Bagijnestraat bomen gered door de rechter, Gemeente gaat nat

(Red. Jan Peter de Wit:

Het gaat over het kappen van twee grote 40 jaar oude Lindes in een binnenstadstuin voor vier extra parkeerplaatsen. En GroenLinks steunde dit voorstel)

Beste raadsleden,

Gisteren ontvingen wij de uitspraak van de rechter omtrent de kap van de bomen in de Bagijnestraat.

Ons verzoek is toegewezen en daarmee is de kap opgeschort tot zes weken na verzending van de uitspraak op beroep.

Bijgaand de uitspraak, lees hierin de toelichting vanaf 9.6. De rechter stuurt hier aan op een alternatieve oplossing met vier parkeerplaatsen en behoud van de twee lindes.

Wij zijn enorm blij met deze uitkomst en beraden ons nu op de volgende te nemen stappen.Met vriendelijke groet,

Petra van der Ven en Annenies Kraaij

Vereniging tot behoud van de leefbaarheid Roode Leeuwpoort
vereniging_roodeleeuwpoort@xs4all.nl

20190128_uitspraak_bomen_bagijnestraat_delft