feb 19

Nieuwsbrief griffie week 8 – februari 2020

nieuwsbrief_griffie_week_8_2020

feb 16

Burgemeester Marja van Bijsterveldt antwoordt op Corona virus vragen


Burgemeester Marja van Bijsterveldt ging het zoals altijd kort houden.

Vraag 1 Is bekend of er momenteel mensen die recent China bezocht hebben in quarantaine zijn in Delft?
Van Bijsterveldt: Op dit moment zijn er in Delft geen mensen in quarantaine.

Vraag 2 Kunt u ons op de hoogte houden van de mogelijke (terug)komst van TU studenten en medewerkers uit China?
Van Bijsterveldt: Het monitoren loopt dit moment via huisartsen en ziekenhuizen. Die zijn alert op mensen die binnen twee weken als ze uit China terugkeren te checken op het corona virus. Indien deze personen geïnfecteerd zijn dan treedt het landelijk protocol in werking. Op dit moment zijn er zo’n 1500 studenten en medewerkers uit China actief op de TU Delft. Het is onduidelijk hoeveel van hen in een risico gebied zijn geweest. Het is niet mogelijk voor de TU om hun bewegingen te monitoren. Omdat studenten en medewerkers zonder medeweten van de TU reizen. Ze melden zich ook niet af. Wel worden de mensen allemaal goed geinformeerd van wat er van hun verwacht wordt.
De gemeente is samen met de GGD en de TU Delft in gesprek zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Vraag 3 Vindt u het een afdoende maatregel dat terugkeerders zelf op hun quarantaine moeten toezien?
Dat is eigenlijk als bij alle A meld plichtige infectieziekten en keus om zelf in quarantaine te gaan en geen verplichting. Ik denk dat het goed is want dat voorkomt veel vragen. Ik zorg dat u het GGD en het RIVM protocol krijgt. En daar houden we ons gewoon aan. Mede namens de wethouder volksgezondheid.

JP : Ik vind de aanpak veel te vrijblijvend. Dat de TU zegt we weten niet is weinig overtuigend. De TU Delft weet toch wanneer er weer nieuwe studenten uit China komen. Kan de GGD dit niet veel directer controleren. Ik wil ook dat de burgemeester met de gemeenteraad direct communiceert wat hun ervaringen zijn. Specifiek voor Delft wil ik dat dit afwachtende beleid wordt verscherpt.

Burgemeester Van Bijsterveldt : We kunnen niet nagaan waar studenten zijn geweest. Wat wel belangrijk is dat de mensen geïnformeerd worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. De TU heeft wel crisis overleg over dit soort dingen. We kunnen niet van bovenaf zeggen wat de mensen dienen te doen. Zo werkt het niet.

feb 14

Nieuwsbrief Griffie, week 7, Lachgasverbod breidt uit tot lappendeken


feb 11

Voorhof en Buitenhof meeste autobranden in 2019

Bijgaand de technische beantwoording van de rondvraag over autobranden van dhr. de Wit (OD). Deze zijn gesteld in de overlegvergadering van de commissie EFB van 16 januari jl. Met vriendelijke groet, Christine Madern, Commissiegriffier Economie, Financiën en Bestuur.

Aantallen autobranden 2019 Gemeente Delft (31) en de website Alarmeringen.nl (43) schelen aanzienlijk. Voorhof en Buitenhof scoren hoog als Delftse achterstandswijken. Dichtbevolkt en ontbrekende sociale cohesie. Niet duidelijk wat de oorzaak is van al die brandstichtingen. Pyromanen, gerichte pesterijen, maatschappelijk protest of sensatiezoekers.

Ook duidelijk is dat met 1 geregistreerd geval voor 2019 van autovandalisme dat burgers geen aangifte meer doen bij de Politie. Die moeite nemen ze niet eens meer.feb 10

Geheimhouding maakt politieke controle ‘Leiding door het Midden’ totaal onmogelijk

Tijdens het zomerreces heeft GroenLinks wethouder Stephan Brandligt de Samenwerkingsovereenkomst Netverder over een warmtenet in Delft? ondertekend.
Daarin hebben woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, NetVerder en de gemeente afspraken gemaakt om een warmtenet aan te leggen.

