okt 16

‘Delft op Zondag’ laat raadsleden zichzelf in het voetlicht zetten

Aan de leden van de Delftse Gemeenteraad,

Dames en heren,

Graag uw aandacht voor het volgende: Delft op Zondag is bezig de gemeenteraadsleden voor het voetlicht plaatsen in ons veelgelezen huis-aan-huisblad. We hebben daarvoor een aantal vragen geformuleerd die we u toesturen.

Graag zien we uw antwoorden – liefst deze week – in een retour-mail zodat we er een artikel van kunnen maken. Overigens niet nadat redacteur Willem de Bie u heeft benaderd voor eventuele aanvullende vragen en uw akkoord op de tekst.

We vragen u ook een foto – liggend formaat – van uzelf mee te sturen die we bij het artikel gaan plaatsen; liefst een ‘actiefoto’, geen pasfoto. Bij het opsturen van de foto wel rekening houden dat we het mooiste resultaat boeken met een groot bestand. In overleg kan er ook een nieuwe foto door Willem de Bie worden gemaakt.

Dan volgen hieronder de vragen:

1: Welke opleiding heeft u genoten? (Basisschool, middelbare school, vervolgopleidingen)

2: Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?

3: Waarom koos u voor uw partij?

4: Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?

5: Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?

6: Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?

7: Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?

8: Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?

9: Waarom is de foto die u gaat opsturen een favoriet?

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw telefoonnummer bij te voegen zodat we contact met u kunnen opnemen als antwoorden voor ons niet helemaal duidelijk zijn of als we aanvullingen van u willen hebben?

Vriendelijk verzoek om uw antwoorden, vergezeld van uw favoriete foto, te sturen naar: delft.op.zondag.politiek@gmail.com
We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groeten,
Willem de Bie
Redacteur Delft op Zondag

okt 16

Nieuwsbrief griffie week 42 – oktober 2019 “Sociale koopwoningen in het bestemmingsplan”

okt 14

Flitspaal Beatrixlaan (zuid) levert OM laatste vier maanden minimaal €578.268 op

Dit blijkt uit de laatste 2e tertiaal (vier maanden) cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (HIER) van mei t/m augustus 2019.

Flitspaal 3659 Beatrixlaan zuid heeft 16.063 snelheidsovertredingen geregistreerd. Nul  voor door rood licht rijden.

Deze éne flitspaal is net zo een kaskraker als heel de provincie Drenthe.

Wat is het minimale opgelegde boetebedrag van het OM voor de Delftse Flitspaal?

De minimale boete bedraagt €27 plus 9€ administratiekosten is €36. Maal 16.063 digitale flitsen is dus minimaal €578.268 in vier maanden.

Op jaarbasis zou dit neerkomen op minimaal € 1,73 miljoen voor deze ene flitspaal. Dit heeft niks meer met verkeersveiligheid te maken. Door rood rijden (het echte gevaar) is namelijk boetevrij. Dit is pure geldklopperij.

Snelheidsboetes 2019

Jan Peter de Wit

okt 10

D66 wethouder Huijsmans doet te weinig tegen beruchte Flitspaal kruispunt Westlandseweg – Beatrixlaan


Weer de meest flitsende paal van Nederland

Afgelopen Dinsdag tijdens het Delfts Kwartiertje stelde ik de flitspaal kruising beatrixlaan Westlandseweg aan de orde. Helaas waren mijn 2 minuten spreektijd voor vier onderwerpen op. Dus kon ik niet op de antwoorden van wethouder Huijsmans ingaan. Zo wordt elke oppositie de kop ingedrukt.

Het klopt gewoon niet wat Huijsmans zegt. De gemeente gaat sinds 2014 wel over de bebording. Ik wil dat er dynamische snelheidsdisplays komen om de automobilist actief te waarschuwen of attenderen op de flitspaal. Maar ik kom er wel op terug in de gemeenteraad met een initiatief voorstel.

Kijk maar naar het filmpje van de vergadering. Vanavond was het ook in EditieNL

Jan Peter de Wit

 

okt 10

Geen vertraging oplevering Sebastiaansbrug

De aannemer heeft het proefstuk en de detaillering van het paalmatras gemaakt en toetst de opdrachtgever dat nu. Let wel hier zal nog Hedera (klimop) tegenaan komen te groeien.

