apr 22

Voorspel fietsstallingsinfarct morgen bij Station Delft

Dat wordt wat voor de harde werkers die mogen hun fiets op het Station Delft willen stallen. Studenten en scholieren hebben meivakantie. Degenen die thuis wonen laten hun fiets lekker op het station staan.

Gevolg is dat de buitenstalling nu al propvol is. Ook zo de twee ondergrondse binnenstallingen. De Gratis parkeertijd in Fietsenstalling 1 is 14 dagen. In Fietsenstalling 2 zelfs 28 dagen. Veels te lang.

Als iets schaars is dan moet je de prijs verhogen of de parkeertijd verkorten. Ik denk dat er genoeg stallers zijn die willen betalen als ze zeker zijn dat ze hun fiets kwijt kunnen.

D66 wethouder Huijsmans kent het probleem maar doet niks. De Mobikes idem dito. Die worden overal maar neergezet. En omgekeerd staan er gewone fietsen in de Mobike Hub. Officieel moet het in de rekken. But Who cares?

Ondertussen lopen de nabijgelegen straten en stoepen van het Westerkwartier helemaal vol met fietsen. Daar zijn ze wel wat gewend. Het Pro-fietscollege van D66, GL en Stip presteert tot nu toe niks.

Wethouder Huijsmans moet maar toestaan dat dinsdagochtend de fietsen gewoon rond het Stadskantoor mogen parkeren op de open ruimtes. Schilder maar snel grote fietsvakken op de grond. Maximaal 1 dag parkeren en dan wordt de fiets afgevoerd. Het is een noodmaatregel tot de tijd dat de derde Fietsenstalling open gaat. De fiets hoort bij Delft. Dus waarom niet bij het Stadskantoor?

Jan Peter de Wit

De fietsen staan al buiten bij de ingang omdat mensen hun trein moeten halen en er geen plek meer is.

14 dagen gratis stallen is niet meer van deze tijd.

28 dagen je fiets gratis stallen is met de huidige schaarste helemaal absurd en probleem verhogend.

Door de de fietsen het perk niet meer zien

Zo ver het oog reikt is de stoep volgezet met fietsen aan de Coenderstraat.

apr 19

Presentatie Graaff Traffic plan van aanpak Sluiproute Gasthuislaan voorzien van commentaar bewoners


Van Sonja Sint:
Nou,we hebben afgelopen vrijdag een overleg met dat externe bureau gehad.
Ik kan er niet echt veel over zeggen, strakke powerpoint, toeters en bellen. Aardige vrouw, maar ik geloof nieuw in deze tak van sport, heb er niet echt een mening over.

Ik had afgelopen zondag een privé actie gedaan op de Oranje Plantage en wat mensen gesproken, deur tot deur.
Simpel: de overlast is daar ook niet gering: al het verkeer wat bij ons langskomt gaat daar ook langs, en hard, ik schrok me kapot, dat is niet normaal daar.
Dus er waren mensen die heel blij waren dat ik ze aansprak en die graag dat vragenformulier wilden invullen.
Er was al iemand van de OP die met ons bij een overleg was geweest en ook een burgerbrief had geschreven ,maar nu was het breder.

Wij hadden allemaal al aangegeven dat het kaartje wat ons betreft totale onzin was omdat dat het gebied niet aangaf.
Dus daar begonnen we mee.
Maar wat bleek? Huijsmans had alleen voor dit kleine gebiedje op dat kaartje toestemming gegeven voor onderzoek van dat externe bureau. En niets meer. Niets erbuiten. De ambtenaar was duidelijk.
Dus ze gaat een klap geld uitgeven aan een extern bureau, die Graaftraffic: heel klein bureautje: een man en zijn vrouw die er net ook is gaan werken.
En dan alleen de Gasthuislaan en dat ienimiene stukje Oranje Plantage. Ivm de school.
De hele oranje Plantage, Yperstraat, Oosteinde, Stegen Zuiderstraat vallen erbuiten.
Dat wordt niet meegenomen in het onderzoek, maar heeft dezelfde overlast.
Alles wat bij ons langskomt gaat linea recta naar de Oranje Plantage…of Oosteinde.
We snapten er niks van.

