Author's posts

nov 06

Kunstenaar Hans Kuyper dreigt na 30 jaar uit Rietveldtheater gezet te worden

Delft 5 november 2019 Geachte Fractieleden, Mijn naam is Hans Kuyper, beeldend kunstenaar en huurder van een atelierruimte in het Rietveld 49 Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er vanuit het college een voorstel is gedaan om het theaternetwerk in het Rietveld theater een subsidie toe te kennen voor renovatiedoeleinden. Waar ik overigens niets …

Continue reading

okt 30

Werkgroep Presentaties van het nieuwe plan voor het museum Prinsenhof

Bovenstaand de video van de presentaties. Wim van Leeuwen begint. Vooral hoe het binnen wordt. Maar voor de globale indeling van de (buiten)ruimten kan je beter kijken bij 46:15 tot 1:09:33 naar Bruno Ninaber. De presentatie is in grote lijnen hetzelfde als die ik 23 oktober 2019 in TOP Delft zag. Dan Rik Köhler hoofd …

Continue reading

okt 30

Nieuwsbrieven gemeenteraad, Ruimte in regels, slotmanifestatie Buytenhout West, Fietscafé Fietsvisie, LEF-middag en Politiek café 5G plus informatie over baby-boom

       

okt 28

Ontwerp Kruisstraat 71 kan nog behoorlijk verkeren

  Betreffende de collegebrief van 26 september 2019 (hier) over hoger beroep Kruisstraat 71. Waar het college een juridische strijd is begonnen, net als projectontwikkelaar Kruisstraat Delft bv. Hoger beroepen vliegen over een weer en duren over het algemeen vrij lang. Ik had nog wat antwoorden gekregen op wat technische vragen die ik recent gesteld …

Continue reading

okt 24

Stadsgesprek met burgers overwegend positief over Toekomstvisie Prinsenhof

De zaal zat vol en de temperatuur liep alras op in TOP. Gelukkig was er een korte pauze om even in de Prinsentuin te ‘verstillen’. De Toekomstvisie van de Werkgroep werd gepresenteerd en besproken. Visie HIER (downloaden kan helaas niet). Naast veel lof werden er toch wat knelpunten besproken. Natuurlijk dat er nog steeds geen …

Continue reading

okt 21

Verhelderende vragen over tegenvallende exploitatie Prinsenhof

Het schijnt deze week Herfstreces te zijn. De gemeenteraad is alweer aan het uitrusten. Maar dat weerhoudt mij er niet van om nog wat vragen te stellen over het zwaar tegenvallende resultaat (-€271.000) van museum Het Prinsenhof. De tentoonstelling MOJO trok geen enkele bezoeker meer en is dus als financiële mislukking te kwalificeren. Ook de …

Continue reading

okt 20

College manipuleert Afvalstoffenheffing 2020 omlaag om HNI door te drammen

D66 wethouder Huijsmans bevriest de afvalstoffenheffing. Dat klinkt goed toch. Zo lijkt het net alsof het goed gaat met de reinigingskosten. Het beeld wordt gevestigd dat net als vorig jaar de reiniging 100% kostendekkend werkt. Maar dat is dus niet waar. In werkelijkheid wordt er gewoon €550.000 bijgespijkerd vanuit de algemene reserve en de algemene …

Continue reading

okt 19

Wethouder wijst aankoop Flora Theater af en informeert gemeenteraad niet

Van: Ambtenaar wethouder Bas Vollebregt Verzonden: maandag 3 juni 2019 11:34 Aan: ‘vandoeveren@casema.nl’ Onderwerp: Floratheater Beste meneer Van Doeveren, We hebben elkaar een aantal weken geleden telefonisch gesproken over de verkoop van het Floratheater en uw wens om voor dit pand een culturele functie te behouden. U heeft een aantal suggesties daarvoor gedaan, zoals een …

Continue reading

okt 19

Het Nieuwe Inzamelen van afval is volslagen zinloos in de Olofsbuurt / Westerkwartier

Het resultaat van van de extra PMD container voor plastic, metaal en drankkartons is helemaal niet positief zoals D66 wethouder Huijsmans nu naar buiten brengt. (Bron Eerste evaluatie grip op afvalstoffen) Het resultaat van de “proef” die voorjaar 2018 startte (die later geen proef bleek) is ronduit tegenvallend in de Olofsbuurt en het Westerkwartier. Wat …

Continue reading

okt 16

‘Delft op Zondag’ laat raadsleden zichzelf in het voetlicht zetten

Aan de leden van de Delftse Gemeenteraad, Dames en heren, Graag uw aandacht voor het volgende: Delft op Zondag is bezig de gemeenteraadsleden voor het voetlicht plaatsen in ons veelgelezen huis-aan-huisblad. We hebben daarvoor een aantal vragen geformuleerd die we u toesturen. Graag zien we uw antwoorden – liefst deze week – in een retour-mail …

Continue reading