dec 14

Wethouder Huijsmans is druk bezig met levensgevaarlijke fietsoversteken Bolwerk

Berucht punt. Fietsers van Havenstraat – Bolwerk- Binnenwatersloot. Veel haakse bochten, drempel en schuin opstelvak. Alles is ingericht voor de auto. Niet voor de grote stroom fietsers.

Komende met de fiets vanuit de Havenstraat of Buitenwatersloot en je wil naar de stad dan moet je een aantal hele rare haakse bochten maken. En dan sta je ook nog op een schuin opstelvak. De kans dat je omvalt is vooral voor oudere stramme fietsers groot. Maar ook veel jongeren nemen de kortste weg en dat is schuin over de kruising. En dat is met de fors doorrijdende stroom auto’s ook gevaarlijk.

In onderstaand document staat dat het €45.000 kost om dat fietspad op te hogen + €7.000 wijzigen kleuren aanliggende brug.

Uit antwoorden van D66 wethouder Huijsmans blijkt dat er een Schouw is gedaan samen met vertegenwoordigers van Platform Spoor en de bewonersorganisaties (welke?). Daaruit is een lange lijst met knelpunten gekomen. Deze lijst is samen met betrokkenen en de Fietsersbond geprioriteerd.
En de knelpunten worden gefaseerd uitgewerkt.

Uit het spreadsheet is niet duidelijk wanneer er iets aan een knelpunt gedaan wordt. Daar moet ik dan maar op terugkomen.

Jan Peter de Wit

Schouwlijst mogelijke aanpassingen in Nieuw Delft: toelichting

“Om een beeld te krijgen bij de verschillende stappen die zijn doorlopen zijn drie tabjes in het verstuurde Excel-bestand belangrijk. Hoe kan een beter beeld gevormd worden bij de verschillende getallen die circuleren over het aantal punten op de Schouwlijst.

Namen van tabjes in Excel-bestand:

1. Lijst Schouw: 94 punten >>> Dit is de gefilterde lijst waarin alle unieke ingebrachte punten zijn weergegeven. Dit is een resultaat van een opschoonactie van alle input. Dus bijvoorbeeld het filteren van dubbele punten en reeds opgeloste punten.

2. Ranking: 49 punten >>> Dit is de lijst van alle punten waarop gestemd is tijdens het prioriteren. In kolom G is de score per locatie weergegeven. Op de overige 45 punten is dus niet gestemd.

3. Oplossingen-aangepast: 15 punten >>> Aan de hand bovengenoemde ranking is een top-15 vastgesteld (de 15 eerste punten) waar de eerste aandacht naar toe gaat.”

Fietsers en voetgangers same oversteken? twee maal autoweg over en trambaan. Je moet ogen aan alle kanten hebben. Fiets moet daar eigenlijk afstappen.

Fietspad dat lijkt over te gaan in voetpad.

dec 14

Laatste AirBnB onderzoek uit 2017 door Van Spronsen & Partners

Bovenstaand uit Hotelvisie gemeente Delft mei 2017

Wethouder Bas Vollebregt werkt momenteel aan een vervolgonderzoek. Dit zal naar verwachting in Q2 worden aangeboden aan de raad.

Airbnb is een online marktplaats voor de verhuur en boeking van privé-accommodaties. De naam komt van AirBed & Breakfast, luchtbed en ontbijt, maar tegenwoordig kan de gast vaak wel op een echt bed slapen.

In veel grote steden zorgt Airbnb voor veel onrust door het overtoerisme. Er zijn verschillende bezwaren. Zo is er veel ongemak voor omwonenden wanneer een locatie regelmatig verhuurd wordt en is er geen goed toezicht mogelijk door gemeente en/of hulpdiensten. Ook loopt de gemeente Toeristenbelasting mis daar er geen registratieplicht is.

Daarnaast zouden investeerders massaal huizen opkopen voor verhuur via Airbnb, wat een prijsopdrijvend effect zou hebben en zou leiden tot verdringing op de woningmarkt. Bovendien ondermijnt de website de positie van bestaande hotels. Verschillende stadsbesturen voerden maatregelen door om het gebruik van de website aan banden te leggen.

Jan Peter de Wit

dec 12

Nieuwsbrief griffie week 50 ‘Forget Amsterdam, visit Delft the prettiest town in the Netherlands instead’

 

 

 

 

 

dec 09

Thuisarts.nl Nieuwe keuzehulp over wel of niet PSA-testen op prostaatkanker

Thuisarts heeft een Keuzehulp (HIER) ontwikkeld voor mannen van 50 tot 75 jaar die erover denken om hun PSA te laten controleren. Veel mannen denken: hoe eerder ik weet dat ik prostaatkanker heb, hoe beter.

Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het heeft voor- en nadelen om te weten of u prostaatkanker heeft. De keuzehulp “Testen op prostaatkanker?” helpt u een persoonlijke keuze te maken of u zich wel of niet laat testen.

dec 08

Verkoop De Staal grond voor €5,5 miljoen

Volgens de 4e Algemene Begrotingswijziging 2019 is de voormalige gemeentewerf aan de Staalweg 1 voor €5,5 miljoen verkocht.

Dat gebied is 17.536 m2 groot. Dus dat is €314 per m2 grond.

Novaform bouwt er tussen de 275 en 330 woningen. Dit zijn verschillende type woningen: appartementen, eengezinswoningen, herenhuizen en praktijkwoningen, met een combinatie van wonen en werken, zowel in de koop- als huursector. Daarnaast wordt nog minimaal 6000 en maximaal 9000 m2 commerciële ruimte gerealiseerd op verschillende plekken in het plan.  Bouwplan HIER

Hoe kan ik nu controleren of hier een marktconforme of een te lage prijs voor de grond is verkregen?  Van het college krijg ik hier verder geen enkele informatie over.

In het MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) 2017-2020 staat dat de locatie en de gebouwen in huidige staat verkocht zullen worden. Zo veel als mogelijk komen de grondontwikkelingskosten (zoals het slopen, saneren, bouwrijp en woonrijp maken) bij de geselecteerde partij te liggen, daarmee liggen ook de samenhangende risico’s bij de ontwikkelende partij.

Jan Peter de Wit

dec 07

Illegale toeristische woningverhuur Binnenstad zoals Airbnb aanpakken en reguleren

Volgens Belangenvereniging Binnenstad Noord wordt deze woning aan de Verwersdijk 184 structureel verhuurd aan toeristen.

De Belangenvereniging Binnenstad Noord had een zevental handhavingsverzoeken tegen illegale vakantieverhuur van woningen ter afschrift aan de gemeenteraad gestuurd. De BBN wil geen Amsterdamse wildgroei. Vanwege mogelijke overlast, onttrekking van woningen en het prijsopdrijvend effect.

Het is onder toeristen steeds populairder om in plaats van een duur hotel te boeken bij Airbnb , Booking.com of Expedia in Delft.

Deze toeristische verhuur is in strijd met het bestemmingsplan en de Huisvestingsverordening . Stip wethouder Vollebregt komt uiterlijk het tweede kwartaal 2020 met een beleidskader. Zolang wilde ik niet wachten en vroeg de wethouder al te handhaven op de door BBN aangedragen locaties. Daar krijg ik een totaaloverzicht van. Dat zijn forse bestuurlijke boetes.

Uit antwoorden aan GroenLinks uit 2017 over Airbnb bleek het toen te gaan over meer dan 150 aanbieders die gezamenlijk bijna 250 bedden aanbieden. De verhuurplatforms willen verder niet zeggen wat hun verhuurcijfers zijn. Op deze wijze loopt de gemeente ook veel toeristenbelasting mis.

Minister Stientje van Veldhoven is pas (lees hier) met een ontwerp Airbnb wet gekomen om uitwassen van toeristische verhuur van woningen aan te pakken. Dat kan zijn registreren, melden en zo nodig een vergunning geven. Ik vind dat Delft met haar grote woningnood deze wet moet aangrijpen voor een actief restrictief beleid voor in de binnenstad net als bij studentenwoningen.

In Amsterdam mag een Airbnb woning nu al niet langer dan 30 dagen/jaar verhuurd worden. De gemeente moet dat zelf gaan handhaven via internet advertenties. Dat is wel erg arbeidsintensief. Veel heil zien de vier grote steden niet in deze nieuwe wet. NRC: Hoe Airbnb toch weer aan het langste eind trekt

Maar het is beter dan niks doen…want we willen ook dat de binnenstad leefbaar blijft.

Jan Peter de wit

dec 04

Nieuwsbrief week 49 – december 2019 ‘Lokale partijen afgescheept met fooi’

dec 02

Energieperspectief 2050 zonder waterstof is historische blunder

In zijn toekomstbeeld energievoorziening zet GroenLinks wethouder Stephan Brandligt (als voorzitter stuurgroep Energiestrategie regio Rotterdam – Den Haag) bijna volledig in op het gebruik van restwarmte uit Rotterdam. En een beetje geothermie uit de aarde. Hier Energieperspectief 2050

Die restwarmte komt veelal uit grijze bronnen zoals olieraffinaderijen, kunststofproducenten en elektriciteitscentrales in Pernis,  Botlek en de Maasvlakte. Nu niet bepaald toekomstbestendige groene leveranciers.

De echte groene energiedrager waterstof is geheel buiten beschouwing gelaten in deze visie voor de  warmtevoorziening. Er is volgens Brandligt ook onvoldoende waterstof in de toekomst. Dat is echt onzin want juist Rotterdam wil in de toekomst het waterstof kruispunt van Nederland worden.

