dec 08

Rondvraag over zwalkend sluitingsbeleid Coffeeshops The Future & The Game en Club CaesarVragen en antwoorden in bovenstaand fragment te beluisteren.

VRAGEN

Nachtclub Caesar is op last van de burgemeester voor 6 maanden gesloten. Daar na een vechtpartij werd de Politie gehinderd binnen te treden.

Bij koffiehuis het Kalf werd op klaarlichte dag tussen bezoekers de beruchte Delftse crimineel Karel Pronk doodgeschoten. Grote landelijke media impact

De vermoedelijke dader is nog voortvluchtig. Het Kalf was echter de volgende dag al weer open.

Vraag 1 Kan de burgemeester mij uitleggen waarom de ene ondernemer een lange bepaalde tijd moet sluiten voor een vechtpartij in de zaak en wanneer er iemand op een vol terras wordt neergeschoten u niet tot sluiting overgaat?

Na beschietingen in mei van de coffeeshops The Game en The Future liet de burgemeester beide coffeeshops voor onbepaalde tijd sluiten.

In september mochten beide coffeeshops weer open. Dat had Landelijke media impact omdat de burgemeester verklaarde dat:

“Gaandeweg ontstaat het beeld dat tijdelijke sluiting van een onderneming als reactie op een dergelijk incident, niet helpt. Sterker, de kans is groot dat daarmee het gedrag van de aanslagplegers juist beloond wordt, hetgeen uitlokt tot herhaling. Daarmee wordt de stad, in tegenstelling tot het beoogde doel van de maatregel, juist onveiliger. Naast het feit dat ik van mening ben dat crimineel gedrag nimmer beloond dient te worden, wil ik het gevaar van een impliciete uitnodiging tot herhaling voorkomen.”

Na een incident in oktober waar een ingehuurde kruimeldief probeerde coffeeshop The Game te beschieten en toen op heterdaad betrapt werd en door een politiekogel werd getroffen en nadien overleed, heeft u beide coffeeshops weer voor onbepaalde tijd gesloten.

Uw beleid wat betreft deze coffeeshops is niet meer te volgen en onlogisch. U zei dat de sluitingen niet helpen en dat u crimineel afpersgedrag niet wilt belonen. Maar een maand later sluit de coffeeshops weer na de eerste de beste mislukte poging tot beschieting. Terwijl u gezegd had bij dit type geweld niet meer tot sluiting over te gaan.

Vraag 2 Kan de burgemeester mij uitleggen waarom zo snel van het zelf geformuleerde beleid is afgestapt?

ANTWOORDEN burgemeester Marja van Bijsterveldt

Antwoord 1 Wat betreft koffiehuis Het Kalf en Club Caesar dat zijn twee heel verschillende situaties.

Bij het Kalf is er geen relatie tussen de locatie en het gepleegde geweld. Ook geen vrees op herhaling. Het was gericht op dhr. Pronk. Dat is de reden dat het Kalf ook vrij snel weer is opengegaan.

Club Caesar is een geval zoals beschreven in het Handhavingscenario Horeca Delft. De politie is actief niet binnengelaten in de situatie dat er een vechtpartij had plaatsgevonden. is een benoemd handhavingsthema en heeft een relatie met de locatie. Zijn meerdere keren overtredingen plaatsgevonden. Eigenaar heeft bezwaar ingediend bij de gemeente. En een verzoek voorlopige voorziening bij de rechter. Dat verzoek is afgewezen. Adviescommissie van bezwaarschriften handelt het verder af. Daarna kan nog in beroep gegaan worden.


Antwoord 2 Sluiting Coffeeshops. Burgemeester van Bijsterveldt brengt een correctie aan. Na het schietincident op 8 oktober is de coffeeshop nog 10 dagen open geweest. In beginsel ben ik nog steeds van mening bij dit type geweld niet over te gaan tot sluiting. randvoorwaarde is wel dat ondernemer goed meewerkt. En ik bespreek altijd de situatie in de Veiligheidsdriehoek met Politie en Justitie.

26 Oktober ontving de burgemeester nadere informatie van Politie en Justitie. Op basis daarvan heeft de burgemeester het besluit genomen om de coffeeshops toch te sluiten. De hoofdlijn van het beleid blijft overeind maar zal elke keer zorgvuldig worden afgewogen.

Nieuwe vraag JP: Dit speelt al sinds 7 mei dus 7 maanden en er werken in beide coffeeshops gezamenlijk 19 personeelsleden. ik kan me niet vinden in een sluiting voor onbepaalde tijd? waarom niet voor bepaalde tijd zodat de mensen weten waar ze aan toe zijn?