De ambtenaar bleef volhouden dat dit het enige gebied was waar onderzoek werd gedaan, voor meer was geen toestemming.

De mensen van de Oranje Plantage waren natuurlijk ongelooflijk teleurgesteld. En boos.
Ik geloof wel dat er nu aan het begin snelheidskabels liggen maar die liggen volgens hen op de verkeerde plek omdat daar nog geen snelheid wordt gemaakt, maar pas verder.
Dus tja…..wat zal ik eens zeggen….gemiste kansen. En veel geld weggooien. Wat een kruideniersmentaliteit weer.
Ik weet niet of de bewoners van de Oranje Plantage nog iets gaan ondernemen, maar dat zou geen slecht plan zijn.

Verder hebben we wederom gevraagd om de aangepaste metingen , de eerste waren uit de eerste twee weken en we zijn nu 8 weken verder, maar daar reageert Bloemhof niet op. Het bureau gaat nu “alles meenemen”.
Ze gaan “schouwen”,en alle metingen meenemen, rekenmodelletje erop en dan zien we elkaar weer op 7 mei en dan hopelijk komt er een advies.
Wat de opties konden zijn wilde ze niets over zeggen.

En dan zitten we 3 maanden in de chaos.
Toen ik tegen de verkeersdeskundige bij het vorige overleg zei dat ik het toch wel erg jammer vond dat we nu al 2 maanden in de ellende zaten en dat echt wel minder negatief had gekund , onderbrak hij mij met de woorden : “dat ben ik niet met je eens, alles is prima gegaan”, pffff dan zakt mijn broek af, serieus.

In ieder geval: in de bijlage de presentatie en het plan van aanpak.
We gaan het allemaal zien, groet
sonja.


brief bewoner Oranje Plantage…..lekkere tekst…
Beste Karin,

als bewoner van de Oranje Plantage/hoek Harmenkokslaan wens ik ook
gehoord te worden over de toename van verkeer door de afsluiting van de
St Sebastiaansbrug. Daarom heb ik onderstaand de vragen beantwoord.


Bizar dat wij niet vanuit de gemeente hierover benaderd zijn en dat dit
via het sociale netwerk moet gebeuren. Wil je je opdrachtgever hier over
in kennis stellen? Het onderzoek heeft geen waarde als er alleen op de
Gasthuislaan wordt uitgevraagd.

Je onderzoek is beperkt tot ‘verkeersveiligheid’. Dat is een te beperkte
opdracht. Er speelt ook ‘leefbaarheid’: geluidsoverlast, trillingen,
schade aan fundering en muren en een gevoel van onveiligheid zijn
mogelijk veel ernstiger dan sec de ‘verkeersonveiligheid’. Wil je aan je
opdrachtgever doorgeven dat het onbetamelijk is om de opdracht zo
beperkt te formuleren? Op deze manier zal er immers weinig
verontrustends uit het onderzoek komen. Er vallen immers geen doden en
zeer weinig gewonden. Het ‘valt dus allemaal wel mee met die
verkeersonveiligheid’ als we het tegen de norm afzetten. Niet dus! We
hebben héél erg veel last van het sluipverkeer. Daar moet wat aan worden
gedaan!

Je vraagt naar tijdstippen zodat de momenten van schouw bepaald kunnen
worden. Bizar. Schouw gewoon 24 uur per dag. De grootste idioten komen
midden in de nacht voorbij. Koppel maar terug aan je opdrachtgever dat
het geen zin heeft om maar deels te schouwen. Het is een
wetenschappelijk bureau niet waardig om zo’n opdracht überhaupt aan te
nemen.

Bijgaand alvast twee foto’s die ik nog net kon maken. Eén toont een
grote witte vrachtauto die via de Oranjeplantage reed en vervolgens via
de Koepoort brug de stad weer uit. Je ziet hem nog net over de brug
achter de huizen verdwijnen.
Nummer twee toont een gigantische vrachtwagen met aanhanger en twee mega
puincontainers. Deze hadden beslist géén bestemming in onze buurt.
Veel succes en wijsheid met het onderzoek.
Ik blijf graag op de hoogte.

apr 17

In gesprek met Stichting Centrum Management Delft

Nieuwe centrummanager Sandra Kooiman en voorzitter Peter Ruysch van de SCMD in kantoor van bij EBH advocaten.

