apr 03

Delft ook kaalgeplukt door door No-cure-no-pay WOZ bezwaarschriften bureaus

Op 8 maart stelde ik vragen over Hoeveel kosten die No-cure-no-pay WOZ bezwaar bedrijven aan de gemeente Delft? Nu heb ik in onderstaande pdf antwoorden gekregen.

Al 42% van het totaal aantal bezwaarschriften wordt door no-cure-no-pay bureaus ingediend. Voor Delft met totaal 784 bezwaarschrift in 2019 zijn dat er 362. Dit aantal zal in 2020 weer sterk toenemen door de agressieve reclame campagnes.

De burgers kost het niets. Kunnen er alleen voordeel aan hebben als de WOZ-waarde aanslag met een paar tientjes per jaar omlaag gaat. Maar de bureaus kunnen hun kosten direct bij de gemeente declareren. Dat is in 2019 dus 226 keer gedaan voor gemiddeld €458. In totaal streken de witte toga’s dus €103.508 op met repetitief bezwaar werk.

Vervelende voor de gemeente is dat burgers vaak een machtiging afgeven voor onbepaalde duur. Dus zo zijn de bureaus jaarlijks van werk verzekerd.

DE RBG groep wil niet zeggen hoeveel werk en dus geld het hun in bedrijfsvoering kost. Het zijn reguliere kosten die binnen het beschikbare budget vallen. Maar uiteindelijk wordt de rekening door alle belasting betalers betaald.

Het wordt tijd dat de overheid snel hard gaat snijden in de vergoeding voor no-cure-no-pay bezwaarbureaus. Dit zijn burgers met vastgoed. En die kunnen gratis gebruik maken van rechtshulp en laten de gemeente er voor opdraaien. Dit lijkt slim, maar is in feite asociaal. Deze kosten worden verwerkt in het totaal.

Laat ze zelf maar de rekening aan die bureaus betalen. Dan is het snel afgelopen. Het recht op bezwaar blijft natuurlijk wel overeind.

Jan Peter de Wit

PDF Embedder requires a url attribute 2014254-College-van-B-en-W-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-OD-inzake-vergoedingen-voor-WOZ-bezwaren

apr 01

Nieuwsbrief griffie week 14 – april 2020

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_griffie_week_14_2020.pdf

apr 01

Vragen over opgelegde boetes Airbnb vakantieverhuur in 2019

Gemeenteraad april is gelukkig afgelast. Dan maar wat thuiswerken. Dit stond nog op to-do lijst. Opheldering over dwangsom van 10.000 euro wegens illegale verhuur woning door Airbnb die in de Delft op Zondag van 23 februari stond.

Ferdinand Uittenbogaard zegt in het artikel dat hem een last onder dwangsom van €10.000 is opgelegd als hij zijn toeristenverhuur bleef doen.

Vorig jaar december hebben we een debat gehad over het toekomstige beleid vakantieverhuur. Dat ging vooral over verzoeken van de bewonersvereniging Binnenstad Noord over handhaving van illegale toeristische verhuur van een aantal woningen in de binnenstad.

Wethouder Bas Vollebreght heeft toen niet gezegd dat er hierop al gehandhaafd werd. Aangezien er in 2017 uit onderzoek Van Spronsen & Partners blijkt Airbnb in Delft al 168 kamers en 241 bedden in de aanbieding had. Dat is nog los van Booking.com en Expedia.

Vraag 1 Hoeveel lasten onder dwangsom zijn in 2019 opgelegd wegens illegale vakantieverhuur? En wat was het totaal opgelegde bedrag?

Volgens de Huisvestingsverordening Delft 2019 kunnen ook bestuurlijke boetes worden opgelegd wegens overtreding van de Huisvestingswet 2014.

Vraag 2 Hoeveel bestuurlijke boetes zijn in 2019 opgelegd wegens het overtreden van de Huisvestingswet respectievelijk artikel 8 en artikel 21? En wat zijn de totaal bedragen hiervan?

Vraag 3 Na een 1e boete worden de bedragen bij recidive flink verhoogd. Hoe vaak werd er in 2019 een recidive boete opgelegd?

Met vriendelijke groet

Jan Peter de Wit

mrt 30

Mediafonds Delft zit in Catch-22 situatie

Nico Jouwe

Beste Jan Peter,

Het Mediafonds Delft zal vanavond schriftelijk inspreken om onze catch 22 toe te lichten. Wat is het geval? Het VNG-rapport laat nog wel enige tijd op zich wachten.