Van Bijsterveldt: Ik ben degene die uiteindelijk het besluit neemt en ben daar verantwoordelijk voor. Wat betreft de tijd (ik ben daar eerder door de rechter op geattendeerd) is eind januari. Dus drie maanden. De ondernemer was daar al van op de hoogte. Hetzij tussentijds, hetzij aan het eind van deze periode besluit ik weer tezamen in de Driehoek.

Nieuwe vraag JP: Het lijkt erop dat als twee coffeeshops zo lang dicht zijn dat we straks twee coffeeshops minder krijgen? Gaan we daar dan naartoe? is dit een soort uitsterfbeleid aan het worden?

Van Bijsterveldt: Zeker niet. Daar heeft ook het nieuwe college duidelijke uitspraken over gedaan. in het coalitieakkoord is sprake van minimaal en maximaal vier coffeeshops. En dat is mijn leidraad.

Column 8 dec 2018 Jan Peter de Wit

handhavingsscenario horeca gemeente delft

 

dec 08

Geel Hesje was al in 2012 in de Delftse gemeenteraad

De opstand van de gewone werkende man. Tegen de hoge gemeentebelasting.

dec 05

Eerste interactieve raadssessie Museum Prinsenhof

Programmavoorstel interactieve raadssessie Museum Prinsenhof

nov 29

Drie moderne appartementen of 8 mussennesten Oostsingel 181 ?

Dit jaren vijftig portiershuis wordt gesloopt en er komt een fors bouwvolume van drie appartementen voor in de plaats.

KNVV Delft persbericht

 

1848434 Burgerbrief - aanvullende reactie Oostsingel 181
Architect_Van_Manen_aanvullende_impressies_Oostsingel_181_delft

nov 25

Gemeente Delft verliest van Projectontwikkelaar Kennemerland bv

Protest tegen Lild Kruisstraat delft april 2016

In de commissie R&V van afgelopen donderdag stelde OD raadslid Sylvia Grobben vragen naar de twee braak en liggende terreinen aan de Kruisstraat.

Kruisstraat 71 voormalig bibliotheek terrein ligt sinds 2010 braak.

Antwoord wethouder Bas Vollebregt: “De gemeente heeft helaas de rechtszaak verloren van ontwikkelaar Kennemermerland” Ook wel Kruisstraat Delft bv.

Ondanks dat er nog geen goedkeuring is voor het plan moet de gemeente de grond leveren aan deze ontwikkelaar. Daarmee heeft de gemeente geen machtsmiddel meer om ongewenste ontwikkelingen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan tegen te houden.

De voormalige VVD wethouder Harpe heeft hier op eigen houtje,  zonder overleg met de buurt beslist. De ontwikkelaar Kennemerland is nu wel in gesprek gegaan met omwonenden over een alternatief plan. Enkel wordt daarbij weer afgeweken van de bestemmingsplan hoogte.

Voormalig V&D terrein ligt ook al weer tijdje braak.

V&D terrein Bastiaansplein

Ook bij deze ontwikkeling lopen nog beroepsprocedures van bewoners uit het achtergelegen bouwblok Rozemarijn. En van de belangenvereniging Zuidpoort over de aan- en afvoer van goederen van de geplande AH. Die is samen met de achteruitrijdende Jumbo vrachtwagens  een doorn in het oog van bewoners wegens de onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Ook hier is ontwikkelaar ProActief Vastgoed bv in overleg met belanghebbenden om snel uit de impasse te komen.

Jan Peter de Wit

Besluitenlijst (C) cie. Algemeen 17 april 2018 Delfts Kwartiertje dagvaarding Kruisstraat 71

nov 22

F. Ansari : ‘Wethouder Brandligt is te lief voor frauderende ambtenaren’

F. Ansari spreekt in bij de Gemeenteraad


klacht ansari tegen wethouder stephan brandligt groenlinks

nov 20

IQ Partij: Wij vragen om opheldering van contradicties, die de gemeente Delft heeft geproduceerd