Doel van het gesprek was o.a. kennismaking van de nieuwe centrummanager Sandra Kooiman (uit Rotterdam) met de partijen in de gemeenteraad. Maar ook met de SCMD voorzitter Peter Ruysch.

Ze voeren de nota ‘Binnenstad Vitaal & Gastvrij uit.  Voor meer bezoekers die langer blijven, vaker terugkomen, meer geld uitgeven en de binnenstad hoog waarderen. De stichting is onafhankelijk met veel vrijwilligers. Ze hebben vooral contacten met de ondernemers.

Ik had nog nooit contact gehad met de SCMD. Vreemd want volgens het Jaarverslag 2017 is de gemeente Delft de grootste subsidiegever (60%). Jaarverslag 2018 krijg ik nog.

Als oppositie raadslid ben ik vooral controleur of ons belastinggeld goed besteed is. Dat is met het summiere financiële totaal jaarverslag niet te zien. Ik heb aangeven dat ik liefst de resultaten / successen transparanter en actief met de gemeenteraad gedeeld zou willen zien. Wat is gelukt cq staat nog op de ‘rol’. En éénmaal per jaar een presentatie in de commissie om het contact met de gemeenteraad vast te houden.

In het SCMD Jaarplan 2019 staat bijvoorbeeld dat de afronding van project De Rode Loper, de herontwikkeling van het traject Binnenwatersloot – Peperstraat – Oude Langendijk prioriteit heeft. Dit zou in 2019 gerealiseerd moeten zijn. Dat is blijkbaar weer op de lange baan geschoven. Dat is verdomd jammer.

Aan mij werd gevraagd of ik iets had?

Jawel. Delft mist een grote uitgaansgelegenheid voor jongeren in het weekend. De Kromstraat is te krap en te klein geworden voor al onze uitgaande jongeren. Ik zou wel een groot jongeren (pop)muziek dans podium in/rond het centrum willen zien. Daar is natuurlijk een ruimte maar ook een ondernemer voor nodig. Misschien dat Sandra Kooiman haar Rotterdamse contacten kan gebruiken.

Jan Peter de Wit

apr 15

Telegraaf Haaglanden “School baalt van afsluiting”

Telegraaf 11 april 2019. R.K. basisschool Jenaplan De Oostpoort. Met dank aan Sonja Sint van de Gasthuislaan.

apr 11

Leerzame RdGG Delft informatieavond prostaatkanker

RdGG Uroloog John van der Hoeven

Jaarlijks overlijden 3000 mannen aan prostaatkanker. Dat is acht per dag. Deze avond ging vooral over geneesbare prostaatkanker. D.w.z. als de tumor nog niet buiten de prostaat is gegroeid of in nabijgelegen Lymfeklieren is terug te vinden.

Als de PSA waarde te hoog is of blijft stijgen kan met een PSMA scan gekeken worden of de prostaatkanker is uitgezaaid.  Zijn er geen uitzaaiingen in het lichaam te zien dan zijn er aantal behandelingen.\

Inwendige of uitwendige bestraling. Of geheel weghalen van de prostaat. Inwendig worden er radioactieve staafjes in de prostaat geplaatst die de kanker doodstralen. De halfwaardetijd van de straling is 6 maanden. Uitwendig worden er goudstaafjes ingebracht zodat de computergestuurde straling precies gericht kan worden.

En het geheel verwijderen van de prostaat met de Da Vinci operatierobot. Na bestralen kan niet meergekozen voor opereren daar het gezonde weefsel geen herstelvermogen meer heeft en ook lidtekenweefsel.

In de behandelkeuze staat de patiënt centraal in het prostaatcentrum. Elke patiënt is uniek. Ook de omstandigheden kunnen de keuze bepalen. Tussen constateren van prostaatkanker en de bioptie zit soms wel 6 weken. Het is erg druk en dat begrijpt de patiënt vaak altijd. Die wil dat er direct wat gedaan wordt. Operatie altijd binnen drie weken. Bestraling duurt langer.