Toch dinsdagavond in de cie. R&V nog even aan D66 wethouder Martina Huijsmans gevraagd wanneer de Sebastiaansbrug nu precies klaar is.

Volgens schema is Sebastiaansbrug 5 april 20202 klaar. De wethouder moet wel nog kijken of de brug volledig toegankelijk is op dat moment.

Sowieso gaat de tram er op dat moment nog niet overheen want er moeten nog tramdelen worden aangeheeld. En hoe dat het beste logistiek kan worden geregeld. Daar is een paar maanden extra voor uitgetrokken. De tram zal eind 2020 gaan rijden.

Stom dat ik vergeten te vragen ben of het project nog binnen de financiële kaders ligt. Maar dat zal wel, want anders had ik het wel gehoord.

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de brug? Meldt je aan via realisatie@delft.nl. Je ontvangt dan elke 2 weken een e-mail over de afgelopen en komende werkzaamheden.

Jan Peter de Wit


Beste geïnteresseerde,

Hierbij de dertiende update over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaanbrug. Deze update bestaat uit drie delen: de verkeersomleidingen, een korte terugblik op de afgelopen twee weken en een vooruitblik op de komende twee weken waar op/aan/om/onder/in de Sint Sebastiaansbrug aan gewerkt wordt. 

Verkeersomleiding
In de omleidroutes van het verkeer zijn geen stremmingen te melden. In de Zusterlaan en directe omgeving werden werkzaamheden uitgevoerd voor nieuwe containers. Hierbij zijn te veel parkeerplaatsen in gebruik genomen. Na overleg is dit aangepast, zodat de parkeerplaatsen weer beschikbaar zijn voor omwonenden.

 Terugblik
Op woensdag 18 september vond het burenoverleg plaats voor de direct omwonenden van de Sint Sebastiaansbrug. Aan de fundering van de aanbruggen en het betonwerk van de landhoofden, basculekelder en de tussenpijlers is de afgelopen weken gewerkt. Daarnaast heeft de aannemer het proefstuk en de detaillering van het paalmatras gemaakt en toetst de opdrachtgever dat nu. Zie bijgevoegde foto. Let wel hier zal nog Hedera (klimop) tegenaan komen te groeien.

Vooruitblik
De komende weken is de aannemer bezig met het betonwerk aan de landhoofden, basculekelder en tussenpijlers. De wanden van de basculekelder worden op vrijdag 11 oktober gestort. Daarna wordt hard doorgewerkt om de aanbruggen en het paalmatras af te krijgen voor vrijdag 1 november. Dit leidt tot inzet van extra vrachtwagens. Dit neemt ongeveer 7 werkdagen in beslag. Zoals de planning nu is, worden van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november de beweegbare delen van de brug op zijn plaats gebracht.

 Inloopspreekuur aan Zusterlaan
Op woensdag 30 oktober is van 15.00 – 16.00 uur weer een inloopspreekuur in de bouwkeet van de aannemer aan de Zusterlaan. Deze inloopuren vinden met een frequentie van eens in de 4 weken plaats.

Met vriendelijke groet, Johan Kraeima

Omgevingsmanager Sint Sebastiaansbrug namens gemeente Delft

okt 09

Verstoorde communicatie tussen wethouder Brandligt (GL) en de Wildopvang

Een vreemde eend in de bijt GroenLinks wethouder Stephan Brandligt

Wat een absurde situatie. Je zou toch verwachten dat GroenLinks wethouder Stephan Brandligt een goed contact met de Wildopvang in Delft zou hebben. Niets is minder waar. Na veel berichten in de media geen enkele reactie van de wethouder Dierenwelzijn tot nu toe.

Pas op maandag 7 oktober verschijnt er onderstaande nootkreet aan B&W en de raad op de raadswebsite. De Wildopvang in Delft zou eind oktober failliet gaan. Dat zie je toch aankomen voorzitter Winanda de la Rambelje – Mergler? Dat bespreek je toch veel eerder met de Delftse wethouder?

De Wildopvang van ongeveer 1100 Delftse dieren al €50.000 /jaar. Dat geld is er niet. Nu kan er bij de aanstaande begrotingsbehandeling nog met geld geschoven worden. Vandaar dat wethouder Brandligt snel duidelijk moet maken wat het college gaat doen aan deze absurde situatie.