In Rozenburg wordt nu geëxperimenteerd met appartementenblok en huizen met waterstofverwarming. Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rotterdam Rozenburg

Brandligt wil Delft aardgasvrij maken. Maar ik bepleitte om de aardgas leidingen te laten liggen voor eventueel waterstoftransport. Er zijn miljoenen geïnvesteerd in het aardgasnet. Zonde om dit bij voorbaat al af te schrijven.

Ook al omdat Delft veel voor oorlogse wijken heeft met een ratjetoe aan oude woningen. En veel monumenten. Totaal ongeschikt voor stadsverwarming.

De vraag is of die restwarmte in de toekomst betaalbaar blijft. Ben je eenmaal aangesloten op een warmtenet dan ben je volledig afhankelijk. En als het kraakt dat het vries,t is maar de vraag of de (petrochemische) industrie dan deze enorme warmtevraag aankan.

Al met al zijn we ook dom bezig om enkel op één oplossing (restwarmte) te gokken. Het is nu al te voorzien dat de handel voor stoffen uit olie en ook plastic afnemen. Elektriciteit wordt steeds meer geproduceerd en goedkoper (zonnedaken en windmolens op zee). En met overschotten elektriciteit kunnen we waterstof produceren. Wikipedia Waterstofproductie

Vreemde is ook dat hier in de TU Delft Green Village de toepassing van waterstof als warmtevoorziening voor woningen wordt onderzocht. En heeft de gemeente Delft voor €50.000 een waterstof auto aangeschaft. Test met waterstoftechnologie voor verwarming woningen

De gemeenteraad had uiteindelijk weer eens nul invloed op deze nota. En zo gaat het met de hele Energietransitie in Delft. Er is wel een burgerplatform ingesteld waar iedereen alles mag zeggen, maar waar de wethouder uit de brei de resultaten perfect naar zijn hand kan zetten.

Om als raad toch bij het “proces” betrokken te blijven is een werkgroep opgericht. Daar ga ik als kritisch persoon maar in zitten. Vooral om de kosten voor de burger te bewaken.

Jan Peter de Wit

Visie op de toekomst van waterstof

Plannen voor 45.000 ton waterstof in Rotterdamse haven

Rapport: ‘Waterstof onmisbaar om doelen Parijs te halen

nov 28

Viersporigheid trein tussen Den Haag – Rotterdam pas in 2024 klaar

Helemaal rechts onze D66 wethouder Martina Huijsmans

Zo traag werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Iedere keer een stukje in de verbinding tussen Den Haag En Rotterdam doen. Pas in 2024 kan de hoge snelheidstrein rijden. Onze tweede tunnelbuis is tot die tijd leeg.

Niet gelijk alles aanpakken. Eerst de duurste tunnels doen. Zo blijven de ministerie ambtenaren aan het werk. Zoals de Willem van Oranjetunnel in Delft. Die was al in 2015 klaar (kosten €560 miljoen). De Spoortunnel in Rijswijk bouwperiode 1992 -1996.

Dus 2024 – 1992 = 32 jaar. Zo langzaam gaat het met de Openbaar Vervoer uitbreiding. Gewoon slechte planning. Terwijl hogesnelheidstreinen juist veel intercontinentaal vliegverkeer overbodig kunnen maken.

Jan Peter de Wit


 Persbericht gemeente Delft: Spoorsector geeft eerste draai aan megaproject Rijswijk – Rotterdam 

Na vele jaren van voorbereiding beginnen ProRail en aannemers Strukton en VolkerTunnel Delft met het viersporig maken van het treintraject Rijswijk – Delft Zuid. De spoorsector en financierende instanties stonden woensdag 27 november 2019 stil bij de start van dit enorme spoorproject. 

Vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Delft, gemeente Rijswijk, ProRail en de betrokken aannemers zetten allen hun paraaf op een funderingspaal. De paal werd met een speciale geluidarme machine de grond in gedraaid nadat het aanwezige publiek gezamenlijk naar dat moment had afgeteld. Dat gebeurde op het bouwterrein voor de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten. 

Spoorverdubbeling
Het project is van groot belang voor de toekomst van het treinverkeer in de Randstad. Het voorziet onder meer in een spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid. Tussen Delft Zuid en Rotterdam is dat niet nodig. Door aanpassingen aan het beveiligingssysteem en de spoorbaan is het mogelijk een snelle en hoogwaardige verbinding te realiseren zonder extra rails aan te leggen. Wethouder Martina Huijsmans: “De realisatie van 4-sporen en vernieuwing van station Delft Zuid is goed voor de bereikbaarheid van Delft en de regio en draagt bij aan de ambities uit het Mobiliteitsplan Delft 2040.”

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Het project PHS Rijswijk – Rotterdam is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie financiert het project, met bijdragen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rijswijk en Delft.

 

nov 27

Nieuwsbrief griffie week 48 nov 2019 Geld voor energiebesparing