na enkele wek en, weer
weggehaald;

4. Mijn vrouw heeft veel rust nodig na een zware operatie en een zware behandeling
van een levensbedreigende ziekte;

5. De bewoners hebben genoegzaam de problemen aangekaart. Met foto’s, brieven,
beschrijvingen van de overlast etc. Deze meld ingen worden niet serieus genomen en een
duur gespecialiseerd verkeerstechnisch bureau wordt ingehuurd om de constateringen die
de inwoners reeds deden, overnieuw te doen. Dit bureau heeft gedurende beperkte tijd
waarnemingen gedaan. Deze waarnemingen, die de ernst van de situatie bagatelliseren,
worden w él serieus genomen. Het bureau spreekt bijvoorbeeld van rijtjes van drie auto’s
die de Gasthuislaan oprijden…. terwijl er dagelijks veel rijtjes van 6, 8 of meer auto’s
worden waargenomen….

6. Mijn woongenot, woonrust en gezondheid worden voortdurend aangetast. Mijn
gevel staat 80 centimeter van de rijbaan….tijdens het ontbijt bijvoorbeeld rijden tientallen
auto’s vlak langs mijn huis. Wij kunnen geen gebruik meer maken van het bankje aan de
gevel (onze enige buitenruimte).

7. De Zuiderstraat is nog steeds afgesloten, de Ezelsveldlaan eveneens;
Bovenstaande zaken leiden bij mij tot de onvermijdelijke conclusie dat de gemeente Delft,
aan wie ik maandelijks een groot bedrag aan gemeentelijke lasten overmaak, de belangen
van de bewoners van de Gasthuislaan totaal niet serieus neemt. De gemeente vraagt veel
van ons maar wanneer wij iets vragen geeft men ‘niet thuis’.

Ik heb geen goed woord over voor de verantwoordelijke wethouder. De lafheid waarmee
zij zich ach ter haar (extern ingehuurde) ambtenaren verschuilt is stuitend.
Ik verwacht geen oplossing meer van de gemeente. Ik kan helaas niet uitsluiten, hoewel ik
zeer rustig van aard ben, dat ik een keer door het lint ga.

Bijvoorbeeld wanneer de nacht of middagrust van mijn vrouw weer eens wordt onderbroken door belachelijke overlast van auto’s…. maar ja, wanneer de gemeente niet luistert en de belangen van inwoners niet beschermd, dan gaan inwoners problemen op een gegeven moment zélf oplossen.

Ik hoop u nooit
weer te zien,