Bestuursfunctie OD opgezegd wegens leugens en bedrog van voorzitter Jolanda Gaal

Martin Stoelinga heeft tot twee maal toe (8 april en 22 april) het voltallige bestuur gevraagd op te stappen wegens het mislukken van de fusie. Waarvan akte mijnerzijds.

Ik was en ben nog steeds voor de fusie met Stadsbelangen voor een Grote Stadspartij. Ik heb dan ook gelijk richting de kwartiermakers en Martin Stoelinga een positief advies gegeven en was bereid onderstaande Intentieverklaring zo snel mogelijk te ondertekenen.

Maar mede bestuursleden voorzitter Jolanda Gaal en het door haar op onwettige wijze benoemde vriendin Van Tricht – Bakker zijn dus plotsklaps faliekant tegen. Dat hebben ze via mails aan Stoelinga verklaard. Redenen zijn dat ze vooraf zekerheid willen over functies en posities op de kieslijst van de nieuwe Stadspartij. En die worden uiteraard niet vooraf gegeven bij een degelijk gestructureerde transparante ledenpartij.

Jan Peter de Wit

25 maart 2020 schreven Fusie kwartiermakers Aad Meuleman en Theo van der Lans onderstaande mail en intentieverklaring:

Concept-Intentieverklaring-versie-25-maart-2020-OD_SBD_fusie_stadspartij

Beste allemaal,

Ondanks de bizarre tijd waarin we nu terecht zijn gekomen, hebben Theodor en ik de afgelopen weken gewerkt aan een concept intentieverklaring.
Inmiddels zijn alle betrokkenen geïnformeerd over de te nemen vervolgstappen. De intentieverklaring is daar één van. Bijgaand doen wij jullie de concept
intentieverklaring 25 maart 2020 toekomen. Eventuele op- of aanmerkingen ontvangen wij graag uiterlijk 31 maart 2020 (graag in een reply naar deze mail).
Hierna zullen wij een definitieve versie voorleggen aan betrokkenen met de vraag of je akkoord bent met deze verklaring. Dit beschouwen wij dan als jouw definitieve keuze.
Bedenk dat als je akkoord geeft, dit niet vrijblijvend is.

Een definitief ondertekenmoment (pers) doen wij dan zodra de situatie dat mogelijk maakt.
Het spreekt voor zich dat wij iedereen veel sterkte wensen in deze tijd en vooral…..pas op en zorg goed voor  elkaar!

Met vriendelijke groeten,
Theodor en Aad