Op basis van de verkenning hebben betrokken partijen geconcludeerd dat de realisatie van een open, lokale warmte-infrastructuur de meest aantrekkelijke optie is voor verduurzaming van de woningen. Naar
aanleiding van deze conclusie is de businesscase voor het warmtenet opgesteld


Wat erin staat? Weet ik niet dus vroeg ik de stukken op:

Beste Jan Peter, In reactie op je onderstaande mail heb ik het volgende antwoord van mijn collega ontvangen:

“Wat betreft de Samenwerkingsovereenkomst Lokaal, open Warmtenet van de 4 woningcorporaties, NetVerder en de Gemeente: dit stuk is op verzoek van de woningcorporaties niet openbaar.

Wat betreft de businesscase van het lokaal, open Warmtenet: de gemeente faciliteert het proces, maar neemt niet deel aan en is ook geen opdrachtgever van de businesscase. De businesscase kan daarom niet beschikbaar worden gesteld.”

Met vriendelijke groet, Peter van der Valk, Commissiegriffier cie. Ruimte & Verkeer


De warmte Leiding door het Midden is zeer omstreden in Den Haag (hoofdafnemer). AD Den Haag schreef  hierover Politieke ruzie over hoe Den Haag woningen van gas haalt: ‘GroenLinks, dit is géén groene energie’. genaamd de Smeerpijp van fossiele vervuilers als de petrochemische industrie in Rotterdam.

Het is van de zotte en onacceptabel dat als de gemeente Delft een overeenkomst sluit voor een groot publiek belang dat deze geheim is. De politiek en de woningbouwcorporaties kunnen het zo zonder kritische beschouwing gewoon door de strot van de burger drukken.

Loopt Delft financiële risico’s?

In 2016 hebben we na het Spoorzone drama besloten tot een Verordening Risicovolle Projecten. Alleen is die regeling er nooit gekomen. Fake politiek voor dummy’s.

De Gasunie (staatsbedrijf) wordt de warmtenetbeheerder. Minister Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer de komende 10 jaar al 95 miljoen toegezegd om de onrendabele top  te financieren. Wat erna gebeurd laat zich raden.

Wat is het probleem?

De bewoners in de flats die op het warmtenet aangesloten worden hebben geen enkele keuzevrijheid bij deze monopolist. Ze zijn volledig afhankelijk van de warmteprijzen berekend door de Gasunie. Een groot warmtenet heeft een lange terugverdientijd.

Ook is het maximale warmtetarief gekoppeld aan de gasprijs. En die zal sterk stijgen door voorgenomen belastingverhogingen. Er is een reëel risico dat de huurders straks teveel moeten betalen.

Verwarming van woningen door een Staatsbedrijf is een publiek belang. Het is in mijn ogen een groot risicovol project. De Leiding naar Leiden is een miljoenenstrop (€200 miljoen) voor het Warmtebedrijf Rotterdam.

Dat zelfs de De samenwerkingsovereenkomst Lokaal, open Warmtenet geheim is doet vermoeden dat het College van Delft geen enkele tegenwerking duldt en geen enkele les geleerd heeft uit het onrealistische wensdenken van voormalig GroenLinks wethouder Grashoff bij de Spoorzone en Harnashpolder.

Jan Peter de Wit

De Leiding van het Midden loopt van Vondelingenplaat langs Schiedam langs de A4, Kruithuisweg en Provincialeweg naar Rijswijk en Den Haag.

Ondergrondse Warmtepijpen met 1 meter diameter over een bed van 10 meter breed. Rood = Open ontgraving. Blauw = gestuurde boring. Groen = persing.

feb 10

Vragen over Coronavirus en TU studenten en medewerkers uit China

Onderstaand de rondvragen die ik aanstaande donderdag 13 februari in de commissie EFB ga stellen aan de burgemeester.

