Antwoorden wethouder Huijsmans over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Commissie vragen en antwoorden aan Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Vraag 1 Behandelt de gemeente nu een verkeerd langdurig gestalde Mobike’s als een weesfiets?

Antwoord wethouder Huijsmans “De gemeente maakt geen onderscheidt in handhaving tussen Mobike’s en andere gestalde fietsen. Dus in principe kan ook een Mobike als weesfiets worden aangemerkt. ze kunnen gerust naar een depot worden gebracht als ze verkeerd geparkeerd staan.”

Vraag 2 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van het eind resultaat van de proef, bent u daartoe bereid?

Antwoord wethouder Huijsmans “Ja dat wil ik doen. Het lijkt me ook goed de evaluatie van deze proef met deelfietsen in een raadsbrief aan de gemeenteraad te communiceren. “

Vraag 3 Wanneer komt de wethouder met deelfietsbeleid voor Delft?

Antwoord wethouder Huijsmans: “Ik verwacht over niet al te lange tijd. Enkele weken. Daarin zullen we de raad informeren over de vervolgstappen richting beleid. Vooralsnog is het een pilot en kijken we ook bij andere gemeenten hoe het loopt.”

Jan Peter de Wit