Heeft u nog uitgangspunten voor het gebruik van ons water?

Zuidelijke Kolk

Beste commissieleden EFB,

Op dit moment wordt een uitgangspuntennotitie voor het gebruik van Delfts water opgesteld. Wij hebben begrepen dat enkele fracties vooraf technische input op dit stuk willen meegeven. Wij willen die mogelijkheid aan alle fracties bieden.

Indien u punten heeft, dan vragen wij u deze vóór 10 januari a.s. door te geven via adviesruimte@delft.nl.

Het is de verwachting dat de uitgangspuntennotitie in het eerste kwartaal 2020 aan uw raad zal worden aangeboden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, wethouder Vollebregt


JP ………

1 Enkel nog emissieloze boten hebben toegang tot grachten binnenstad (rondvaartboten)

2 Staan we Airbnb voor boten in onze grachten toe? bv Cute Heated Boat in City Centre of Delft 🙂

3 Waterspeeltuin gegarandeerd open in de zomer (100% Blauwalg proof)

4 Effectieve (nood) Maatregelen tegen blauwalg Delftse Hout grote Plas