We hebben op korte termijn van de gemeente een toezegging nodig voor financiële steun om de kans te vergroten van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek een bijdrage te krijgen. Het Stimuleringsfonds stelt als voorwaarde dat eerst een onafhankelijk persbureau actief is met financiële steun van de gemeente, alvorens zij de onderzoeksjournalistiek financieren.

Het zou ideaal zijn als wij voor de laatste maanden van dit jaar 2020 een subsidie van de gemeente kunnen krijgen om een begin te maken met het persbureau en uiteraard ook een toezegging voor subsidie voor 2021.

Alleen als dat gebeurt is er een mogelijkheid om onze plannen te verwezenlijken.

Met vriendelijke groet, Stichting Mediafonds Delft,

Rob Hundman voorzitter, Stef Breukel secretaris, Nico Jouwe, lid

Wegens Corona niet uitgesproken tekst Commissie Algemeen 26 maart 2020

Geachte dames en heren,

Het bestuur van de Stichting Mediafonds Delft, bestaande uit Rob Hundman, voorzitter, Stef Breukel, secretaris/penningmeester en Nico Jouwe vragen uw aandacht voor het volgende.

Het is onze missie om Delft weer te voorzien van professionele, onafhankelijke journalistiek die de politieke besluitvorming op de voet volgt en daar onafhankelijk, kritisch en professioneel verslag van doet. Die verslaglegging richt zich, wat ons betreft, zowel op het politieke nieuws als op achtergronden via onderzoeksjournalistiek.

Wij roepen u op ons daarbij te ondersteunen. Wij hebben ons plan geactualiseerd en zijn inmiddels een stichting met een bestuur, hebben de ANBI-status en beschikken over een website. En we zitten op Twitter: @MediaFondsDelft

Voor ons plan, dat wij vorig jaar gelanceerd hebben, bestaat breed draagvlak. De media in Delft en hun uitgevers, evenals het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en diverse politieke partijen uit de Delftse gemeenteraad hebben zich positief over dit plan uitgelaten.

Ook het VNG-Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek draagt initiatieven zoals het onze een warm hart toe,

zo vernamen van professor Jaap de Jonge, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media. Hij is lid van dit expertiseteam.

In het land zijn diverse vergelijkbare initiatieven opgestart. Immers, goede journalistiek is een van de peilers van onze democratie, ook op lokaal niveau. En alom wordt geconstateerd dat de lokale journalistiek ernstig is verschraald. Met name waar het gaat om het duurzaam, kritisch volgen van de lokale politiek en de onafhankelijke, continue, afgewogen berichtgeving hierover.

Het Delfts Mediafonds stelt kort gezegd voor de lokale journalistiek langs twee wegen te versterken: met een persbureau voor het politieke nieuws en een onderzoeksjournalistieke tak voor de achtergronden bij dat nieuws. Onze opzet is dat alle in Delft actieve media gebruik kunnen maken van de journalistieke items die vanuit ons initiatief geproduceerd worden.

Wij denken dat een onafhankelijk professioneel persbureau in de huidige situatie met het coronavirus een zeer nuttige bijdrage zou kunnen leveren als het gaat om selecteren en helder en objectief presenteren van informatie vanuit alle voor de inwoners van Delft relevante lokale en bovenlokale informatiestromen.

Te denken valt aan de maatregelen van de GGD, Reinier de Graafziekenhuis, het RIVM, de gemeente en de Rijksoverheid op het gebied van bescherming, preventie en (financiële) ondersteuning voor bedrijven en zzp’ers. Correcte, onafhankelijke berichtgeving kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de invloed van geruchten en fake-nieuws te voorkomen en de daarmee gepaard gaande onrust en verwarring.

Voor de financiering van het persbureau is de gemeente als belangrijke financier in beeld. Voor de onderzoeksjournalistieke tak hebben wij een voorstel ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
De gemeente heeft in november 2019 het besluit om eventueel te financieren aangehouden en de raad gevraagd een motie hieromtrent eveneens aan te houden totdat de VNG met een rapport en een standpunt zou komen.

Dit zou in februari 2020 verschijnen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het Stimuleringsfonds is inhoudelijk zeer te spreken over ons plan, maar heeft het toch afgewezen, omdat zij vereisen dat de gemeente Delft er allereerst geld in steekt. Het Stimuleringsfonds heeft ons verzocht het plan opnieuw in te dienen in oktober van dit jaar.

