Author's posts

mrt 23

Meerderheid fracties wil snel af van sluipverkeer Gasthuislaan

Burgerbrieven en reactie D66 wethouder Martina Huijsmans Bron RIS Delft In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart heeft wethouder Martina Huijsmans beloofd dat ze binnen twee weken in overleg met bewoners gaat bekijken wat de focus moet zijn van een onderzoek naar het sluipverkeer dat – door de …

Continue reading

mrt 17

Sluit sluiproute Sebastiaansbrug dwars door straatjes binnenstad af

De Sebastiaansbrug is pas één maand dicht maar de delftse automobilisten hebben de veel kortere sluiproute al via de binnenstad al ontdekt. Hoe kom je het snelste van Oost naar West Delft? Van de Koepoortbrug en Sebastiaansbrug via nauwe straatjes in de binnenstad dus crossen zonder stoplichten ook nog. Kruisstraat, Gasthuislaan, Oosteinde of Oranje Plantage …

Continue reading

mrt 16

Te veel prioriteiten Veiligheidsbeleid en te vage bestrijding jihadisme in Delft

Coffeeshops Onafhankelijk Delft zou liever minder prioriteitstellingen zien in het uitvoeringsplan dat volgens die fractie veel lijkt op plannen van de afgelopen jaren. De situatie rond de inmiddels gesloten coffeeshops verdient volgens Onafhankelijk Delft de hoogste prioriteit, net als de toegenomen woninginbraken. De daling met 30% van het aantal fietsendiefstallen zou volgens Onafhankelijk Delft aanleiding …

Continue reading

feb 20

Onthutsend ‘Vlakke lage Sebastiaansbrug’ geheim gehouden

Ik ben altijd voor een lage vlakke Sebastiaansbrug geweest. Een mooie vlakke ophaalbrug die geen obstakel meer vormt. Het debat daarover werd onmogelijk daar de stukken door het college ‘geheim’ werden verklaard. Nu zie je pas dat dit voor Delft een veel betere variant was geweest en goedkoper. (enkele Stukken Openbaar gemaakt) Delft betaalt het …

Continue reading

feb 19

Quickscan Bronscheiding versus nascheiding. In opdracht van: Gemeente Wassenaar

Utopische doelstellingen. Totaal niet realiseerbaar. Zitten nog op restafval 241kg/inwoner/jaar. Ik word niet veel wijzer van deze QuickScan. Behalve dat we alle technieken tegelijk zouden moeten inzetten. Bronscheiding, nascheiding en Diftar. En dan nog ga je de doelstelling niet halen. Hier in Delft wordt bestuurlijk net zolang getreuzeld tot alle nascheidingsfabrieken van huishoudelijkafval vol zitten. …

Continue reading

feb 18

Nieuwbouw ontwikkeling Het Zuideinde – Abtswoudseweg

De stad rukt op richting Schie-oevers Noord. Nergens is meer bouwgrond in Delft. Wonen in woonstad Delft en werken doe je in de regio. De grondprijzen stijgen de pan uit. Deze ontwikkeling zal zich stapsgewijs voltrekken richting de Kruithuisweg ten koste van de industrie met hoge milieucategorie aldaar. De woningnood is in Delft het hoogst …

Continue reading

feb 18

Mijn maandelijks Eneco stroomverbruik Diamantpad 25 Delft

Tip Gaat u om 23.00 uur naar bed? Zet dan uw verwarming om 22.00 uur al op 15 graden.

feb 17

De vloer aangeveegd met het ‘nieuwe inzamelen’ van Avalex

Dus 14.442 – 13.946 = 396 ton meer restafval ingezameld dan in 2017. Sterker nog. Er is  ook minder Glas en papier ingezameld. Het Nieuwe Inzamelen heeft een negatief omgekeerd effect op de bronscheiding. Bron Avalex Trimesterrapportage 2018 (Januari t/m augustus 2018) Stop er maar mee. 14% van Delftse bewoners doet sinds februari 2018 aan …

Continue reading

feb 16

Stadsbouwmeester is dure overbodige ondoorzichtige nieuwe functie

 Afgelopen dinsdag vroeg ik een simpele vraag (“wat kost dat”) aan Rinske Wessels (GroenLinks) als voorzitter van de werkgroep die het profiel en de opdracht voor de aanstelling van een nieuwe Stadsbouwmeester regelt. Maar dat interesseert ze bij GroenLinks niet. D’66 Wethouder Martina Huijsmans moest er aan te pas komen (zie oa bovenstaand fragment). …

Continue reading

feb 14

Telegraaf: Sebastiaansbrug blijft bron van zorg

Telegraaf 14-2-2019