PSA waarde is onbetrouwbare indicator van prostaatkanker

Volgens uroloog John van der Hoeven is preventief je prostaatwaarde laten testen met een bloedproef in principe niet zinvol. Je doet daarmee jezelf alleen onzekerheid en ellende aan.

Prostaatkanker is 10 – 15% erfelijk. Alleen in geval van erfelijke aanwezigheid in de eerste lijnfamilie is elke vier jaar een PSA meting zinvol. Of jaarlijks.

Uroloog John van der Hoeven kende de uitkomst van het laatste Britse bevolkingsonderzoek Laatste bevolkingsonderzoek: “Mannen die PSA laten testen leven niet langer”.

Landelijk Bevolkingsonderzoek ziet van der Hoeven niet zitten. Op mijn vraag of dan éénmalig na je 50e een PSA meting te laten zinvol is antwoordde van Hoeven “Alleen als je de overbehandeling accepteert”. Wanneer zou je naar een specialist kunnen gaan? “als je PSA waarde boven de 3 zit”

Er was een vraag over de Behandeling prostaatkanker met Lutetium-177-PSMA. Die behandeling komt uit Duitsland en is enkel in UMC Utrecht. Is voor uitbehandelde patiënten.

De urinetest SelectMDx-test kan ook deel uitmaken van het onderzoek indien de PSA waarde te hoog is. Maar ook dat is geen vervanging van de vervelende bioptie Maar ook hier is weer de Meerwaarde onvoldoende duidelijk.

Na afloop kon ik enkel voor mezelf (59jaar) de conclusie trekken dat ik het stijgen van mijn PSA waarde in de gaten wil houden.  Denk elke vier jaar. Daarna kan ik zelf beslissen wat met de uitslag te doen.

Jan Peter de Wit

Da Vinci operatie robot RdGG

apr 10

Nieuwsbrief griffie week 15-april 2019 “Vast abonnementstarief WMO van 19 euro per maand”

nieuwsbrief_griffie_week_15_2019

apr 10

Symposium Hospice palliatieve zorg op donderdag 16 mei WestCord hotel

Uitnodiging symposium VPTZ Delft en Hospice Delft 16-5

apr 07

Laatste bevolkingsonderzoek: “Mannen die PSA laten testen leven niet langer”

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen. In 2018 waren het 12646 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Dit aantal stijgt gestaag.

Elke man ontwikkeld uiteindelijk prostaatkanker. Maar het kan zich eerder in een agressieve vorm openbaren en dan sterf je uiteindelijk aan uitzaaiingen. meestal in de botten, longen en lever.
Dit zijn de aanbevolen waarden per leeftijdscategorie. dat wil niet zeggen dat bij normale PSA waarden de kans nul is dat er prostaatkanker is. Er kunnen bijvoorbeeld ontstekingen zijn.

De hoeveelheid PSA Prostaat Specifiek Antigen in je bloed zegt wat over de kans dat je prostaatkanker hebt.

In mijn directe omgeving kregen in 2017 mijn vader(1930)  maar ook Martin Stoelinga (1943) prostaatkanker. Door hun aandringen heb ik me in 2017 op de PSA waarde laten testen. Bloed afnemen bij de dokter en naar Reinier de graaf ziekenhuis.  Op het digitale portaal Mijn Reinier de Graaf staat mijn medisch dossier. Prima en veilig achter DigiD.

Toen was ik 57 (nu 59) en was de waarde onder de 4 volgens mijn arts goed. Geen verdere actie. Maar  wanneer moet ik dan weer zo’n test laten doen? Daar deed de arts geen uitspraak over.

De Prostaatwijzer is een hulpmiddel om je kans te bereken op prostaatkanker.

Uitslag bij waarde van 1,6
De kans op het vinden van prostaatkanker bij verder onderzoek is 9%.   Dit risico is de kans (in procenten) dat er prostaatkanker bij u wordt gevonden indien er een punctie wordt gedaan.

Samen met uw huisarts kunt u bepalen of verder onderzoek gewenst is.