Kortom, ons plan heeft veel potentie, dient een belangrijk doel en wordt alom gewaardeerd. Maar, wij bevinden ons in een dubbele wachtkamer waarin het Stimuleringsfonds wacht op de gemeente die weer wacht op de VNG… Bijna een Catch 22 situatie.

Wij hebben vernomen dat het VNG-Expertiseteam Activering Lokale Journalistiek op 25 maart met een rapport met adviezen aan de VNG komt hoe de lokale journalistiek te versterken. Dit is nog geen officieel VNG standpunt.

Om met ons plan kans te maken om in 2021 van start te gaan, verzoeken wij u om verder wachten te voorkomen. Wij vragen de raad de motie weer op te voeren waarin het college verzocht wordt de middelen beschikbaar te stellen om de journalistiek in Delft daadwerkelijk te verbeteren. Dan kunnen wij ons plan opnieuw bij de gemeente en bij het Stimuleringsfonds indienen.
Want Delft verdient goede journalistiek.

Stichting Mediafonds Delft,
Rob Hundman, voorzitter
Stef Breukel, secretaris

mrt 29

GroenLinks wethouder Brandligt trekt afwijzende brief aan Horeca Delft terug

GroenLinks wethouder financiën en economie Stephan Brandligt

Brandligt zegt dat de steun van het Rijk onontbeerlijk is. Brandligt zegt dat op 6 april ontslagen personeel zich kan aanmelden bij het UWV. Ook voor werktijdverkorting. Datzelfde geldt voor betaling van huren en hypotheken door deze getroffen mensen.

Huurders van de gemeente krijgen uitstel van betaling. Ja, die wel. Daar hebben Horeca en ZZP’ers niks aan.

Kwijtschelding gemeente belastingen voor horeca 2020?

Brandligt: uitstel van betaling van lokale belastingen tot 30 juni. Dat geeft even tijd welke definitieve maatregelen er komen. Uitstel is alleen maar meer rood komen te staan.

Veel vertrouwen wekt dat niet daar anderhalve week geleden (in onderstaande brief) aan Horeca Delft al heeft laten weten dat ze daarop niet hoeven te rekenen.

Wat hebben Horeca ondernemers nu aan uitstel? Niks. Bijna alle lokale aanslagen 2019 zijn al geïnd. Het gaat om nu een hart onder de riem steken van de Horeca ondernemers. Zij kregen kregen te horen dat hun zaak binnen één uur dicht moest.

Deze corona crisis is voorlopig nog lang niet voorbij. Het inkomen van horeca ondernemers zelf is ook volledig weggevallen. Op dit moment zijn er al meer dan 1000 aanvragen bij het BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). Er wordt hard gewerkt om voorschotten uit te betalen. Maximaal 120 per dag.

Wethouder Brandligt zegt op een reactie van VVD Van Rijn dat onderstaande Horeca noodbrief al 1,5 week oud is. “Alles ontwikkeld zich heel snel” “en ook ons denken wat er uiteindelijk moet gebeuren” “dat zal verder besproken moeten worden in relatie met wat het Rijk doet”

Wethouder Brandligt wil blijkbaar zo veel mogelijk het financiële nadeel door het Rijk laten betalen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het Rijk zal ook de gemeente laten opdraaien voor een deel van de kosten.

Kortom Stephan Brandligt haalt bakzeil met zijn brief aan Horeca Delft die veel te snel verstuurd is. Beetje dom. Tijdens het blussen van de brand moet je niet de schade al opnemen. Dat is wel gebeurd. De belangrijkste kosten voor horeca zijn huur en personeel. Niet de lokale belastingen. Dat klopt.

Wethouder Brandligt vergeet dat wij wel direct over de lokale belastingen gaan. En Brandligt moet helemaal niet zeuren over geld. Want binnenkort krijgt Delft 100 miljoen euro uit de verkoop van Eneco overgeschreven.

Jan Peter de Wit

2013220-College-van-B-en-W-afschrift-reactie-op-brief-KHN-afd.-Delft-inzake-gevolgen-coronacrisis

Ik had PvdA wethouder Karin Schrederhof hoger ingeschat. Wie ondertekend nu brieven van wethouder Brandligt?

mrt 29

Reinier de Graaf IC-arts bereidt zich voor op piek: ‘Code zwart? Dan moet ik misschien nee verkopen’

RTL Nieuws zaterdag 28 maart 2020 : https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5072746/corona-frontlinie-reinier-de-graaf-ziekenhuis-delft-marco-knook

mrt 28

Corona debat met burgemeester Marja van Bijsterveldt

Donderdag 26 maart raadszaal Delft

Bron RIS Actueel Fracties spreken steun uit voor coronabeleid

27 maart 2020 – In een door de coronamaatregelen ongebruikelijke setting heeft de commissie Algemeen op donderdag 26 maart de Delftse aanpak tegen de verspreiding van het coronavirus besproken.