Jan Peter de Wit


okt 09

Nieuwsbrief griffie Delft gemeenteraad week 41 – oktober 2019

okt 07

Martien van der Kraan nieuwe gemeentesecretaris van Delft

Martien van der Kraan

Het college van Burgemeester en wethouders benoemt de gemeentesecretaris. Daar komt de gemeenteraad totaal niet aan te pas. De gemeentesecretaris is de directeur van alle ambtenaren en maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

PvdA wethouder Karin Schrederhof met P&O in haar portefeuille is verantwoordelijk voor de werving en selectie. Deze nieuwe gemeentesecretaris moet zeker goed kunnen opschieten met burgemeester Marja van Bijsterveldt, daar deze er voorlopig nog wel zit.

Zijn zeer gewaardeerde en populaire voorganger Hans Krul werkt hem in. Hans Krul blijft strategisch adviseur van dit College tot zijn pensioendatum van november 2020. Dat is een goede zaak dat niet ineens alle ervaring overboord gekieperd wordt. Krul hield in zeer zware bezuinigingstijden (bijna halvering ambtenaren) de dagelijkse gang van zaken op de rails zonder publiekelijke protesten.

ik hoop wel dat Martien van der Kraan in Delft komt wonen. Dat is geen wettelijke verplichting maar wel goed om zo zelf de gevolgen van het gemeentebeleid te ervaren.

Jan Peter de Wit


Martien van der Kraan begint op 1 december als gemeentesecretaris van de gemeente Delft. Van der Kraan wordt daarmee de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de organisatie. Hij volgt in deze functie Hans Krul op.

“Het college van Delft is blij met de komst van Martien”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Het is een open, plezierig mens, gedreven en helder in wat hij wil betekenen voor de stad, de organisatie en het college. De nieuwe gemeentesecretaris neemt bovendien een schat aan ervaring mee. Hij kent de landelijke en regionale netwerken die zo belangrijk zijn voor Delft. We zien uit naar een goede samenwerking.”

Martien van der Kraan (1959) is sinds 2012 gemeentesecretaris voor de gemeente Dordrecht. Hij startte zijn overheidscarrière bij de provincie Zuid-Holland. Daar was hij onder meer directeur concernzaken en provinciesecretaris. Bestuurlijke ervaring deed hij tussentijds op in de periode 1996-2001, als wethouder voor de gemeente Nootdorp.

“Ik ken Delft goed”, zegt Martien van der Kraan. “Ik kom er vaak en graag. Het is een prachtige stad, met ook mooie uitdagingen. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met alle mensen die zich inzetten voor Delft en wil graag samen met hen werken voor deze stad.”


 

okt 07

Rietveld Theater krijgt zomaar €810.000 subsidie voor aanpak gebouw

Ik vond €810.000 wel erg veel geld om het oude schoolgebouw met een vorig jaar geschatte waarde van ongeveer zeven ton op te knappen. Voor een minimaal scenario van een toekomstbestendige exploitatie is €410.000 nodig.   Brief college Voortgang Rietveld theater.

De ligging in een achteraf hofje van het Rietveld is moeilijk vindbaar en bezorgt omwonenden wel wat geluidsoverlast  met de huidige 20.000 bezoekers per jaar.  Mijn stelling was “om het geld nog even op zak te houden, omdat er ook plannen bestaan voor cultuur in Schieoevers. Ik refereerde aan een poppodium dat daar zou komen en dat ook onderdak zou kunnen bieden aan het Rietveld Theater” De combinatie Amateurkunstpodium en Poppodium zag ik daar wel zitten.

Stip wethouder Vollebregt zei van geen poppodium te weten; wel dat Schieoevers ook een culturele plek krijgt. Maar dat gaat volgens de wethouder nog jaren duren, terwijl er in de visie van het college juist nu behoefte is aan dit kleinschalige theater in Delft.

Dat is wel een 180 graden ommezwaai voor Stip. Hun vorige wethouder vond nog dat de gemeente het gebouw moest afstoten. Zoals voor al ons gemeente vastgoed te gelde wordt gemaakt.

