Delft op Zondag: Fusie Delftse stadspartij nu echt van start

De twee stadspartijen gaan na het reces intensief samenwerken (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

DELFT – De samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga is een feit. Maandagavond tekenden beide partijen op de Markt een intentieverklaring om samen tot één grote stadspartij te komen.

Door Cheyenne Toetenel

Door het samenvoegen van de twee partijen tot één lokale politieke stadspartij hopen de leden een positie te verwerven die mogelijkheden biedt om de grootste partij van Delft te worden en een leidende rol te kunnen vervullen bij toekomstige coalitievorming.

Het is volgens kwartiermakers Aad Meuleman en Theodor van der Lans – die al zo’n anderhalf jaar bezig zijn om de fusie in gang te zetten – hoog tijd voor wat gezonde concurrentie. “GroenLinks, D66, STIP en PvdA vormen al sinds 1998 de basis van diverse coalities.

Dat machtsblok moet nu eens worden doorbroken”, stelt Meuleman. “Het stadsbestuur is de laatste twee decennia te veel de linkse kant op gaan lopen, wat veel pijn heeft opgeleverd voor de gewone Delftenaar”, vult Van der Lans aan. “Deze ‘gewone’ Delftenaren hebben jarenlang het nakijken gehad. Dat zie je nu ook weer met de parkeertransitie die er ondanks het verzet doorheen is gedrukt. Delftenaren moeten hun stem terugkrijgen. Dat is waar wij voor willen zorgen.”

Kompanen

Beide partijen hebben los van elkaar geen doorbraak kunnen leveren in de Delftse politiek. Daarom is het volgens Van der Lans en Meuleman belangrijk dat beide partijen over hun schaduw zijn gestapt en het lef hebben om samen te werken aan de vorming van een grote lokale stadspartij. “Het is tijd om je kompanen op te zoeken en samen het verschil te maken”, aldus Van der Lans. “We moeten verschillende groepen in Delft met elkaar verbinden door een eenheid uit te stralen.” Daarbij hoort wel een andere toon.

Meuleman: “Op gebieden als islamisering stelt de nieuwe stadspartij zich minder extreem op dan Onafhankelijk Delft voorheen deed. We veroordelen elke vorm van extremisme. Ook hebben wij reeds aangegeven geen enkele partij uit te sluiten. Delft verdient een ander geluid, dus onze ambitie is meeregeren.”

Samenwerking

Maandagavond is de intentieverklaring door beide partijen getekend op de Markt. Van der Lans: “We hebben daarmee de onofficiële formele oprichting van een nieuwe grote stadspartij meegemaakt, een bijzonder moment voor Delft.” Vanaf september 2020 zullen beide fracties starten met een gezamenlijk fractieoverleg.

De komende periode gaat een werkgroep verdere uitwerking geven aan diverse thema’s en andere inhoudelijke en technische zaken zoals een kieslijst en de naamswijziging. “Hierbij krijgen onze inwoners een prominente rol.

Zij mogen uiteindelijk kiezen welke naam de nieuwe partij gaat dragen.” Van der Lans laat weten blij te zijn dat iedereen met een goede wil er nog bij is. “Daarnaast hebben al wat mensen met een politiek verleden bij andere partijen voorzichtig bij ons op de deur geklopt. Daar staan wij natuurlijk voor open.

We willen een partij creëren met een combinatie van zittende leden én nieuw bloed.”

Cheyenne Toetenel

Grote Delftse Stadspartij fusie eindelijk van Start

Martin Stoelinga en Bram Stoop de fractievoorzitters van de twee echte Stadspartijen gaan na het reces beginnen met intensief samenwerken. Gisteravond werd hiertoe de Intentieovereenkomst ondertekend.

Maandagavond vond op de Markt in Delft een markante gebeurtenis plaats in de historie van de Delftse lokale politiek. De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft ondertekenden een intentieverklaring om samen als één grote lokale stadspartij deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De ambitie is duidelijk, namelijk:

Door het samenvoegen van twee partijen tot één lokale politieke stadspartij een positie te verwerven, die mogelijkheden biedt om de grootste partij van Delft te worden en daardoor een leidende rol te kunnen vervullen bij toekomstige coalitievorming.’

Het is hoog tijd dat het blok van Groen Links, D66, STIP en PvdA, die sinds 1998 de basis vormen van diverse coalities, eindelijk eens wordt doorbroken. Het is voor een stad niet goed dat steeds dezelfde partijen zo lange periode uitmaken wat er in onze stad gebeurt. Dat moet een keer veranderen.