 
Beste Monique,
Iedere grote innovatie is een multi-miljarden-cadeau van de ontwikkelaars aan de maatschappij.
De vruchten van de innovatie oogst de maatschappij voor 99.9% of meer, de uitvinders voor 0.1% of minder.
Daar is het onbegrijpelijk, dat gekozen bestuurders van staatsorganen, die op grote potten van belastinggeld zitten, verklaren, voor het verder realiseren van de innovatie maar  0 cent (nul cent) over te hebben.
Terwijl het evident is, dat ze echte handreikingen kunnen doen. De burgers, van die het belastinggeld komt, gaan dat zeker weten goed vinden. Zeker kan de gemeente een IQ-Klik-Huis bij ons kopen en als kijkhuis op een centrale plek in de stad opstellen.
Het lijkt er op, dat ze niet willen en met machtsmisbruik bezig zijn. Het lijkt er op, dat ze vooral de burgers niet willen informeren, daarmee geen ongewenste vragen komen.
Kunt u mij uiteenleggen, beste Monique, dat ik dat vals zie?  Ik vrees van niet !
Kunt u mij uiteenleggen, waarom Karin Schrederhof , wethouder wonen in Delft, zich in contradicties verstrikt? De ene dag “Ik kom graag langs.”  De volgende dag:  “Er is geen reden, om te praten. Ik kom niet.
Ik heb geen interesse in een innovatie, met die men volgens vak-professoren van de TU Delft veel sneller en goedkoper kan bouwen en de 12.000 zoekende families in de regio Delft en de 200.000 zoekende families in Nederland sneller aan een betere woning kan helpen.
Ik laat die graag in de regen staan.
Het belastinggeld verdelen wij liever aan onze groep, die met het juiste partijboek en de juiste afstamming (tal van onderzoekers hebben die groep beschreven en beschrijven ze ieder keer opnieuw op internet – onder ander als de grootste parasiet, die de wereld gekend heeft – ga eens lezen, o.a. Walter Jongenelis heeft het vaak op Facebook over die groep, o.a. Ronald Bernard heeft via www.dvM-tv.com 5 video´s over die groep op Youtube gezet, ga ze ook bekijken, al van meer dan 40 miljoen mensen bekeken), want sinds onze undercover levende groep de machtsorganen van onze wirtsvolkeren heeft geïnfiltreerd en strategische machtsposten heeft bezet, kunnen wij dat.
De burgers hebben niets meer te melden. Mogen ze ook morren . Maakt niet uit. Wij gaan door met ons beleid voor onze groep. De enen krijgen alles. De anderen krijgen niets, zeg ik, wat vele van ons ook al lachend hebben gezegd. Mogen de burgers dat ook machtsmisbruik noemen. Dat scheelt mij niets. Mag machtsmisbruik ook als misdrijf in het Boek van Strafrecht staan, maakt mij niets uit. Deze wetten gelden niet voor ons.
Want op de rechterstoelen en in de politie zitten al zo grote groepen van ons volk, dat ze ons effectief tegen strafvervolging kunnen beschermen. Die zijn geoefend, hebben hun trucks, doen dat iedere dag. En bij de volgende verkiezingen gaan de burgers toch weer op onze mensen stemmen, want ze kunnen ons niet herkennen, niet aan ons uiterlijk, niet aan ons lachen.
Zo stemmen ze weer op genoeg leden van onze undercover-groep. Zo blijven wij niet alleen aan de macht. Zo kunnen wij die nog uitbouwen. Dus: Uitvinders, die de grote bouwbedrijven, die ons volk controleert, concurrentie willen maken met innovaties: nee, die laten wij verhongeren. Die sturen wij van de kast naar de muur: die krijgen niets, 0 cent !”
Kunt u zien, beste Monique, dat de lange lezing boven van Karin Schrederhof over haar volk, van die ze het laatste deel alleen gefluisterd heeft, zodat maar ik en weinig anderen het hebben gehoord, goed onderbouwd is? Of niet onderbouwd? Gaat weer het bullshit-argument komen “complot-theorie”, zoals altijd, wanneer het volk en zijn bezigheden in het licht worden gezet?
Graag hoor ik het van u, Monique! En ga a.u.b. dit mail doorsturen naar Karin Schrederhof, die ijzeren zwijgt over de contradicties, die zij geproduceerd heeft, en a.u.b. ook aan mevrouw burgemeester Bijsterveld, die mij gezegd heeft, dat wethouder wonen Karin zeer spontaan is, als eerste verklaring voor de contradicties, en dat ze haar nog eens wil vragen over dit thema ´contradicties´ .
Ik had een opheldering van de burgemeester verwacht, maar heb van haar sindsdien niets meer gehoord. Nog altijd wil ik graag ook een verklaring van haar, het hoofd van het stadsbestuur, het hoofd van B&W, omdat het toch niet niets is, als een lid van haar team van een misdrijf wordt verdacht, het misdrijf machtsmisbruik. EEN VERDENKING, DIE GOED ONDERBOUWD IS EN DOOR HAAR BLIJVEN ZWIJGEN  ALTIJD GROTER WORDT.
Walter Jongenelis en Roland Bernard ga ik over de verdenking informeren, en mijn 550 facebook-vrienden ook.
Met vriendelijke groet
Gunt Niessen
IQP (Partij met IQ),
IQB (bouwen met IQ)
PS:  natuurlijk, beste Monique, gaan wij onze crowdfunding-platvorm inzetten, www.crowdfunding.jaaaa.net  (talen Nederlands en Duits, met mooie foto´s), indien de gemeente Delft laat zien, dat ze wil doorgaan met doodzwijgen en verhongeren laten van de innovatie ´IQ-Klik-Huis, snel en demontabel bouwen` , bedacht binnen de muren van Delft, op die 200.000 families in Nederland wachten.
De verantwoordelijken voor de seinen misdrijf <machtsmisbruik> en nu verdacht, zullen hun doel niet bereiken, maar het tegendeel, en kunnen wel een onderzoek van de raad van de stad en verdere stappen verwachten.
======================================================================
Het mail boven is antwoord op het mail beneden
======================================================================
‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Thursday 15 November 2018 11:36, Monique wrote:

