jul 21

Gasthuislaan voor €10.000 onderzoek resultaat bordje “stapvoets rijden “

Situatie Gasthuislaan juli 2019

Sonja Sint:
Eigenlijk heb ik zo langzamerhand geen woorden meer voor de gehele aanpak:
Het rare bordje “stapvoets rijden” waar werkelijk niemand, maar dan ook niemand zich iets van aantrekt.
Toeristen begrijpen het sowieso niet eens.
Het scheurt hier weer flink langs. Net een groepje van 8 auto ‘s achter elkaar aan de Noordkant…

Een halfslachtige afspraak midden in de vakantie waarbij heel veel mensen al lang in warmere oorden zijn, een Wethouder die zelf aangeeft dat ze eigenlijk niet op de hoogte is en niet weet of ze er wel is i.v.m.: juist: haar vakantie…

En nu dit idiote weer met die smiley’s. Maar ja wat is het nu: totale incompetentie of gewoon een gevalletje “ bewonertje pesten” en je gelijk krijgen?
In ieder geval is het op zijn minst traineren, traineren en traineren.
Net zo lang totdat de situatie zich vanzelf oplost omdat de brug dan klaar is. Daarna mogen wij maar hopen dat de mensen niet deze route blijven nemen, zeker als de brug openstaat. Gewenning he…

Wij zitten nu bijna een half jaar in de chaos. Na dat idiote onderzoek van 10.000 is het resultaat dat er een bordje “ stapvoets rijden “ is geplaatst. En de bordjes voor het vrachtverkeer zijn verplaatst.
That ‘s it.
Wat een aanpassingen voor deze ellendige situatie! Als ambtenaar zou je je toch kapot moeten schamen om zo met bewoners om te gaan. Of is dat juist het incentive ? En was dit de opdracht? Niets maar dan ook niets verbaast mij meer.

Wij geven al maanden aan dat de smiley’s voor verlichting zorgen omdat vooral de snelheid een groot probleem is. Maar zelfs dat is teveel moeite/geld en kom je met deze halfslachtige oplossing, werkelijk ongelooflijk. Als het om de financiën gaat: de Raad tovert net zo makkelijk 100.000 eurootje uit de hoed voor de verhuizing van de roeiertjes, maar voor ons als bewoners is iedere cent teveel.

Zoals ik al bij de inspraak zei: de toename van het verkeer is echt heel erg vervelend, de snelheid is ongelooflijk, de horkerigheid ongekend en dit alles samen zorgt voor een heel onveilig gevoel.

Maar de absolute frustratie is de houding van de Gemeente en daar ben jij al eerste verantwoordelijk voor: jij bent hier de verantwoordelijke ambtenaar en maakt hier het beleid.
Je kan je natuurlijk verschuilen achter de wethouder, maar een ieder weet dat het zo niet werkt.
De ambtenaren maken nou eenmaal het beleid en de wethouder verdedigt dat, simpel.
Ik geloof trouwens ook niet dat deze wethouder door enige kennis gehinderd wordt.

Dus ja, ik ben het geheel eens met de brief van Floor. 1 miezerige smiley die de resterende tijd rouleert is wat mij betreft totaal inadequaat. Dus tja, ik zou toch echt wel voor wat beters willen pleiten.

Met groet, Sonja

jul 18

Gelijk Doen! Automatisch verlengen van Parkeervergunningen en ontheffingen


De heer J.P. de Wit
Diamantpad 25
2628 SC Delft

Delft, 18-07-2019

Betreft: Eerste Parkeervergunning Particulier  nr. P1711508

Geachte klant,

Nieuw: automatisch verlengen en betalen van uw vergunning of ontheffing
Nooit meer een naheffing of beschikking omdat u vergeten bent uw vergunning of ontheffing te verlengen of omdat u onvoldoende saldo had op de bezoekersvergunning! U kunt automatisch verlengen instellen voor:

  • Uw parkeervergunningen
  • Uw ontheffing voor de autoluwe binnenstad en de verkeersknip Kristalweg
  • Het automatisch opwaarderen van het saldo op uw bezoekersvergunning

U stelt automatisch verlengen in door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. Dit geldt ook voor gratis producten. Voor gratis producten vindt er uiteraard geen afschrijving plaats. Voor elk product dat u automatisch wilt verlengen is een aparte incassomachtiging vereist.

Het instellen van automatische incasso

  • Ga naar het vergunningenloket van ParkerenDelft: https://vergunningen.parkerendelft.com/
  • Log in met uw DigiD of met door ParkerenDelft verstrekte gegevens
  • Klik op de naam van het product waarvoor u de automatische incasso wilt instellen
  • Klik op de knop betaling
  • Zet de voorkeursbetaalmethode op automatische incasso
  • Vul de lege velden in en klik op opslaan.

Handmatig verlengen?
Het blijft mogelijk om uw producten handmatig te verlengen in het vergunningenloket en te betalen via iDEAL. U bent er dan zelf voor verantwoordelijk dat u tijdig uw producten verlengt. Wij sturen een servicebericht en adviseren u ook om de verlengingsdatum in uw agenda te zetten. Er is geen sprake van coulance wanneer u vergeet uw producten te verlengen.

Meer informatie
Op https://parkerendelft.com/automatisch-verlengen/ vindt u meer informatie over het automatisch verlengen en de producten waarvoor dat beschikbaar is op. U vindt daar ook een uitgebreidere handleiding voor het instellen van automatische incasso. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze klantenservice via klantenservice@parkerendelft.com en 015-2001046.