Het kostte me maar €18 bij DSW AV TOP verzekering. Geen reden dus om het niet te laten doen. Al ben ik geen liefhebber van bloed afstaan. En je maakt het voor jezelf onbewust tot een spannende zaak.

Het meest recente grote bevolkingsonderzoek JAMA onder 400.000 Britten wees echter uit dat regelmatige PSA testen geen enkele zin hebben. 18 april 2018 DUOS Mannen die PSA laten testen, leven niet langer.

Dat was wel een klap in mijn gezicht. Daar ik eerder een voorstander was van een regelmatig bevolkingsonderzoek. Net als bij darm en borstkanker regelmatig laten screenen op kanker.

De PSA meting is gewoon niet goed genoeg om agressieve prostaatkanker te voorspellen. Maar toen verscheen er 10 augustus weer het DUOS bericht Testen op Prostaatkanker? 

Wanneer wel regelmatige controle prostaatkanker?

Er bestaan echter uitzonderingen die een jaarlijkse controle wel noodzakelijk maken. Ten eerste bij mannen bij wie in de familie prostaatkanker voorkomt (14% van alle mannen) en daarom een veel grotere kans hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker.

Bovendien is gebleken dat een eenmalige PSA bepaling tussen de 45 en 50 jaar indicatief kan zijn voor de noodzaak tot verdere regelmatige (jaarlijkse) controle.

Als de waarde van het PSA bij een dergelijke uitgangsbepaling minder is dan 1.5 ng/ml, is de kans op de ontwikkeling van prostaatkanker de eerstkomende 10 à 15 jaar minder dan 0,5%. Dan is volgens de richtlijnen van European Association of Urology geen verdere screening nodig.

Dus nu blijkt een éénmalige screening van PSA wel nuttig te zijn. Dit zou dan in een landelijk bevolkingsonderzoek kunnen plaatsvinden. Kost ook niet zo  veel. Effect is wel vroeg opsporen of voorspellen van prostaatkanker.

Nu vraag ik mezelf af met mijn waarde van 1,6 ng/ml / 57 jaar wanneer ik mezelf weer zal laten testen. Jaarlijks lijkt me onnodig. Over tien jaar zou ik 67 zijn en is wel erg ver weg. Ik denk erover het elke vijf jaar te laten doen. Dus weer in 2022.

Jan Peter de Wit

Dossier prostaatkanker:

25 febr 2018  GGD ten onrechte tegen bevolkingsonderzoek prostaatkanker

28 jan 2018 Deze week GGD antwoord op onze motie Prostaatkanker

6 nov. 2017 Prostaatkanker bevolkingsonderzoek scheelt honderden doden per jaar

apr 07

Verzet omdat niet gehele sluiproute bij verkeersonderzoek is betrokken

Gasthuislaan is niet de enige straat die overlast heeft van sluipverkeer.

Getroffen Zuidpoort Binnenstad bewoners van overlast sluipverkeer zijn het nu al oneens met verkeersonderzoeksbureau Graafftafic.nl.

Ook de Oranje Plantage en het gehele Oosteinde zijn getroffen. Maar ook eigenlijk de Nieuwe Langendijk.


Verzonden: vrijdag 5 april 2019 18:09

Onderwerp: Inventarisatie verkeersveiligheidsproblemen Gasthuislaan en schoolomgeving De Oostpoort

 Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Karin van der Graaff en ik ben werkzaam bij GraaffTraffic en ben gecertificeerd veiligheidsauditor. GraaffTraffic is onlangs door de gemeente Delft gevraagd een onafhankelijke verkeersveiligheidsscan uit te voeren voor de Gasthuislaan en voor de schoolingang op de Oranje Plantage. Via de gemeente Delft heb ik uw mailadres ontvangen.

Voordat u wordt uitgenodigd voor een overleg om het plan van aanpak “verkeersveiligheidsadvies Gasthuislaan en schoolingang Oranje Plantage” te bespreken wil ik u per mail verzoeken om de onderstaande vragen te beantwoorden.

Op basis van uw antwoorden stel ik het plan van aanpak “verkeersveiligheidsadvies Gasthuislaan en schoolingang Oranje Plantage” op. Dit plan wordt tijdens het eerste overleg met u  besproken.

