nov 06

Kunstenaar Hans Kuyper dreigt na 30 jaar uit Rietveldtheater gezet te worden

Rietveldtheater aan inham het Rietveld In voormalige school.

Delft 5 november 2019

Geachte Fractieleden,

Mijn naam is Hans Kuyper, beeldend kunstenaar en huurder van een atelierruimte in het Rietveld 49

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er vanuit het college een voorstel is gedaan om het theaternetwerk in het Rietveld theater een subsidie toe te kennen voor renovatiedoeleinden. Waar ik overigens niets op tegen heb, ware het niet dat ik door deze verduurzamingsplannen mijn werkruimte dreig te verliezen.

Dit is de reden dat ik u via deze mail benader, om het een en ander aan u uit te leggen en hier uit resulterend de vraag of u mijn mening wil delen dat dit volstrekt onredelijk en onrechtvaardig is, en of u bij de toekenning van de subsidie kunt/wil amenderen dat de ateliers buiten de verbouwingsplannen vallen en als bestemming atelier blijven., zo dat ik op mijn plek mijn werk kan blijven doen

Op 9 Oktober 2019 heb ik u via de griffie een brief doen toekomen (dd 6-10-2019), waarin ik mijn verhaal doe en tijdens de vergadering van 17 Oktober sprak ik een tweede versie hier van in en overhandigde ik u kaarten met foto’s van mijn werk dat in dit atelier in de afgelopen dertig jaar tot stand is gekomen.

Inmiddels heb ik vanuit de gemeente het contract binnen gekregen met de toevoeging van de bijzondere bepaling dat het Rietveldtheater wenst uit te breiden en dat de gemeente hier graag aan mee werkt en dit kan betekenen dat ik per december 2020 het pand moet verlaten.

In opdracht van de gemeente is er voorafgaande aan het subsidie voorstel een onafhankelijk bureau, Toornend Partners, aan de slag gegaan met het pand Rietveld 49, zij gingen uit van de verbouwingsplannen die het theaternetwerk had ingediend.

In deze plannen zijn de ateliers niet opgenomen . “De drie ateliers zijn niet bezocht, voor betreffende ruimtes worden in het verbouwingsplan stichting theaternetwerk Delft geen ruimtelijke aanpassingen voorgesteld, er is ook niet met de huurders van de ateliers gesproken” aldus de inleiding van het rapport van Toornend Partners
Verderop in het rapport bij punt 3 wordt gesproken over de doelstelling gemeente Delft
Staat “de huidige combinatie met atelierruimtes kan behouden blijven”

Het gebouw heeft nu twee theaterzalen en in het rapport wordt al betwijfeld of deze twee tegelijkertijd bezet kunnen worden t.a.v. de beperkingen van het gebouw in deze buurt ( fietsen, overlast, geluid, parkeergelegenheid etc.), dus een derde zaal is niet wenselijk en nodig. maar het zal toch niet zo zijn dat ik mijn werkruimte moet afstaan voor een directeurskamer van het theaternetwerk.

Kortom ik ervaar het als onnodig, ongepast en gezien mijn lange tijd als huurder, zeer onfatsoenlijk om mij een dergelijk contract voor te leggen .

In de hoop op uw begrip vraag ik om uw inzet en er zorg voor te dragen dat de ateliers in het Rietveld kunnen blijven zodat ik samen met de andere kunstenaars hier kunst kan blijven maken en we in het atelier kunnen blijven,

met hartelijke groet, Hans Kuyper.