GroenLinks wilde zelfs de meest dure variant van €1,46 miljoen geven voor een grondige renovatie, verduurzaming en herindeling gebouw. Daarmee is wel duidelijk uit welke hoek dit voorstel komt. Enkel  de VVD was ‘not yet convinced’ en wil weten waar die acht ton aan besteedt gaat worden.

Jan Peter de Wit


LS.,

Wij van Theaternetwerk Delft en het Rietveld Theater hebben donderdag jl. vanaf de publieke tribune geluisterd naar de vele woorden van waardering, die jullie over onze activiteiten en vooral ook over de enorme inzet van de vele vrijwilligers hebben uitgesproken. Daarbij voelt jullie pleidooi voor ondersteuning van het investeringsvoorstel voor ons als een warme deken. Dat er nog veel moet worden uitgezocht, nagedacht, uitgerekend en overlegd, dat is ons helder, maar de uitgangssituatie is nu voor ons een overduidelijke blijk van waardering voor inzet, veel vrijwilligerswerk, eigen investeringen en enthousiasme om het Rietveld Theater daadwerkelijk als THEATER nog steviger te positioneren in de Delftse samenleving. Dank daarvoor; we wachten in groot vertrouwen de definitieve goedkeuring tijdens de begrotingsbehandeling af.
Vorige week werd ons halfjaarverslag over de eerste 8 maanden van 2019 voltooid; een korte, vooral cijfermatige weergave van onze activiteiten. Het geeft o.i. een goed en overzichtelijk beeld, waarmee we hopelijk het door jullie in ons gestelde vertrouwen kleurrijk en informatief onderstrepen. Met vriendelijke groet, namens alle ‘Rietvelders’,
Frans Linthorst. 


okt 06

Burgemeester Van Bijsterveldt onvermurwbaar tegen vreugdevuren

Vreugdevuur Brasserskade Delft

Afgelopen donderdagavond tijdens het Delftskwartiertje vroeg ik burgemeester Van Bijsterveld of er niet een laatste poging ondernomen kon worden zodat de drie vreugdevuren alsnog door konden gaan.

Probleem is de Evenementenvergunning aanvraag. Daar worden nu zoveel eisen gesteld dat de organisatoren afhaken. Er moet een EHBO post zijn, dranghekken en alle bomen  moet binnen een frame van drie bij drie meter passen. De verantwoording ligt bij de vergunningaanvrager. Inkomsten zijn er niet. Dit is geen commercieel gebeuren.

Op de FB van de Brasboys lees ik dat de kosten zo €4000 euro bedragen. Dat geld is er niet en komt er ook niet. Burgemeester Van Bijsterveld zegt dat het opruimen op kosten van de gemeente gebeurd. Dat kost €20.000 tot €25.000 “voor een beperkt groepje mensen”.

Maar Van Bijsterveldt komt nu achteraf pas met het verhaal van vorig jaar dat de organisatoren van de vreugdevuren zich totaal niet aan de afspraken hielden. Er was veel hoger gebouwd en met andere materialen zoals pallets.

Blijkbaar waren er tien ramen gesprongen bij de Brasserskade van de hitte. Toen heeft van Bijsterveldt al gezegd “We kappen ermee”. En dat doet ze met een bureaucratisch ingewikkelde Evenementenvergunning.

Daarmee voelt Van Bijsterveldt zich nu extra gesterkt door het rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid dat deze week bekend werd over het debacle met de Scheveningse vuurstapels.

Vreugdevuren hebben een lange traditie voor de Delftse straatjongens. En Oud en Nieuw ’s avonds voor de buurt. Ik vind dat de gemeente dit moet faciliteren en toezicht moet houden. Alle kosten zijn voor de gemeente. Ook de eis van maximaal drie bij drie meter slaat volledig door naar bijna niks. Een fikkie is dat.

Van Bijsterveldt is verkeerd bezig. Ik zie liever legale vuren dan dat er straks allemaal illegale vuren worden aangestoken. Dat kan tot nog meer kosten en overlast voor bewoners zorgen. Enkel als deze Jaar-wisseling rustig verloopt wil de burgemeester volgend jaar kijken of er afspraken te maken zijn.

Ik kan het nog een keer proberen in de gemeenteraad van donderdag 7 november als er niet eerder een compromis wordt gesloten. Maar heb er een hard hoofd in.

Jan Peter de Wit