1)     Kunt u beschrijven welke verkeersveiligheidsproblemen u in uw straat ervaart sinds de afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug?

2)     Op welke momenten (dag en/of tijdstip) doen deze problemen zich voor ? (dit om de dagen en tijdstippen te bepalen dat er geschouwd moet worden).

3)     Kunt u op bijgevoegd kaartje aangeven waar welke problemen zich voordoen?

image.png

4)     Wie veroorzaken de verkeersproblemen? (Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld woon-werk verkeer, verkeer van en naar school, toeristen, vrachtverkeer)

Wij willen vóór de meivakantie ( vrijdag 19 april tot en met zondag 5 mei) meerdere schouwen uitvoeren. Daarom wil ik u verzoeken om deze mail uiterlijk 8 april 2019 te beantwoorden.  U kunt uw reactie mailen naar karin@graafftraffic.nl. Dit kan door de antwoorden in deze mail te replyen of door de bijgevoegde bijlage (met zelfde vragen) te beantwoorden en als bijlage terug te sturen.

Op basis van uw reactie stel ik het plan van aanpak “verkeersveiligheidsadvies Gasthuislaan” op. Planning is het plan van aanpak op donderdag 11 april aan u te presenteren.  In het plan van aanpak wordt aangegeven wanneer de schouwen worden uitgevoerd, welke overlegmomenten worden voorgesteld met de klankbordgroep en op welke wijze we tot een verkeersveiligheidsadvies voor de Gasthuislaan komen.

Wilt u zitting nemen in de klankbordgroep?  Dan kunt u dat in deze mail of op 11 april aangeven.

Ik wil wel/geen * deelnemen in de klankbordgroep   *doorhalen wat niet van toepassing is.

Ik zie u graag op donderdag 11 april. U ontvangt nog een bericht over tijdstip en vergaderlocatie.

Met vriendelijke groet, Karin van der Graaff


Op 5 april 2019 om 20:12 schreef Bruno Vanmarcke

Sonja,

Tot mijn verbazing zie ik op onderstaand kaartje en in de introductie van de mail dat men de overlastzone heeft begrensd.
Hoe kan dat nu zo zijn te denken dat zich daar alleen de problemen voordoen. Alsof er verder op het Oosteinde en Oranje Plantage er geen toename is van (zwaar)verkeer met hoge snelheid.

Ik word hier echt moedeloos van en vraag me af of het zin heeft mee te doen. Want ondanks al de pogingen om aan te kaarten dat het om een gestapeld probleem gaat, zie ik hier niets van terug.
Toch maar eerst jouw idee. Wat denk jij?

Met vriendelijke groet, Bruno Vanmarcke


Van Sonja Sint     sonja-sint@ziggo.nl

Beste allen,

Ik heb alles nog maar globaal gelezen , maar nu valt me al het kaartje op.
Waar gaat dit in godsnaam over??
Het is toch neem ik aan wel duidelijk bij de heren  dat het probleem niet alleen ligt in  dit gebied, maar dat al dat verkeer ook via de Oranje Plantage en Oosteinde zn weg zoekt. Dus dat het gebied veel groter is.
Werkelijk ongelooflijk weer dit. Ook de Yperstraat is hier niet in mee genomen. Of de stegen.
Ik mag dus hopen dat jullie voor de sake van Bruno en zijn buren dit duidelijk aangeven.
Zoals hij zegt: ik word hier moedeloos van, en ik eigenlijk ook wel.
Voor de rest over het overleg: ja ok er zit beweging in, maar uiteindelijk gaan we toch minimaal 4 maanden in de shit zitten. Daar kan het hele charme offensief en koffie/thee geen verschil in maken.
Het blijft too little too late, wat mij betreft.
Gr. Sonja

apr 06

Gewelddadig Jihadisme smeult ondergronds door in Delft

AIVD.NL

De Delftse Mourad Massali was de eerste Nederlandse Jihadist die in Syrië omkwam. Zo’n 20 Delftenaren zijn in totaal vertrokken naar het Syrische ISIS Kalifaat. Volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt is een handjevol teruggekeerd naar Delft. Ze zal wel zes bedoelen. Hoeveel er verder nog in leven zijn daar, is onbekend. Nu het kalifaat ten einde is, zullen er snel meer terugkeren. En ze hebben daar ook nog kinderen gekregen die mega getraumatiseerd zijn.