Beste heer Niessen, we hebben intern gekeken naar uw vraag aan ons. Echter zoals ik al eerder heb  aangegeven investeren wij als gemeente niet zelf.

Ons advies is dus dat u in gesprek moet gaan met investeerders. Die contacten hebben we als gemeente ook niet.

Ik ga er vanuit dat de professoren waar u met de TU in samenwerkt u verder kunnen brengen intern TU dan wel extern. Zoals ook binnen de Green Village men de nodige contacten dan wel de route kunnen aangeven hoe aan investeerders te kunnen komen.

Het crowdingsplatform is een mooi instrument, ik kan onvoldoende inschatten of het optimaal kan functioneren voor wat u wil kan.

Ik wens u veel succes toe met uw verdere uitrol van uw plannen.

Met vriendelijke groet

Monique

Adviseur Delft Technology Partners

Onderwijs/Economie
Gemeente Delft

================================================================
 mail aan :    Monique ,  jpdewit@ziggo.nl   f.vanvliet@groenlinksdelft.nl 
================================================================

nov 20

Delft op Zondag: Dialoog stad leidt tot betere plannen Prinsenhof

 

 

 

 

 

DELFT – 18 november 2018

De gemeenteraad en het College van B en W van Delft bleken eensgezind over een motie waarin de contouren worden aangegeven hoe de raad en ook wethouder Bas Vollebregt wil dat het overleg met de stad ingevuld gaat worden. Vanaf de publieke tribune volgden Wim van Leeuwen, Brie van Klaveren, Theo Thomassen (voorzitter Delfia Batavorum) en Peter Jonquière (voorzitter Commissie Behoud Stadschoon van Delfia Batavorum) de beraadslagingen over het Prinsenhof.

Zij constateerden met grote tevredenheid dat de raad, maar ook wethouder Vollebregt de dialoog met de stad over de planvorming voor het Prinsenhof anders wil inrichten dan met de eerder door de wethouder voorgestelde instelling van een klankbordgroep.

De motie, ingediend door mevr. Gooijer (Christen Unie) mede namen B. Stoop (Stadsbelangen), M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft) en R. v. Woudenberg (CDA), geeft aan dat de eerder in de Ruimtelijke Visie van bureau Merk X aangegeven uitgangspunten en oplossingen niet vaststaan.

De visie is wel het uitgangspunt voor een brede discussie met de stad, maar er kunnen nieuwe aspecten worden toegevoegd of bestaande vervallen. Daarnaast komt er in plaats van de eerder voorgestelde klankbordgroep een werkgroep, die bestaat uit een vertegenwoordiging uit de stad, Museum Prinsenhof Delft en de gemeente. Brie van Klaveren, Wim van Leeuwen en Delfia Batavorum zijn bereid gevonden te willen ‘werken’ binnen deze werkgroep en hebben ook nog andere namen genoemd van mogelijke extra leden.

De gemeentelijk aangestelde omgevingsmanager overlegt met de kandidaten of zij tot de werkgroep willen toetreden. Vervolgens worden allen die zich bereid verklaard hebben deel te nemen bijeengeroepen, waarna de werkgroep in oprichting bekijkt of dit een goede vertegenwoordiging uit de stad is en of de groep niet te groot is om te kunnen werken.

De werkgroep zal daarna zelf de manier van werken vaststellen, wat moet leiden tot een zo goed mogelijk plan of plannen voor het Prinsenhof en omgeving met een zo groot mogelijk draagvlak in de stad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de voorstellen om opdrachten voor uitwerkingen te geven.

De gemeenteraad en het College van B en W alsmede de vier voorvechters voor een andere aanpak kunnen nu met vertrouwen in en naar elkaar aan de volgende stappen van dit uitdagende proces beginnen.

 

nov 14

Commissie EFB naar Techneco warmtepompen Delft

Uitnodiging thema-avond economie en externe oriëntatie

nov 14

Nieuwsbrief gemeenteraad griffie die burgers niet mogen zien

nieuwsbrief_griffie_week_46_2018