Met vriendelijke groet,

Annet van der Elst
Directeur ParkerenDelft B.V.

jul 18

Laatste nieuwsbrief Griffie voor het zomerreces

 

jul 15

Maak de extra tijdelijke fietsenrekken rond station maar permanent

D’66 wethouder Huijsmans plaatst tijdelijk 900 extra fietsenrekken bij het station zolang de bouw van de derde fietsenstalling nog niet klaar is (2020). Bron

Veel zal dit niet helpen want op plaats 2 en 1 staat het nu al vol met fietsen. Het is niets anders dan formaliseren wat nu al de praktijk is. Enkel een klein stukje groen vlak naast het stadhuis wordt nu twee Owee weken een fietsenstallingsplek.

Straks komen er 2300 ondergrondse fietsparkeerplekken bij. Dan zijn er 10.000. Maar dat is nog steeds te weinig met gemiddeld 38.000 reizigers (bron AD) per dag. De fiets wordt snel steeds populairder in Delft. Een onderzoek naar de fietsparkeerbehoefte voor het station en stadskantoor zou Huijsmans maar weer eens moeten laten uitvoeren. Voor nu en de nabije toekomst.

Dus wat mij betreft blijven deze drie aangewezen plaatsen permanente fietsparkeervakken.

Jan Peter de Wit

Nu staan al hele rijen fietsen langs de Coenderstraat. Logisch want Delft is een fietsstad en de ondergrondse stallingen zijn vaak vol.

Ook bij de Parallelweg staan rijen fietsen langs het plantsoen.

Dit kleine stukje gras is twee weken een toevoeging met dranghekken er omheen. Maar dan enkel tijdens de OWEE die op 17 augustus begint en duurt tot 1 september.

jul 12

Gemeentesecretaris Hans Krul bolt uit

Twitter gemeenete secretaris Hans Krul

Geachte leden van de raad,

Na ruim 8 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest zal Hans Krul het laatste jaar van zijn dienstverband tot aan zijn pensionering in november 2020 invullen als strategisch adviseur van het College van B&W.

Dit doet hij op verzoek van het College. Met het oog op de begroting van de stad en de uitdagingen waar de stad voor staat, is het belangrijk dat we de bestuurlijke – en financiële positie van de stad, in het verlengde van het rapport van de commissie Deetman, op langere termijn strategisch versterken. Hans Krul zal zich het komende jaar met name daar op richten.

Dit betekent dat komende weken de procedure gestart wordt voor het aanstellen van een nieuwe gemeentesecretaris.

De verwachting is dat deze in november/december aan zal kunnen treden. Gelet op het belang van de opgave en de wens om vaart te maken hiermee zal Hans Krul de komende maanden al deels aan de slag gaan met zijn opdracht.

Ik wens u alle een mooie zomer!

Een hartelijke groet,  Marja van Bijsterveldt

jul 11

Nieuwe Delftse Stadsbouwmeester

Tako Postma foto bron https://twitter.com/takopostma

ir. Tako Postma (1964) houdt zich bezig met projecten op het grensvlak van architectuur en stedenbouw. Hij is sinds 1989 als architect bna werkzaam voor Inbo. Vanaf 1999 als partner-architect. Sinds 2009 als partner-bestuurder. https://www.inbo.com/nl/mensen/medewerkers/tako-postma

jul 10

Nieuwsbrief gemeenteraad griffie week 28 – juli 2019

jul 09

Wethouder Huijsmans stuurt gemeenteraad met hesjes en laarzen de modder in


D’66 wethouder Martina Huijsmans

jul 08

Nietszeggende antwoorden van College op vragen over gift €100.000 aan LAGA

Beoogde nieuwbouw van roeivereniging LAGA aan de Rotterdamseweg keerhaven. Terrein is 1826m2 groot.

In januari nota 29-01-2019 besloot het college om alvast de grond voor €600.000 aan te kopen aan de Rotterdamseweg voor de nieuwbouw van Studenten roeivereniging LAGA. Daar zat nog een kleine grondruil in aan de Abtswoudseweg. Met een verwacht verlies van €200.000.

Maar nu is er een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en de Stichting Roeifaciliteiten Laga ondertekend (zie onder). Daarin staat dat de gemeente Delft maximaal €300.000 gaat bijdragen aan de realisatie van de nieuwbouw van Laga. Dat is weer €100.000 extra. Die ton zou gebruikt gaan worden voor het bouwrijp maken van de grond.

Het antwoord op vraag 18 luidt waarom het college dan geen lening geeft voor die extra €100.000? Zegt het college dat het niet gebruikelijk is en ook niet de oplossing. Dat is verder niet gemotiveerd.

Er zijn in het verleden SVN leningen gegeven aan bijvoorbeeld de Turkse en Marokkaanse verenigingen voor hun verenigingsgebouwen.
En waarom is dit niet de oplossing? LAGA is met haar ledengroei met 300 van 700 (42%) naar 1000 gemakkelijk via de horecaomzet in staat dit af te lossen.

Ik ben niks wijzer van de antwoorden van dit college geworden.

Bas Vollebregt heeft tijdens het commissie debat toegezegd om de optie erfpacht voor de grond te onderzoeken en de gemeenteraad daarover te informeren. Over welk bedrag dit uiteindelijk gaat is mij niet bekend.

Dat is weer een toezegging naar de toekomst. Ondertussen is er allang geen weg meer terug daar het college deze intentieovereenkomst getekend heeft en zonder de gemeenteraad te informeren een aanzienlijk bedrag heeft toegekend

Jan Peter de Wit

jul 03

Nieuwsbrief griffie week 27 – juli 2019