Ik las in het AD Delft dat er 641 chinezen studeren aan de TU Delft

https://www.ad.nl/delft/tu-delft-raadt-studenten-af-naar-china-te-reizen~a491dbb0/?referrer=https://www.google.nl/

Laatst zijn er 15 Nederlanders  uit Wuhan gerepatrieerd samen met twee Chinese partners

Volgens het AD utrecht

https://www.ad.nl/utrecht/vijftien-nederlanders-uit-wuhan-in-quarantaine-in-huis-ter-heide~aeefcb37/

De groep moet nu eerst veertien dagen in quarantaine. Dat zal, afhankelijk van de situatie, ook in de eigen woning kunnen gebeuren.

Voorwaarde is wel dat ze in een eigen kamer verblijven en minstens twee meter afstand van de andere bewoners houden.

Volgens de TU Delta weet de TU Delft niet hoeveel hoeveel studenten en medewerkers nu in risicogebieden zijn.

https://www.delta.tudelft.nl/article/tu-studenten-china-voorlopig-niet-terug-naar-delft

Het ligt voor de hand dat we binnenkort met aanzienlijke aantallen uit China terugkerende TU studenten en medewerkers te maken krijgen.

Vraag 1 Is bekend of er momenteel mensen die recent China bezocht hebben in quarantaine zijn in Delft?

Vraag 2 Kunt u ons op de hoogte houden van de mogelijke (terug)komst van TU studenten en medewerkers uit China?

Vraag 3 Vindt u het een afdoende maatregel dat terugkeerders zelf op hun quarantaine moeten toezien?

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit

 

feb 08

Na juni einde tijdperk scheurbrommers autoluwe binnenstad


Brommers en scooters mogen sinds 1 juli 2017 de autoluwe binnenstad al niet meer in. Toch gaf de vorige VVD wethouder de bedrijven met bezorgscooters nog maximaal 3 jaar een ontheffing. Dat was omdat veel bezorgbedrijven gebruik maakten van een scooter leasecontract.

Ook bedrijven buiten het autoluwgebied konden een ontheffing aanvragen.

Aan die gedoogtijd komt 1 juli 2020 een eind. Dan is het definitief afgelopen met de stinkende knetterende en scheurende bezorgscooters door de autoluwe binnenstad. Alleen elektrische exemplaren zijn dan nog toegestaan.

Dat neemt niet weg dat die elektrische bezorgfietsen en scooters niet scheuren. Helaas doen die dat ook. Alleen zijn dat geen fijnstofbommen en je hoort ze niet.

Voor de zekerheid stelde ik donderdag 6 februari een rondvraag hierover aan D66 wethouder Martina Huijsmans.

Vraag. Klopt het dat per 1 juli 2020 er geen enkele ontheffing meer is voor fossiele brandstof gebruikende bezorg scooters?

Huijsmans: Ja, Het is nog steeds zo dat wij het streven hebben om vanaf juni 2020 geen ontheffingen meer te verlenen aan bezorgscooters op fossiele brandstoffen.

Vraag. Zijn de desbetreffende ondernemers al op de hoogte gesteld?

Huijsmans: Ja die ondernemers hebben in de voorloop daar al een brief over ontvangen. En die zullen ook een herhaalbericht krijgen.

Wel is de handhaving nog een probleem. Het goed kunnen controleren hierop is nog wel een aandachtspunt. Met het opnieuw aanbesteden van de camera’s zullen we hier goed naar moeten kijken. Het goed kunnen handhaven hierop wordt de volgende uitdaging.

Jan Peter de Wit

Stadskrant 2 februari 2020

 

feb 08

AD Delft: Verbouwing Prinsenhof: duurste variant favoriet

7 februari 2020

feb 08

AD Delft: Niet alleen gebruik, maar ook bezit lachgas verboden


feb 07

Geen Delftse droneshow met Oud & Nieuw


Chinezen hebben het vuurwerk uitgevonden. Nu hebben ze daar 5G en dat maakt droneshows mogelijk door de razendsnelle interactie tussen de drones. Wat! ze zijn in de China al bezig met 6G.

Hier zijn we bang dat drones tegen een vliegtuig aanbotsen. En nog erger je mag niet boven mensen vliegen. Wel met Boeings Max die regelmatig neerstorten. Onze regelgeving loopt hopeloos achter op de ras voortschrijdende techniek. En dat is weer de schuld van politici.