Daarom is het belangrijk dat beide partijen over hun schaduw zijn gestapt en het lef hebben om samen te werken aan de vorming van een grote lokale stadspartij.

Vanaf september 2020 zullen beide fracties starten met een gezamenlijk fractieoverleg. De komende periode zal een werkgroep vanuit beide partijen verder uitwerking geven aan diverse thema’s en andere zaken die geregeld moeten worden. Hierbij krijgen onze inwoners prioriteit en een prominente rol, want zij zijn belangrijk en vormen onze mooie stad!

Stadsbelangen / Hart voor Delft / Groep Stoelinga

Delft nieuwsbrief griffie week 27 – juli 2020

Nieuwsbrief week 27 juli 2020 HIER

Nieuwe naambordjes voor in de gemeenteraad

https://www.groepstoelinga.nl/ http://www.hartvoordelft.nl/

Distantiëren ons volledig van fractieverantwoording over 2019 van Onafhankelijk Delft

Delft, 1 juni 2020

Als voormalig fractievoorzitter van OD kreeg Martin Stoelinga ineens een batterij aan vragen van de PWC accountant over de fractieverantwoording 2019 van OD.

Hij herkende er nauwelijks iets van want er bleek achter zijn rug om een geheel andere fractieverantwoording 2019 ingeleverd te zijn door bestuurspenningmeester Carla Van Tricht – Bakker (Deze was ook niet door Martin ondertekend).

Reden genoeg voor Martin om zich direct van deze OD fractieverantwoording 2019 te distantiëren. Sylvia Grobben en ik waren in de veronderstelling dat er geen gebruik van de fractieverantwoording in 2019 gemaakt zou worden na de vele onrechtmatige fractie-uitgaven in 2018. Hier rapport van bevindingen 2018.

Dat afzien van gebruik had Martin Stoelinga op 11 juli 2018 in de gemeenteraadsvergadering verklaard. Daar dachten de dames Jolanda Gaal & dochter Liedewei Timmermans en Carla van Tricht – Bakker dus geheel anders over.

Hart voor Delft, Groep Stoelinga

Fractieverantwoording 2019 Onafhankelijk Delft waarin blijkbaar €7925,70 is uitgegeven.

Liedewei Timmermans met laffe domme insinuaties tijdens Delftse video raadsvergadering van 28 mei 2020 die kant nog wal raken

Afgelopen gemeenteraadsvergadering stond er het stuk Voorstel van het college aan de raad inzake intrekking verordening reclamebelastingen 2020 en verordening precariobelasting 2020 voor kwijtschelding van deze belastingen als corona maatregel dit jaar om daarmee de lokale noodlijdende horeca financieel te ontzien.

Nu maakte OD raadslid Liedewei Timmermans een toespeling op belangenverstrengeling van bepaalde gemeenteraadsleden bij bovenstaand voorstel. En dat ze zich kan voorstellen dat deze raadsleden er persoonlijk belang bij hadden. En dat zij vindt dat deze zich van stemming moeten onthouden.

Daarmee indirect de aanval openend op Martin Stoelinga die zoals bekend eigenaar is van een aantal horecapanden in Delft en ook mijn partijgenoot Sylvia Grobben die de Pizzabakkers runt aan de Markt met een terras.

Nu is het heel laf om, afgezonderd in je eigen omgeving, anderen persoonlijk op afstand aan te vallen, die daar niet op kunnen reageren omdat je hun naam niet noemt. Dit is lasteren richting de gehele raad door Liedewei Timmermans.

Immers dit is een generieke belastingmaatregel. Hier is geen enkele direct persoonlijk belang in het geding. Ik mag ook stemmen over de hoogte van de parkeerbelasting terwijl ik een parkeervergunning heb. Ik mag ook als huiseigenaar stemmen over de hoogte van de OZB.

En dan te bedenken dat Liedewei Timmermans (Rijks ICT Trainee) zich bij Martin voor jurist uitgaf. Dan mag je toch verwachten dat ze de regels hieromtrent kan begrijpen. Nee dus. Geen wonder dat ze twaalf jaar over haar rechten studie heeft gedaan.

Of Liedewei Timmermans echt mr. (meester in de rechten) is, wordt door ons betwijfeld daar ze nooit haar titel gebruikte in Schriftelijke Vragen. En academici in Delft zeggen: “als je niks anders kan dan, dan ga je rechten studeren”.