Kritiek

Het betoog van Onafhankelijk Delft bestond grotendeels uit kritiek op de aanpak van het college, een gebrek aan communicatie, de onduidelijke rol van de raad, de positie van de burgemeester en eindigde in de wens om een politieke lockdown in te stellen.

Onafhankelijk Delft bedoelde daarmee stoppen met vergaderen, ook niet digitaal, maar desnoods doorgaan in het zomerreces. Die wens riep onder meer bij GroenLinks de vraag waarom Onafhankelijk Delft wel antwoorden op politieke vragen wilde hebben van het college, maar tegelijkertijd liever niet wilde vergaderen.

Onafhankelijk Delft stelde dat het betoog gericht was aan het college. Ook de constatering dat het op de weekmarkt onveilig zou zijn en dat die beter niet gehouden zou kunnen worden, werd door de fracties van de ChristenUnie en de SP als onjuist bestempeld. 

Genoeg Intensive Care plaatsen voor Delftenaren?

Er is geen enkele communicatie hoe het te verwachten tekort aan IC bedden voor Delftenaren opgelost gaat worden. Hoeveel zijn er nu bezet? Waar komen deze vandaan? Stel dat het vol ligt met mensen uit andere regio’s. Waar blijven de Delftenaren dan?

Burgemeester Van Bijsterveldt had het liever over mensen in het algemeen. Als de IC hier vol zou zijn dan moeten Delftenaren uitwijken naar andere ziekenhuizen in de regio als in Leiden.

Veiligheidsregio Haaglanden hier aan het roer met Noodverordening

Veiliheidsregio Haaglanden website

Bevoegdheden burgemeesters overgenomen

Coronafeestjes in studentenhuizen verboden

getekende-versie-noodverordening-26-maart-1

mrt 25

Telegraaf : In de maag met vervuilde grond Nieuw Delft

Kleine correctie.

Vandaag even nagevraagd bij collega Nico van Zandhandel Van der Waal aan de Schieweg. . Er gaat 25 kubieke meter in een 5-asser.

Dus bij 10.000 tot 15.000 m3 zijn dat 400 tot 600 van onderstaande vrachtwagens.

mrt 25

Beantwoording technische vragen lokale belasting horeca en coronavirus

KHN Delft voorzitter John Cornelese had in week 12 al een Corona brief aan het college gestuurd en niet aan de gemeenteraad. Dus stond deze brief niet op de lijst ingekomen stukken. Nu wel.

Beste heer De Wit,

U heeft een technische vraag gesteld over de inkomstenderving voor de gemeente als de lokale belastingen voor horecaondernemers worden kwijtgescholden.

Het gaat helaas niet lukken om deze vraag voor de commissie van morgenavond te beantwoorden. Het voornaamste probleem is dat de horeca als sector niet uit de aanslagen is te filteren. ‘Horeca’ is een verzamelbegrip en het vraagt uitzoekwerk op dossierniveau om helder te krijgen wie er wel onder valt en wie niet.

Een vergelijking met KvK bestanden is dan ook een deel van de klus en dat vraagt extra tijd en waarschijnlijk inhuur van een dataspecialist. De RBG benadrukt dat men begrip heeft voor de vraag, maar dat het niet gaat lukken om de vraag op korte termijn te beantwoorden.

Dat zou onder normale omstandigheden al lastig zijn, maar het kost nu alle inzet bij de RBG om de primaire taken draaiende te houden. De vraag blijft natuurlijk wel uitstaan en deze zal door het RBG worden opgepakt.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

Vriendelijke groet, Hester Salentijn

Bestuursadviseur wethouder Stephan Brandligt
[Financiën, Werk & Inkomen, Duurzaamheid]
Gemeente Delft

2012198-KHN-afd.-Delft-coronavirus

mrt 25

Nieuwsbrief griffie week 13 – maart 2020 “gemeenteraden in tijden van coronacrisis, wel of niet vergaderen?”

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2020/03/nieuwsbrief_griffie_week_13_2020.pdf

en

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2020/03/Mantelzorg-nieuws-voorjaar-2020_delft.pdf