Sindsdien hoort Delft bij het Rijks uitvoeringsprogramma Geweldadig Jihadisme 2015-2019. Delft trekt daar jaarlijks €163.000 voor uit. Plus van het Rijk krijgen we €300.000. Samen €463.000/jaar.

Dat is een hoop geld waar voornamelijk 4,5 fte ambtenaren van bekostigd worden door vage projecten te verzinnen. Wordt dat geld goed besteedt? Ik vind dus van niet. Utrecht krijgt 8 ton/jaar en toch bleef aanslagpleger Gökmen Tanis buiten beeld. Ondanks dat er genoeg aanwijzingen waren van radicaal islamitische verbanden.

In Delft is een Contactcirkel van 20 figuren uit religieuze (christelijke) verenigingen, moskeeën, politie en gemeente. Die is in 2018 maar 1x bij elkaar gekomen voor de show. Afschaffen dus dit clubje naïeve gutmenschen die de ballen verstand van geweld hebben. Moeten ze zich ver van houden.

En dan is er een Strategisch Netwerk Radicalisering Polarisering (SNRP) van 15 sleutelfiguren. Dat zijn burgers die ingezet worden als infiltranten. Die moeten mensen met radicale ideeën aangeven bij de gemeente. Ze maken undercover deel uit van religieuze en migranten organisaties. radicale meningsuitingen en fundamentalistisch gedrag in de gaten houden en melden. Gedachtepolitie.

Dit staat natuurlijk op zeer gespannen voet met onze Democratische Rechtsstaat. Vandaar dat dit niet inzichtelijk is voor de gemeenteraad. Deze meldingen worden in het Casusoverleg besproken. Het is in feite dezelfde methode die Erdogan hanteert. Dit versterkt natuurlijk het onderling wantrouwen, angst en haat in de “jihadwijken” Voorhof en Buitenhof jegens de heersende samenleving.

Volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt zijn er nu 10 van dit soort casussen zijn in Delft. Dat is niet zoveel vergeleken met Utrecht (39), Rotterdam (73) en Amsterdam (minstens 119) casussen. Maar toch. Hier zou de gemeenteraad veel meer van moeten weten. Wat doen we hieraan? Eenlingen die mogelijk overgaan tot jihadistisch terrorisme. Daar moet dit beleid zich op richten.

Veel van het geld gaat naar “vage’ algemene doelen zoals cursussen aan migranten en het trainen van 300 professionals in het melden en herkennen van radicalisering . Zoals opvoedkundige lessen aan 15 Somalische  vaders. En opvoedingsles ( Oumnia Works ) aan 12 Turkse moeders in de Turkse moskee.  Maar ook theatervoorstellingen. Met een kanon op een mug schieten.

Dit heeft meer met integratie in het algemeen te maken, dan met gewelddadig jihadisme.  Het is een slechte zaak dat dit door elkaar begint te lopen. Dan stigmatiseer je hele bevolkingsgroepen (moslims) als potentieel gewelddadig. Dat werkt juist contraproductief. Enkel het veilheidsaspect is taak van de burgemeester. Nu  schiet burgemeester Van Bijsterveldt haar doel voorbij met haar brede versnipperde aanpak.

De VVD wou gelijk een onderzoek naar parallelle samenlevingen in Delft. Van Bijsterveldt ging dat doen. Van Links naar Rechts extremisme en religieus extremisme.  Wat een parallelle samenleving is, werd mij niet duidelijk.

Bedoelt wordt natuurlijk radicaliserende moslims opsporen die `onze` normen en waarden afzweren en hier een eigen staatje willen vormen. En dat is het probleem in dit soort gevoelige materie. Onwetendheid en onduidelijkheid. Er heerst nog steeds een soort taboe op om dit in de lokale politiek te bespreken. Je wordt gelijk als racist weggezet of doodgezwegen.

Jan Peter de Wit

Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015/2019    14 februari 2019

Aanvulling Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015/2019 27 maart 2019