Jolanda Gaal leek meer op een pratende pruik in deze eerste digitale video raadsvergadering.

Wij verwerpen deze aantijgingen als zijnde ongefundeerde kwaadsprekerij. Het duurde één jaar voordat Liedewei voor het eerst wat in de gemeenteraad ging zeggen. Daarmee viel ze op als het zwijgzaamste nieuwe raadslid.

En dan ook nog eens te bedenken dat Liedewei Timmermans met haar 40 stemmen in de eerste de beste raadsvergadering Martin Stoelinga (met 4000 stemmen) zijn integriteit aantast. Ze zit daar enkel door de kruiwagen van haar moedertje Jolanda Gaal. Liedewei kan beter pr. voor haar naam zetten. Partij Rover.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga, Jan Peter de Wit

Delft op Zondag: Onafhankelijk Delft gekaapt

Zondag 17 mei 2020 Jaargang 28 I nummer 20 Oplage 83.500

Onafhankelijk Delft werd in oktober 2007 opgericht door Martin Stoelinga. Hij deed dit onder zeer moeilijke omstandigheden. In die tijd speelde namelijk de gondelaffaire. Op 24 september 2007 had de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat Martin Stoelinga op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per overtreding per dag zelfs niet meer mocht suggereren dat oud-wethouder Baljé (VVD) corrupt was.

De studentenpartij STIP was tijdens de gondelaffaire het meest tegen Martin Stoelinga. STIP is namelijk tegen vrijheid van meningsuiting en STIP neemt het niet zo nauw met de integriteit van het bestuur. Martin Stoelinga werd op 10 februari 2009 veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 55.000 euro aan oud-wethouder Baljé wegens het verbeuren van dwangsommen. Dit werd toen door de studenten van STIP gevierd. Het is daarom goed te begrijpen dat Martin Stoelinga niet gaat staan bij de installatie van de gemeenteraadsleden van STIP.

Liedewei Timmermans gaat wel staan en feliciteren. Liedewei Timmermans doet dit terwijl zij haar raadszetel volledig aan Martin Stoelinga heeft te danken. Zelf kreeg zij bij de gemeenteraadsverkiezingen maar 40 stemmen. Dat is niet veel voor iemand die in Delft is opgegroeid.

Nu heeft Liedewei Timmermans samen met haar moeder ook nog eens de naam Onafhankelijk Delft van Martin Stoelinga gekaapt. Dat is kiezersbedrog. Onafhankelijk Delft is de partij van Martin Stoelinga persoonlijk en van niemand anders. Wie zo onverantwoordelijk omgaat met het mandaat van de kiezers als Liedewei Timmermans helpt de democratie naar de knoppen.

Gijs Peperzak, Delft

Omroepwest: Martin Stoelinga weg bij Onafhankelijk Delft, ‘verder als Groep Stoelinga’

Martin Stoelinga en zijn nieuwe fractie

DELFT – Martin Stoelinga is uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt. Samen met fractiegenoten Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben gaat het raadslid door in de nieuwe partij: Groep Stoelinga.

Lees verder bij Omroepwest

Delft op Zondag: Stoelinga, Grobben en De Wit samen verder

Stoelinga is blij dat zijn gedroomde fusie nu toch doorgang kan vinden (Foto: Koos Bommelé)

DELFT – Dat Martin Stoelinga zich heeft teruggetrokken uit Onafhankelijk Delft, zal voor velen bekend zijn. Samen met Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben vervolgt hij zijn politieke loopbaan als Groep Stoelinga, met de ondertitel ‘Hart voor Delft’.

Lees verder HIER

RaadsInformatieSysteem: Martin Stoelinga stapt uit Onafhankelijk Delft

Bron : Actueel

6 mei 2020 – Raadslid Martin Stoelinga heeft de fractie van Onafhankelijk Delft verlaten. Zijn fractiegenoten Sylvia Grobben en Jan Peter de Wit volgen  de voormalig fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft. Het trio blijft als Groep Stoelinga/Grobben/De Wit lid van de gemeenteraad.

Stoelinga heeft zijn besluit op zaterdag 2 mei in een brief aan burgemeester Marja van Bijsterveldt bekendgemaakt.

Door de afsplitsing houdt Onafhankelijk Delft met de raadsleden Jolanda Gaal en Liedewei Timmermans twee zetels over in de raad.

Brief raadslid M.H.J.M. Stoelinga – afsplitsing Onafhankelijk Delft